Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


VYKSTA. VI kvietimas teikti vietos projektus pagal VVG strategijos priemones: "Ūkio ir verslo plėtra", "Kultūros ir gamtos paveldas" bei "Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas". Projektai renkami nuo rugsėjo 1 iki spalio 6 d. KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

III kvietimas

 

III kvietimo projektų Pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatai

Projektų atrankos komiteto 2019-07-04 posėdžio protokolo nutariamoji dalis

III Kvietimas teikti paraiškas pasibaigęs

III kvietimas (paprastas) teikti vietos projektus "Rokiškio kaimo strategijos 2014-2020" paramai. 
Vietos projektų teikimo laikotarpis: 2019 balandžio 19 d. 9.00 val. - 2019 m. birželio 14 d. 16.00 val.

1. Kvietimo teikti vietos projektus skelbimas

2. Priemonių dokumentai

Priemonės „Kultūros ir gamtos paveldas“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos srities „Parama investicijoms į kultūros paveldo objektus ir saugomas teritorijas bei jų įveiklinimą“ (kodas LEADER-19.2-7.6)

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)
(aktuali redakcija 2019-05-29)

Finansavimo sąlygų aprašas (pirminė redakcija)

FSA 1 priedas (Vietos projekto paraiška) 
(aktuali redakcija 2019-05-29)

FSA 1 priedas (Vietos projekto paraiška) 
(pirminė redakcija)

Daugiau FSA priedų ir nuorodų prie "Bendrųjų dokumentų" (žiūr. žemiau)

Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6)  veiklos srities „Parama verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2)

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)
(aktuali redakcija 2019-05-29)

Finansavimo sąlygų aprašas (pirminė redakcija)

FSA 1 priedas (Vietos projekto paraiška) 
(aktuali redakcija 2019-05-29)

FSA 3 priedas (Verslo planas) 
(aktuali redakcija 2019-05-29)

FSA 1 priedas (Vietos projekto paraiška)
(pirminė redakcija)

FSA 3 priedas (Verslo planas)
(pirminė redakcija)

Daugiau FSA priedų ir nuorodų prie "Bendrųjų dokumentų" (žiūr. žemiau)

Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6)  veiklos srities „Parama verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4)

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)
(aktuali redakcija 2019-05-29)

Finansavimo sąlygų aprašas (pirminė redakcija)

FSA 1 priedas (Vietos projekto paraiška) 
(aktuali redakcija 2019-05-29)

FSA 3 priedas (Verslo planas) 
(aktuali redakcija 2019-05-29)

FSA 1 priedas (Vietos projekto paraiška)
(pirminė redakcija)

FSA 3 priedas (Verslo planas)
(pirminė redakcija)

Daugiau FSA priedų ir nuorodų prie "Bendrųjų dokumentų" (žiūr. žemiau)

Priemonės "NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra" (kodas LEADER-19.2-SAVA-1) veiklos srities „Parama socialiniam verslui kurti ir plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1.1)

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)
(aktuali redakcija 2019-05-29)

Finansavimo sąlygų aprašas (pirminė redakcija)

FSA 1 priedas (Vietos projekto paraiška) 
(aktuali redakcija 2019-05-29)

FSA 3 priedas (Verslo planas) 
(aktuali redakcija 2019-05-29)

FSA 4 priedas (Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklė)
(aktuali redakcija 2019-05-29)

FSA 1 priedas  (Vietos projekto paraiška)
(pirminė redakcija)

FSA 3 priedas (Verslo planas) 
(pirminė redakcija)

FSA 4 priedas (Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklė) 
(pirminė redakcija)

Daugiau FSA priedų ir nuorodų prie "Bendrųjų dokumentų" (žiūr. žemiau)

 3. Bendrieji dokumentai

Kiti priedai ir nuorodos  ESIF įkainiai.  
  FSA 2 priedas (Jungtinės veiklos sutartis) (aktuali redakcija 2019-05-29)
FSA 2 priedas (Jungtinės veiklos sutartis) (pirminė redakcija)
 
  Vienos įmonės deklaracija.  
  Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija.  
  Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius.  
  ES sutarties veikimo I priedas, paieškoje surinkite I priedas.  

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai