Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


GRAFIKAS aktyvinimo renginiai pareiškėjams, besidomintiems verslo priemone. I KVIETIMAS teikti paraiškas pagal "Rokiškio kaimo strategijos 2014-2020" priemones (paskutinė paraiškų teikimo diena kovo 23-oji). KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Kaimo NVO

ROKIŠKIO RAJONO KAIMO BENDRUOMENIŲ SĄRAŠAS

1 ALEKNŲ KAIMO BENDRUOMENĖ Laura Viduolytė-Pupelienė

8618 15800,
lrvp@inbox.lt

2 ALEKSANDRAVĖLĖS KAIMO BENDRUOMENĖ
www.aleksandravele.lt

Marija Sinkevičienė

8685 80166,
aleksandravelesbendruomene@gmail.com

3 ANTANAŠĖS KAIMO BENDRUOMENĖS CENTRAS
www.antanase.lt
Ritė Gernienė

8606 73890,
ritegerniene@gmail.com

4 AUGUSTINAVOS KAIMO BENDRUOMENĖ    
5 AUKŠTAKALNIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ Sigita Gasiūnienė

8698 89368
sigita.gasiuniene20@gmail.com

6 ROKIŠKIO KAIMIŠKOSIOS SENIŪNIJOS
BAJORŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
Inga Belovienė

8628 34156,
varkutukas@gmail.com

7 BOBRIŠKIO BENDRUOMENĖ Vida Peciukonienė

8685 27375
vabariute@gmail.com

8 KAIMO BENDRUOMENĖ “ČEDASAI Gražina Švanienė

8618 26607,
cedasubendruomene@gmail.com

9 ČIVYLIŲ BENDRUOMENĖ Daiva Gaižiuvienė

8618 82253,
sesute.daiva@gmail.com

10 DIDSODĖS KAIMO BENDRUOMENĖ Lolita Povilonienė

8686 03465,
lolita.poviloniene@gmail.com

11 DUOKIŠKIO KAIMO BENDRUOMENĖ Rolandas Jasiūnas 8685 78845,
renata.jasiuniene@gmail.com
12 JUODUPĖS MIESTELIO BENDRUOMENĖ
www.juodupe.lt
Zenonas Viduolis

8610 03531,
turdvaris@gmail.com

13 JŪŽINTŲ KAIMO BENDRUOMENĖ Jūratė Puslienė 8676 43327
jurate.pusliene@gmail.com
14 KAIRELIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ Danutė Vaičiulienė

8622 79998,
l.dance0325@gmail.com

15 KALVIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ Stasė Gruoblienė

8682 36339,
kalviukn@gmail.com

16 KRIAUNŲ KAIMO BENDRUOMENĖ Vita Mačiulienė

8626 70112,
vitacamara@gmail.com

17 LAIBGALIŲ BENDRUOMENĖ
www.laibgaliai.rokiskyje.lt
Vanda Cicika

8670 92872,
vcicika5@gmail.com

18 LAILŪNŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
www.lailunai.lt
Daiva Lukošiūnienė

8628 78606,
daiva.lukosiuniene@gmail.com

19 LAŠŲ KAIMO BENDRUOMENĖ Aldona
Vingelienė

8695 01263
aldonavingeliene@gmail.com

20 LUKŠTŲ KAIMO BENDRUOMENĖ "VERSMĖ" Jonas Smalskys

8698 49707,
jsmalskys@gmail.com

21 KAMAJŲ BENDRUOMENĖ
www.kamajubendruomene.lt
Jolanta Vygelienė

8612 48054,
jolavy@gmail.com

22 ROKIŠKIO RAJONO
KAVOLIŠKIO KAIMO BENDRUOMENĖ
Danutė Kirstukienė

8686 23404,
danute@parok.lt

23 KAZLIŠKIO KAIMO BENDRUOMENĖ Romualda Kvedaravičienė

8687 95518
kazmoksekretore@gmail.com

24 KONSTANTINAVOS BENDRUOMENĖS SANTALKA Irena Žindulienė

8621 19221,
irena.zind@gmail.com

25 OBELIŲ BENDRUOMENĖS CENTRAS
www.obeliai.eu
Vitalijus Jocys 8684 13050
jovycka@gmail.com
26 ONUŠKIO KAIMO BENDRUOMENĖ Elena Blažienė  8620 32192
nijole.brenciene2@vipt.lt
27 KAIMO BENDRUOMENĖ "PAKRIAUNA" Ala Nikitina

8652 06855
nikitina.ala@gmail.com

28 ROKIŠKIO RAJONO PANEMUNĖLIO GEL. ST.
KAIMO BENDRUOMENĖ Informacija Facebook.com
Romualdas Kaminskas

8620 36503,
r.kaminskas2@gmail.com

29 PANEMUNĖLIO MIESTELIO BENDRUOMENĖ
Informacija Facebook.com
Sigita Veiverienė

8616 84201
panemuneliomst@gmail.com

30 PANDĖLIO MIESTO BENDRUOMENĖ
www.pandelys.eu
Jūratė Bagužienė

8651 25115
j.baguziene@gmail.com

 
31 PANEMUNIO KAIMO BENDRUOMENĖ
www.panemunis.lt
Danutė Gabriūnienė

8616 96406
panemuniobendruomene@gmail.com

32 RAGELIŲ BENDRUOMENĖ Rima
Baltrūnienė

8674 32766
rimaba@hotmail.lt

33 SALŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
www.salubendruomene.lt
Irina Kalnietienė
8678 25522,
irina.kalnietiene@gmail.com
34 SĖLYNĖS KAIMO BENDRUOMENĖ Vytautas Šukys

8614 69505,
agrozona@gmail.com

35 ROKIŠKIO RAJONO
SKEMŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
Arvydas Šapokas

8686 41667,
skemai@wood.lt

36 SRIUBIŠKIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ Virginijus Putka

8612 89380,
v.putka@gmail.com

37 SUVAINIŠKIO KAIMO BENDRUOMENĖ Darius Gurklys

8687 94783,
dagus@takas.lt

38 VERKSNIONIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ Lina Zolubienė

8616 39225,
dviragisstar@gmail.com

39 ŽIOBIŠKIO KAIMO BENDRUOMENĖ
www.ziobiskis.lt
Virginija Ardavičienė

8618 69032,
virginijaardaviciene@yahoo.com

KITŲ KAIMO NVO SĄRAŠAS

1

Žiobiškio jaunimo centras "Šilas"
Eglė— Griciūtė
8662 43365
 

 

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai