Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


VYKSTA. VI kvietimas teikti vietos projektus pagal VVG strategijos priemones: "Ūkio ir verslo plėtra", "Kultūros ir gamtos paveldas" bei "Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas". Projektai renkami nuo rugsėjo 1 iki spalio 6 d. KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Kaimo NVO

ROKIŠKIO RAJONO KAIMO BENDRUOMENIŲ SĄRAŠAS

1 ALEKNŲ KAIMO BENDRUOMENĖ Edita Bruverė

8650 94115,
edita.bruvere@inbox.lt

2 ALEKSANDRAVĖLĖS KAIMO BENDRUOMENĖ
www.aleksandravele.lt

Alfredas
Pučinskas

aleksandravelesbendruomene@gmail.com

3 ANTANAŠĖS KAIMO BENDRUOMENĖS CENTRAS
Ritė Gernienė

8606 73890,
ritegerniene@gmail.com

4 AUGUSTINAVOS KAIMO BENDRUOMENĖ    
5 AUKŠTAKALNIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ Sigita Gasiūnienė

8698 89368
gasigita@gmail.com

6 ROKIŠKIO KAIMIŠKOSIOS SENIŪNIJOS
BAJORŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
Inga Belovienė

8628 34156,
varkutukas@gmail.com

7 BOBRIŠKIO BENDRUOMENĖ Vida Peciukonienė

8685 27375
vabariute@gmail.com

8 KAIMO BENDRUOMENĖ “ČEDASAI Gintaras Švanys

8611 42314,
cedasubendruomene@gmail.com

9 ČIVYLIŲ BENDRUOMENĖ Daiva Gaižiuvienė

8618 82253,
sesute.daiva@gmail.com

10 DIDSODĖS KAIMO BENDRUOMENĖ Dainius Luibys 860072049,
dainiusluibys@gmail.com 
11 DUOKIŠKIO KAIMO BENDRUOMENĖ Giedrė
Dagienė
8620 50813,
giedredag@gmail.com 
12 JUODUPĖS MIESTELIO BENDRUOMENĖ
www.juodupe.lt
Zenonas Viduolis

8610 03531,
turdvaris@gmail.com

13 JŪŽINTŲ KAIMO BENDRUOMENĖ Jūratė Puslienė 8676 43327
jurate.pusliene@gmail.com
14 KAIRELIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ Danutė Vaičiulienė

8622 79998,
l.dance0325@gmail.com

15 KALVIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
Facebook paskyra
Stasė Gruoblienė

8682 36339,
kalviukn@gmail.com

16 KRIAUNŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
www.kriaunos.lt
Eugenijus Driskius

8611 94355,
eugenijus.driskius@gmail.com

17 LAIBGALIŲ BENDRUOMENĖ
www.laibgaliai.lt
Vanda Cicika

8670 92872,
vcicika5@gmail.com

18 LAILŪNŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
www.lailunai.lt
Daiva Lukošiūnienė

8628 78606,
daiva.lukosiuniene@gmail.com

19 LAŠŲ KAIMO BENDRUOMENĖ Aldona
Vingelienė

8695 01263
aldonavingeliene@gmail.com

20 LUKŠTŲ KAIMO BENDRUOMENĖ "VERSMĖ" Jonas Smalskys

8698 49707,
jsmalskys@gmail.com

21 KAMAJŲ BENDRUOMENĖ
www.kamajubendruomene.lt
Jolanta Vygelienė

8612 48054,
jolavy@gmail.com

22 ROKIŠKIO RAJONO
KAVOLIŠKIO KAIMO BENDRUOMENĖ
Danutė Kirstukienė

8686 23404,
utekir@gmail.com

23 KAZLIŠKIO KAIMO BENDRUOMENĖ Romualda Kvedaravičienė

8687 95518
kazmoksekretore@gmail.com

24 KONSTANTINAVOS BENDRUOMENĖS SANTALKA Irena Žindulienė

8621 19221,
irena.zind@gmail.com

25 OBELIŲ BENDRUOMENĖS CENTRAS
www.obeliai.eu
 Vida Žaržojienė 868790392
obeliu.bendruomene@gmail.com  
26 ONUŠKIO KAIMO BENDRUOMENĖ Elena Blažienė  8620 32192
nijole.brenciene2@vipt.lt
27 KAIMO BENDRUOMENĖ "PAKRIAUNA" Ala Nikitina

8652 06855
nikitina.ala@gmail.com

28 ROKIŠKIO RAJONO PANEMUNĖLIO GEL. ST.
KAIMO BENDRUOMENĖ Informacija Facebook.com
Romualdas Kaminskas

8620 36503,
r.kaminskas2@gmail.com

29 PANEMUNĖLIO KRAŠTAS, asociacija Inga Driskiuvienė

8612 25064
ingadriskiuviene@gmail.com 

30 PANEMUNĖLIO MIESTELIO BENDRUOMENĖ
Informacija Facebook.com
Sigita Veiverienė

8616 84201
panemuneliomst@gmail.com

31 PANDĖLIO MIESTO BENDRUOMENĖ
www.pandelys.eu

Vladas Tokarevas

8611 14976
vld.tokarevas@gmail.com 

 
32 PANEMUNIO KAIMO BENDRUOMENĖ
www.panemunis.lt
Vitalija Pivoriūnienė

8674 40692
panemuniobendruomene@gmail.com

33 RAGELIŲ BENDRUOMENĖ Rima
Baltrūnienė

8674 32766
rimaba@hotmail.lt

34 SALŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
www.salubendruomene.lt
Irina Kalnietienė
8678 25522,
irina.kalnietiene@gmail.com
35 SĖLYNĖS KAIMO BENDRUOMENĖ Vytautas Šukys

8614 69505,
agrozona@gmail.com

36 ROKIŠKIO RAJONO
SKEMŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
Arvydas Šapokas

8686 41667,
skemai@wood.lt

37 SRIUBIŠKIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ Virginijus Putka

8612 89380,
v.putka@gmail.com

38 SUVAINIŠKIO KAIMO BENDRUOMENĖ Darius Gurklys

8687 94783,
dagus@epastas.lt

39 VERKSNIONIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ Lina Zolubienė

8616 39225,
dviragisstar@gmail.com

40 ŽIOBIŠKIO KAIMO BENDRUOMENĖ
www.ziobiskis.lt
Virginija Ardavičienė

8618 69032,
virginijaardaviciene@yahoo.com

 

KITŲ KAIMO NVO SĄRAŠAS

1

Žiobiškio jaunimo centras "Šilas"
Eglė Griciūtė
8662 43365
 

2

Rokiškio Rajono Bendruomenių Asociacija
Irina Kalnietienė

3

Jaunimo Bendrija "Sėlos Ramuva"
Violeta Kazlauskienė
8686 23413


Konsultantai seniūnijose

Juodupės Birutė Indrelienė tel. nr. 8 458 57285, mob. 8655 63437, el. paštas: b.indreliene@post.rokiskis.lt
Jūžintų Eglė Nikštuvienė mob. 8612 24336, el. paštas: e.nikstuviene@post.rokiskis.lt
Kamajų Loreta Barauskaitė tel. nr. 8 458 27 242, el. paštas: loreta.barauskaite@post.rokiskis.lt
Kriaunų Ramunė Širvinskienė tel. nr. 8 458 41 824, mob. 8620 32282, el. paštas: r.sirvinskiene@post.rokiskis.lt
Obelių Neringa Vaikutė tel. nr. 8 458 78846, mob. 8 658 36540, el. paštas: n.vaikute@post.rokiskis.lt
Panemunėlio Sigita Gasiūnienė tel. nr. 8 458 63 332 , mob. 8698 55 857, el. paštas: s.gasiuniene@post.rokiskis.lt
Pandėlio Zita Bernotienė tel. nr. 8 458 79 163, el. paštas: z.bernotiene@post.rokiskis.lt
Rokiškio k. sen. - Marė Jasinevičienė, tel. nr. 8 458 52 548, mob. 8620 14 018, el. paštas: mjasineviciene@post.rokiskis.lt
Kazliškio Roma Kvedaravičienė tel. nr 8 458 42725, mob.  8687 95518, el. paštas:  r.kvedaraviciene@post.rokiskis.lt 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai