Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

VVG projektai

Programa

Projekto numeris

Paramą gaunanti organizacija/ partneris

Projekto pavadinimas

Projekto laikotarpis

Projekto lėšos

Lt/EUR/ kita valiuta

Projekto vadovas/ finansininkas

Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programa
Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti (techninė parama)

PVII2-5-08-
003-PR001

ROKIŠKIO R. VVG

Techninė parama Rokiškio rajono vietos veiklos grupei integruotos kaimo plėtros strategijos parengimui

2008-10-22 iki 2009-07-24

 

69056,00 Lt/ 20000,00 Eur

Valentinas Šedys/ Jūratė Bagužienė

Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programa
Techninė pagalba kai paramos gavėjas LKT (Tinklas)

4NT-KP-10-1-
0005-PR001

ROKIŠKIO R. VVG

Jungtis-sėliai, 

 

2010-05-01 iki 2011-05-28

 

25000,00 Lt/ 7240,50 Eur

Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė/ Valentinas Morkūnas

Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programa
Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas

4VP-KP-10-1-
000224-PR001

ROKIŠKIO R. VVG

Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategija

 

2010-06-07 iki 2015-08-31

 

8989899,00 Lt/ 2603654,72 Eur

 

Galutinis sąlyginis 2.569269,94  Eur

Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė/ Valentinas Morkūnas

Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programa
Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti (mokymai ir aktyvumo skatinimas)

4PV-KP-10-1-
002593-PR001

ROKIŠKIO R. VVG

VVG narių ir potencialių pareiškėjų mokymai Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijai įgyvendinti

 

2010-11-09 iki 2015-06-01

 

300000,00 Lt/ 86886,01 Eur

 

Galutinis

86716,31 Eur

Dovilė Pučinskienė/ Valentinas Morkūnas

Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programa
Techninė pagalba kai paramos gavėjas LKT (Tinklas)

4NT-KP-11-1-
0023-PR001

ROKIŠKIO R. VVG

Gyventojų struktūros ir socialiniai-ekonominiai veiklos pokyčiai Rokiškio rajono vietos veiklos grupės teritorijoje,

 

2011-07-20 iki 2012-07-20

 

19468,00 Lt/ 5638,32 Eur

Aušra Žėglaitienė/ Valentinas Morkūnas

Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programa
Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas

4TT-KP-12-1-
0002-PR001

BIRŽŲ R.
VVG/ ROKIŠKIO
IR
PASVALIO rajonų VVG

Informacinės partnerystės formavimas

2012-12-01 iki 2015-03-31

Bendrai -467253,00 Lt
Rokiškio r.VVG -135325,82 Lt

Jolanta Vaitkevičienė/
Vaida Staškevičienė

Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programa
Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas

4TT-KP-12-1-
0006-PR001

ROKIŠKIO R. VVG /
LUDZOS RAJONO PATRTNE-
RYSTĖ

Kultūrinės, istorinės aplinkos ir tradicijų išsaugojimas Ludzos ir Rokiškio partnerių teritorijose, patirties sklaida ir impulsas vietiniams gyventojams "Atrasta istorija"

2013-09-26 iki 2015-05-15

Rokiškio r. VVG 116325,00 Lt/ 33690,05 Eur

 

Galutinis 30877,57  Eur

Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė/ Valentinas Morkūnas

Baltijos ir Šiaurės šalių NVO bendradarbiavimo ir rėmimo fondui, pagal Šiaurės ministrų tarybos paramos programą

NGSLT-214

 

ROKIŠKIO R. VVG

„Kultūrinio turizmo paslaugų kūrimas ir plėtra per skirtingų šalių NVO patirtį“

 

2014-12-10- 2015-05-10

 

23850,00 Lt/  53000 DKK

 

Galutinis 7000 Eur

Aušra Kaulakytė/ Valentinas Morkūnas

Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programa

Parengiamoji parama

42PP-KP-
14-1-05349

ROKIŠKIO R. VVG

Rokiškio kaimo strategijos 2014-2020 rengimas

2015-05-15
2016-01-31

8994 Eur

 

Galutinis 8989 Eur

Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė/ Valentinas Morkūnas

Kultūros taryba

S/KP1-20
(6.41)/2016

ROKIŠKIO R. VVG

Struvės paminklo jubiliejus ir teritorijos perspektyvos

2016-06-09

2016-12-31

4800 Eur

 

Galutinis 4780,62 Eur

Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė/ Valentinas Morkūnas

VPS2014-2020

42VS-KP-15-1-06809

ROKIŠKIO R. VVG

Rokiškio kaimo strategijos 2014-2020

2016-09-21 (sutarties data)

2149975 Eur

Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė/ Valentinas Morkūnas

2018 m. nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonė „Remti bendruomeninę veiklą  savivaldybėse“ 

DS-778

ROKIŠKIO R. VVG

Prof. M. Römerio atminties ženklai tėviškėje

2018-10-30

2018-12-31

926 Eur

Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė/ Valentinas Morkūnas

Kultūros taryba

SITKR-RN-63(6.105)/2019

ROKIŠKIO R. VVG

"Kultūros piligrimų kryptis - Rokiškio kraštas"

2019-07-15

2019-12-15

 6954 Eur

Milda Ulevičienė/
Valentinas Morkūnas

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

NPKB-20-R-496

ROKIŠKIO RAJONO BENDRUOMENIŲ ASOCIACIJA/
ROKIŠKIO R. VVG

„Tik kartu mes sėkmingi“

2020-06-01

2020-10-31

2274,00 Eur

Milda Ulevičienė/
Romualda Kvedaravičienė

Rokiškio miesto VPS

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0525

Rokiškio socialinės paramos centras/ROKIŠKIO R. VVG, PAKRUOJO MIESTO VVG, UAB “ROKIŠKIO SIRENA”, ROKIŠKIO DEKANATO CARITAS

Bendradarbiavimas ir informacijos apie socialines paslaugas sklaida Rokiškio mieste

2020-12-10 

2021-12-10

129769,76

Jolanta Paukštienė

Rokiškio rajono savivaldybės Kultūros nevyriausybinių organizacijų finansavimo programa

 VS-267

Savas Rokiškis/ ROKIŠKIO R. VVG, UAB "Gimtasis Rokiškis", RJOS "Apvalus stalas"

Serija XX a.: jie kūrė Lietuvą ir Rokiškio kraštą

2021-06-30 - 2021-11-30 1347,64 Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

NPKB-21-R-256ADS

ROKIŠKIO RAJONO BENDRUOMENIŲ ASOCIACIJA/
ROKIŠKIO R. VVG

„Tik kartu mes sėkmingi“ tradicinėse Gandrinėse

2021-08-21 3000,00 Milda Ulevičienė/
Romualda Kvedaravičienė

Rokiškio rajono savivaldybės Kultūros nevyriausybinių organizacijų finansavimo programa

 VS-228

Savas Rokiškis/ ROKIŠKIO R. VVG, RJOS "Apvalus stalas"

Serija XX a.: jie kūrė Lietuvą ir Rokiškio kraštą

2022-05-05 - 2022-12-01 450,00 Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

NPKB-22-R-405

ROKIŠKIO R. VVG

Tik kartu mes sėkmingi“ Panemunėlyje

2022-07-02 3500,00

Ramunė Cegelskaitė - Spaičienė/
Valentinas Morkūnas

LEADER programa
Parengiamoji parama

42PP-KK-22-1-03937

ROKIŠKIO R. VVG

Rokiškio kaimo strategijos 2023-2027 rengimas

iki 2023-12-31 20000,00

Milda Ulevičienė/
Valentinas Morkūnas

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai