Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


VYKSTA. VI kvietimas teikti vietos projektus pagal VVG strategijos priemones: "Ūkio ir verslo plėtra", "Kultūros ir gamtos paveldas" bei "Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas". Projektai renkami nuo rugsėjo 1 iki spalio 6 d. KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

VVG projektai

Programa

Projekto numeris

Paramą gaunanti organizacija/ partneris

Projekto pavadinimas

Projekto laikotarpis

Projekto lėšos

Lt/EUR/ kita valiuta

Projekto vadovas/ finansininkas

Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programa
Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti (techninė parama)

 

PVII2-5-08-
003-PR001

ROKIŠKIO R. VVG

Techninė parama Rokiškio rajono vietos veiklos grupei integruotos kaimo plėtros strategijos parengimui

2008-10-22 iki 2009-07-24

 

69056,00 Lt/ 20000,00 Eur

Valentinas Šedys/ Jūratė Bagužienė

Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programa
Techninė pagalba kai paramos gavėjas LKT (Tinklas)

4NT-KP-10-1-
0005-PR001

ROKIŠKIO R. VVG

Jungtis-sėliai, 

 

2010-05-01 iki 2011-05-28

 

25000,00 Lt/ 7240,50 Eur

Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė/ Valentinas Morkūnas

Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programa
Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas

4VP-KP-10-1-
000224-PR001

ROKIŠKIO R. VVG

Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategija

 

2010-06-07 iki 2015-08-31

 

8989899,00 Lt/ 2603654,72 Eur

 

Galutinis sąlyginis 2.569269,94  Eur

Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė/ Valentinas Morkūnas

Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programa
Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti (mokymai ir aktyvumo skatinimas)

4PV-KP-10-1-
002593-PR001

ROKIŠKIO R. VVG

VVG narių ir potencialių pareiškėjų mokymai Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijai įgyvendinti

 

2010-11-09 iki 2015-06-01

 

300000,00 Lt/ 86886,01 Eur

 

Galutinis

86716,31 Eur

Dovilė Pučinskienė/ Valentinas Morkūnas

Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programa
Techninė pagalba kai paramos gavėjas LKT (Tinklas)

4NT-KP-11-1-
0023-PR001

ROKIŠKIO R. VVG

Gyventojų struktūros ir socialiniai-ekonominiai veiklos pokyčiai Rokiškio rajono vietos veiklos grupės teritorijoje,

 

2011-07-20 iki 2012-07-20

 

19468,00 Lt/ 5638,32 Eur

Aušra Žėglaitienė/ Valentinas Morkūnas

Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programa
Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas

4TT-KP-12-1-
0002-PR001

BIRŽŲ R.
VVG/ ROKIŠKIO
IR
PASVALIO rajonų VVG

Informacinės partnerystės formavimas

2012-12-01 iki 2015-03-31

Bendrai -467253,00 Lt
Rokiškio r.VVG -135325,82 Lt

Jolanta Vaitkevičienė/
Vaida Staškevičienė

Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programa
Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas

4TT-KP-12-1-
0006-PR001

ROKIŠKIO R. VVG /
LUDZOS RAJONO PATRTNE-
RYSTĖ

Kultūrinės, istorinės aplinkos ir tradicijų išsaugojimas Ludzos ir Rokiškio partnerių teritorijose, patirties sklaida ir impulsas vietiniams gyventojams "Atrasta istorija"

2013-09-26 iki 2015-05-15

Rokiškio r. VVG 116325,00 Lt/ 33690,05 Eur

 

Galutinis 30877,57  Eur

Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė/ Valentinas Morkūnas

Baltijos ir Šiaurės šalių NVO bendradarbiavimo ir rėmimo fondui, pagal Šiaurės ministrų tarybos paramos programą

NGSLT-214

 

ROKIŠKIO R. VVG

„Kultūrinio turizmo paslaugų kūrimas ir plėtra per skirtingų šalių NVO patirtį“

 

2014-12-10- 2015-05-10

 

23850,00 Lt/  53000 DKK

 

Galutinis 7000 Eur

Aušra Kaulakytė/ Valentinas Morkūnas

Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programa

Parengiamoji parama

42PP-KP-
14-1-05349

ROKIŠKIO R. VVG

Rokiškio kaimo strategijos 2014-2020 rengimas

2015-05-15
2016-01-31

8994 Eur

 

Galutinis 8989 Eur

Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė/ Valentinas Morkūnas

Kultūros taryba

S/KP1-20
(6.41)/2016

ROKIŠKIO R. VVG

Struvės paminklo jubiliejus ir teritorijos perspektyvos

2016-06-09

2016-12-31

4800 Eur

 

Galutinis 4780,62 Eur

Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė/ Valentinas Morkūnas

VPS2014-2020

42VS-KP-15-1-06809

ROKIŠKIO R. VVG

Rokiškio kaimo strategijos 2014-2020

2016-09-21 (sutarties data)

2149975 Eur

Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė/ Valentinas Morkūnas

2018 m. nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonė „Remti bendruomeninę veiklą  savivaldybėse“ 

DS-778

ROKIŠKIO R. VVG

Prof. M. Römerio atminties ženklai tėviškėje

2018-10-30

2018-12-31

926 Eur

Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė/ Valentinas Morkūnas

Kultūros taryba

SITKR-RN-63(6.105)/2019

ROKIŠKIO R. VVG

"Kultūros piligrimų kryptis - Rokiškio kraštas"

2019-07-15

2019-12-15

 6954 Eur

Milda Ulevičienė/
Valentinas Morkūnas

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai