Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


VYKSTA. V kvietimas teikti vietos projektus pagal VVG strategijos priemones: "Ūkio ir verslo plėtra" bei "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas". Projektai renkami nuo birželio 10 iki liepos 17 d. KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Kaimo NVO

ROKIŠKIO RAJONO KAIMO BENDRUOMENIŲ SĄRAŠAS

1 ALEKNŲ KAIMO BENDRUOMENĖ Edita Bruverė

8650 94115,
edita.bruvere@inbox.lt

2 ALEKSANDRAVĖLĖS KAIMO BENDRUOMENĖ
www.aleksandravele.lt

Marija Sinkevičienė

8685 80166,
aleksandravelesbendruomene@gmail.com

3 ANTANAŠĖS KAIMO BENDRUOMENĖS CENTRAS
www.antanase.lt
Ritė Gernienė

8606 73890,
ritegerniene@gmail.com

4 AUGUSTINAVOS KAIMO BENDRUOMENĖ    
5 AUKŠTAKALNIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ Sigita Gasiūnienė

8698 89368
gasigita@gmail.com

6 ROKIŠKIO KAIMIŠKOSIOS SENIŪNIJOS
BAJORŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
Inga Belovienė

8628 34156,
varkutukas@gmail.com

7 BOBRIŠKIO BENDRUOMENĖ Vida Peciukonienė

8685 27375
vabariute@gmail.com

8 KAIMO BENDRUOMENĖ “ČEDASAI Gintaras Švanys

8611 42314,
cedasubendruomene@gmail.com

9 ČIVYLIŲ BENDRUOMENĖ Daiva Gaižiuvienė

8618 82253,
sesute.daiva@gmail.com

10 DIDSODĖS KAIMO BENDRUOMENĖ Dainius Luibys 860072049
dainiusluibys@gmail.com 
11 DUOKIŠKIO KAIMO BENDRUOMENĖ Rolandas Jasiūnas 8685 78845,
renata.jasiuniene@gmail.com
12 JUODUPĖS MIESTELIO BENDRUOMENĖ
www.juodupe.lt
Zenonas Viduolis

8610 03531,
turdvaris@gmail.com

13 JŪŽINTŲ KAIMO BENDRUOMENĖ Jūratė Puslienė 8676 43327
jurate.pusliene@gmail.com
14 KAIRELIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ Danutė Vaičiulienė

8622 79998,
l.dance0325@gmail.com

15 KALVIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
Facebook paskyra
Stasė Gruoblienė

8682 36339,
kalviukn@gmail.com

16 KRIAUNŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
www.kriaunos.lt
Eugenijus Driskius

8611 94355,
eugenijus.driskius@gmail.com

17 LAIBGALIŲ BENDRUOMENĖ
www.laibgaliai.lt
Vanda Cicika

8670 92872,
vcicika5@gmail.com

18 LAILŪNŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
www.lailunai.lt
Daiva Lukošiūnienė

8628 78606,
daiva.lukosiuniene@gmail.com

19 LAŠŲ KAIMO BENDRUOMENĖ Aldona
Vingelienė

8695 01263
aldonavingeliene@gmail.com

20 LUKŠTŲ KAIMO BENDRUOMENĖ "VERSMĖ" Jonas Smalskys

8698 49707,
jsmalskys@gmail.com

21 KAMAJŲ BENDRUOMENĖ
www.kamajubendruomene.lt
Jolanta Vygelienė

8612 48054,
jolavy@gmail.com

22 ROKIŠKIO RAJONO
KAVOLIŠKIO KAIMO BENDRUOMENĖ
Danutė Kirstukienė

8686 23404,
utekir@gmail.com

23 KAZLIŠKIO KAIMO BENDRUOMENĖ Romualda Kvedaravičienė

8687 95518
kazmoksekretore@gmail.com

24 KONSTANTINAVOS BENDRUOMENĖS SANTALKA Irena Žindulienė

8621 19221,
irena.zind@gmail.com

25 OBELIŲ BENDRUOMENĖS CENTRAS
www.obeliai.eu
 Vida Žaržojienė 868790392
obeliu.bendruomene@gmail.com  
26 ONUŠKIO KAIMO BENDRUOMENĖ Elena Blažienė  8620 32192
nijole.brenciene2@vipt.lt
27 KAIMO BENDRUOMENĖ "PAKRIAUNA" Ala Nikitina

8652 06855
nikitina.ala@gmail.com

28 ROKIŠKIO RAJONO PANEMUNĖLIO GEL. ST.
KAIMO BENDRUOMENĖ Informacija Facebook.com
Romualdas Kaminskas

8620 36503,
r.kaminskas2@gmail.com

29 PANEMUNĖLIO KRAŠTAS, asociacija Indrė
Lukšienė

869939212,
indreluksiene36@gmail.com

30 PANEMUNĖLIO MIESTELIO BENDRUOMENĖ
Informacija Facebook.com
Sigita Veiverienė

8616 84201
panemuneliomst@gmail.com

31 PANDĖLIO MIESTO BENDRUOMENĖ
www.pandelys.eu

Vladas Tokarevas

8611 14976
vld.tokarevas@gmail.com 

 
32 PANEMUNIO KAIMO BENDRUOMENĖ
www.panemunis.lt
Vitalija Pivoriūnienė

8674 40692
panemuniobendruomene@gmail.com

33 RAGELIŲ BENDRUOMENĖ Rima
Baltrūnienė

8674 32766
rimaba@hotmail.lt

34 SALŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
www.salubendruomene.lt
Irina Kalnietienė
8678 25522,
irina.kalnietiene@gmail.com
35 SĖLYNĖS KAIMO BENDRUOMENĖ Vytautas Šukys

8614 69505,
agrozona@gmail.com

36 ROKIŠKIO RAJONO
SKEMŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
Arvydas Šapokas

8686 41667,
skemai@wood.lt

37 SRIUBIŠKIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ Virginijus Putka

8612 89380,
v.putka@gmail.com

38 SUVAINIŠKIO KAIMO BENDRUOMENĖ Darius Gurklys

8687 94783,
dagus@epastas.lt

39 VERKSNIONIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ Lina Zolubienė

8616 39225,
dviragisstar@gmail.com

40 ŽIOBIŠKIO KAIMO BENDRUOMENĖ
www.ziobiskis.lt
Virginija Ardavičienė

8618 69032,
virginijaardaviciene@yahoo.com

 

KITŲ KAIMO NVO SĄRAŠAS

1

Žiobiškio jaunimo centras "Šilas"
Eglė Griciūtė
8662 43365
 

 

Konsultantai seniūnijose

Kazliškio seniūnijai priskirta Irina Barauskienė, 605 kab., tel. nr. 51686; 861125133, el. p.: i.barauskiene@post.rokiskis.lt

Panemunėlio seniūnijai priskirta Egidija Gasiūnienė, 705 kab., tel. nr. 51885, 861616207; el. p.: e.gasiuniene@post.rokiskis.lt.

Kriaunų seniūnijai priskirta Gintarė Vinciūnienė, 604 kab., tel. nr. 51686, 86540232, el. p.: g.vinciuniene@post.rokiskis.lt.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai