Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

- Dokumentų formos

Administravimo procedūrų aprašas (redakcija nuo 2019-06-19)
(Aprašas WORD dokumente)

  2019-12-21
2018-12-21 
2019-07-04  2019-10-17
1. Vietos projektų vertinimo, atrankos ir administravimo veiksmų atlikimo terminai   1 priedas  
2. Nuolatiniai bylų administravimo veiksmai 2 priedas    
3. Vietos projektų paraiškų registravimo žurnalas   3 priedas  
4. Dokumentų apyrašo pavyzdinė forma 4 priedas    
5. Bylos viršelio forma 5 priedas    
6. Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas   6 priedas  
7. Kontrolinis žymų lapas   7 priedas  
10. Pridėtinės vertės vertinimo ataskaita   10 priedas  
11. Vietos projekto tinkamumo vertinimo ataskaita     11 priedas
12. Naujų darbo vietų sukūrimo ir išlaikymo nustatymo lentelė   12 priedas  
13. Socialinio verslo vykdymo gairės   13 priedas  
14. Išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka     14 priedas
15. Įvertintos vietos projekto paraiškos vertinimo peržiūros ataskaita 15 priedas    
16. Informacija dėl metodinės pagalbos     16 priedas
17. Vietos projekto paraiškos vertinimo ataskaitos forma   17 priedas  
19. VP paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė PAKui   19 priedas  
21. PAK posėdžio dėl lėšų vietos projektams skyrimo darbo organizavimo suvestinės forma 21 priedas    
22. Išankstinio planuojamų pirkimų dokumentų vertinimo ataskaitos 22 priedas    
22 priedo 1 priedas. Perkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita (mažos vertės) 22 priedo 1 priedas    
22 priedo 2 priedas. Perkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita (didelės vertės) 22 priedo 2 priedas    
22 priedo 3 priedas. Neperkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita 22 priedo 3 priedas    
23. Mokėjimo prašymų registro forma 23 priedas    
24. Mokėjimo prašymo pirminio vertinimo klausimynas 24 priedas    
26. Paklausimas dėl vertinamo mokėjimo prašymo 26 priedas    
27. Informacija apie planuojamus savanoriškus darbus 27 priedas    
28. Savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė 28 priedas    
29. Savanoriškų darbų atlikimo tikrinimo klausimynas 29 priedas    
30. Pranešimo apie planuojamus mokymus forma 30 priedas    
31. Paklausimas dėl duomenų pateikimo prieš pasirašant sutartį 31 priedas    
32. Vykdymo sutarties rengimo tikrinimo forma 32 priedas    
34. Paramos sutarties/ projekto keitimo tikrinimo klausimynas 34 priedas    
37. VVG vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos peržiūros klausimynas     37 priedas
40. Susietumo ir funkcinio nesavarankiškumo tikrinimo atsekamumo lentelė     40 priedas
Pavyzdinė jungtinės veiklos sutarties forma     Forma
Pavyzdinė vietos projekto vykdymo sutarties forma     Forma
Vietos projektų vertintojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracija Forma    
Vietos projektų atrankos komiteto nario ir nario-stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracija Deklaracija    
PAK darbo reglamentas   Reglamentas  
PAK protokolo forma Forma    
Galutinė ir metinė ataskaita   Ataskaita  
Agreguotos ataskaitos forma   Agreguota  
       

 

Administravimo procedūrų aprašas (redakcija nuo 2019-06-19 iki 2019-09-30) 
(Aprašas WORD dokumente)

Administravimo procedūrų aprašas (redakcija nuo 2019-02-15 iki 2019-06-19)

Administravimo procedūrų aprašas (redakcija nuo 2018-12-13 iki 2019-02-15)

Administravimo procedūrų aprašas (redakcija nuo 2018-06-12 iki 2018-12-12)

 

Dokumentai vietos projektų vykdytojams (negaliojantys)

Galutinė ir metinė ataskaita
25 priedas. Informacija apie planuojamus savanoriškus darbus
26 priedas. Savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė
28 priedas. Pranešimo apie planuojamus mokymus forma

Vietos projektų administravimo procedūros

1 priedas. Vietos projektų vertinimo, atrankos ir administravimo veiksmų atlikimo terminai
2 priedas. Nuolatiniai bylų administravimo veiksmai
3 priedas. Vietos projektų paraiškų registravimo žurnalas
4 priedas. Dokumentų apyrašo pavyzdinė forma
5 priedas. Bylos viršelio forma
6 priedas. Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas
7 priedas. Kontrolinis žymų lapas
10 priedas. Pridėtinės vertės vertinimo ataskaita
11 priedas. Preliminaraus vietos projekto išlaidų tinkamumo vertinimo ataskaita
12 priedas. Preliminaraus išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
c
14 priedas. Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus
15 priedas. Agreguotos vertinimo ataskaitos PAKui forma
17 priedas. Vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinė
19 priedas. Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio darbo organizavimo suvestinė
20 priedas. Pavyzdinės išankstinio planuojamų pirkimų dokumentų vertinimo ataskaitos
20 priedo 1 priedas. Perkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita (mažos vertės)
20 priedo 2 priedas. Perkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita (didelės vertės)
20 priedo 3 priedas. Neperkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita
21 priedas. Mokėjimo prašymų registro forma
22 priedas. Mokėjimo prašymo pirminio vertinimo klausimynas
24 priedas. Paklausimas dėl vertinamo mokėjimo prašymo
27 priedas. Savanoriškų darbų atlikimo tikrinimo klausimynas

Vietos projektų vertintojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracija
Vietos projektų atrankos komiteto nario ir nario-stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracija
Projektų atrankos komiteto nario balsavimo raštu dėl vietos projektų paraiškų anketa
PAK protokolo forma

Administravimo procedūrų aprašas (Negaliojanti redakcija nuo 2017-10-25)

Dokumentai vietos projektų vykdytojams
Galutinė ir metinė ataskaita
25 priedas. Informacija apie planuojamus savanoriškus darbus
26 priedas. Savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė
28 priedas. Pranešimo apie planuojamus mokymus forma

Vietos projektų administravimo procedūros
1 priedas. Vietos projektų vertinimo, atrankos ir administravimo veiksmų atlikimo terminai
2 priedas. Nuolatiniai bylų administravimo veiksmai
3 priedas. Vietos projektų paraiškų registravimo žurnalas
4 priedas. Dokumentų apyrašo pavyzdinė forma
5 priedas. Bylos viršelio forma
6 priedas. Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas
7 priedas. Kontrolinis žymų lapas
10 priedas. Pridėtinės vertės vertinimo ataskaita
11 priedas. Preliminaraus vietos projekto išlaidų tinkamumo vertinimo ataskaita
12 priedas. Preliminaraus išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
13 priedas. Įvertintos vietos projekto paraiškos vertinimo peržiūros ataskaita
14 priedas. Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus
15 priedas. Agreguotos vertinimo ataskaitos PAKui forma
17 priedas. Vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinė
19 priedas. Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio darbo organizavimo suvestinė
20 priedas. Pavyzdinės išankstinio planuojamų pirkimų dokumentų vertinimo ataskaitos
20 priedo 1 priedas. Perkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita (mažos vertės)
20 priedo 2 priedas. Perkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita (didelės vertės)
20 priedo 3 priedas. Neperkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita
21 priedas. Mokėjimo prašymų registro forma
22 priedas. Mokėjimo prašymo pirminio vertinimo klausimynas
24 priedas. Paklausimas dėl vertinamo mokėjimo prašymo
27 priedas. Savanoriškų darbų atlikimo tikrinimo klausimynas
Vietos projektų vertintojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracija
PAK darbo reglamentas
Vietos projektų atrankos komiteto nario ir nario-stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracija
Projektų atrankos komiteto nario balsavimo raštu dėl vietos projektų paraiškų anketa
PAK protokolo forma

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai