Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

- Dokumentų formos

Administravimo procedūrų aprašas (redakcija nuo 2020-05-19)
(Aprašas WORD dokumente)

  2019-12-21
2018-12-21 
2019-07-04  2019-10-17 2020-03-12 2020-06-01 2020-08-01 2020-11-09
1. Vietos projektų vertinimo, atrankos ir administravimo veiksmų atlikimo terminai   1 priedas     1 priedas    
2. Nuolatiniai bylų administravimo veiksmai 2 priedas       2 priedas    
3. Vietos projektų paraiškų registravimo žurnalas   3 priedas          
4. Dokumentų apyrašo pavyzdinė forma 4 priedas            
5. Bylos viršelio forma 5 priedas            
6. Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas   6 priedas          
7. Kontrolinis žymų lapas   7 priedas          
10. Pridėtinės vertės vertinimo ataskaita   10 priedas          
11. Vietos projekto tinkamumo vertinimo ataskaita     11 priedas 11 priedas 11 priedas    
12. Naujų darbo vietų sukūrimo ir išlaikymo nustatymo lentelė   12 priedas          
13. Socialinio verslo vykdymo gairės   13 priedas          
14. Išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka     14 priedas        
15. Įvertintos vietos projekto paraiškos vertinimo peržiūros ataskaita 15 priedas            
16. Informacija dėl metodinės pagalbos     16 priedas   16 priedas    
17. Vietos projekto paraiškos vertinimo ataskaitos forma   17 priedas          
19. VP paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė PAKui   19 priedas          
21. PAK posėdžio dėl lėšų vietos projektams skyrimo darbo organizavimo suvestinės forma 21 priedas            
22. Išankstinio planuojamų pirkimų dokumentų vertinimo ataskaitos 22 priedas            
22 priedo 1 priedas. Perkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita (mažos vertės) 22 priedo 1 priedas            
22 priedo 2 priedas. Perkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita (didelės vertės) 22 priedo 2 priedas            
22 priedo 3 priedas. Neperkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita 22 priedo 3 priedas            
23. Mokėjimo prašymų registro forma 23 priedas            
24. Mokėjimo prašymo pirminio vertinimo klausimynas 24 priedas       24 priedas    
26. Paklausimas dėl vertinamo mokėjimo prašymo 26 priedas            
27. Informacija apie planuojamus savanoriškus darbus 27 priedas            
28. Savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė 28 priedas            
29. Savanoriškų darbų atlikimo tikrinimo klausimynas 29 priedas            
30. Pranešimo apie planuojamus mokymus forma 30 priedas            
31. Paklausimas dėl duomenų pateikimo prieš pasirašant sutartį 31 priedas            
32. Vykdymo sutarties rengimo tikrinimo forma 32 priedas     32 priedas      
34. Paramos sutarties/ projekto keitimo tikrinimo klausimynas 34 priedas     34 priedas 34 priedas    
35. Galutinių / metinių vietos projektų įgyvendinimo ataskaitų
vertinimo instrukcija
        35 priedas    
37. VVG vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos peržiūros klausimynas     37 priedas   37 priedas    
38. VVG vietos projekto įgyvendinimo galutinės / metinės ataskaitos tikrinimo klausimynas         38 priedas    
39. VVG informacija apie vietos projektų stebėseną kontrolės laikotarpiu         39 priedas    
40. VVG vietos projekto priežiūros pabaigos vertinimo klausimynas         40 priedas    
41. Susietumo ir funkcinio nesavarankiškumo tikrinimo atsekamumo lentelė     40 priedas   41 priedas    
42. Pagrindinės įmonės dydžio, savarankiškumo ir (arba) didžiausios paramos sumos susijusioms įmonėms (jei taikoma pagal priemonių įgyvendinimo taisykles) bei funkcinio nesavarankiškumo nustatymo gairės        41 priedas 42 priedas    
Pavyzdinė jungtinės veiklos sutarties forma     Forma        
Pavyzdinė vietos projekto vykdymo sutarties forma     Forma        
Vietos projektų vertintojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracija Forma            
Vietos projektų atrankos komiteto nario ir nario-stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracija Deklaracija            
PAK darbo reglamentas   Regla
mentas
        Regla
mentas
PAK protokolo forma Forma            
Galutinė ir metinė ataskaita   Ataskaita       Ataskaita  
Agreguotos ataskaitos forma   Agreguota          
VVG informacija pareiškėjui dėl VP vertinimo procedūros nutraukimo dėl lėšų trūkumo       Rašto forma      
VVG informacija pareiškėjui dėl VP vertinimo procedūros nutraukimo, nes VP nesurinko pridėtinės vertės (kokybės) minimalios balų sumos (40 balų)       Rašto forma      
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo (FSA) forma         Forma    
Galutinio VVG sprendimo dėl VP tvirtinimo rašytine procedūra forma             Procedūros forma
PAK nariu balsavimo rastu dėl VP paraiškų anketa             Anketos forma

 

MOKĖJIMO PRAŠYMAS (forma 2018-04-05   Nr. FR-1167 ir pildymo instrukcija) spausti čia

Administravimo procedūrų aprašas (redakcija nuo 2020-02-27 iki 2020-05-19)

Administravimo procedūrų aprašas (redakcija nuo 2019-06-19 iki 2020-02-27)

Administravimo procedūrų aprašas (redakcija nuo 2019-06-19 iki 2019-09-30) 
(Aprašas WORD dokumente)

Administravimo procedūrų aprašas (redakcija nuo 2019-02-21 iki 2019-03-07)

Administravimo procedūrų aprašas (redakcija nuo 2019-02-15 iki 2019-06-19)

Administravimo procedūrų aprašas (redakcija nuo 2018-12-13 iki 2019-02-15)

Administravimo procedūrų aprašas (redakcija nuo 2018-06-12 iki 2018-12-12)

 

Dokumentai vietos projektų vykdytojams (negaliojantys)

Galutinė ir metinė ataskaita
25 priedas. Informacija apie planuojamus savanoriškus darbus
26 priedas. Savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė
28 priedas. Pranešimo apie planuojamus mokymus forma

Vietos projektų administravimo procedūros

1 priedas. Vietos projektų vertinimo, atrankos ir administravimo veiksmų atlikimo terminai
2 priedas. Nuolatiniai bylų administravimo veiksmai
3 priedas. Vietos projektų paraiškų registravimo žurnalas
4 priedas. Dokumentų apyrašo pavyzdinė forma
5 priedas. Bylos viršelio forma
6 priedas. Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas
7 priedas. Kontrolinis žymų lapas
10 priedas. Pridėtinės vertės vertinimo ataskaita
11 priedas. Preliminaraus vietos projekto išlaidų tinkamumo vertinimo ataskaita
12 priedas. Preliminaraus išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
c
14 priedas. Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus
15 priedas. Agreguotos vertinimo ataskaitos PAKui forma
17 priedas. Vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinė
19 priedas. Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio darbo organizavimo suvestinė
20 priedas. Pavyzdinės išankstinio planuojamų pirkimų dokumentų vertinimo ataskaitos
20 priedo 1 priedas. Perkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita (mažos vertės)
20 priedo 2 priedas. Perkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita (didelės vertės)
20 priedo 3 priedas. Neperkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita
21 priedas. Mokėjimo prašymų registro forma
22 priedas. Mokėjimo prašymo pirminio vertinimo klausimynas
24 priedas. Paklausimas dėl vertinamo mokėjimo prašymo
27 priedas. Savanoriškų darbų atlikimo tikrinimo klausimynas

Vietos projektų vertintojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracija
Vietos projektų atrankos komiteto nario ir nario-stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracija
Projektų atrankos komiteto nario balsavimo raštu dėl vietos projektų paraiškų anketa
PAK protokolo forma

Administravimo procedūrų aprašas (Negaliojanti redakcija nuo 2017-10-25)

Dokumentai vietos projektų vykdytojams
Galutinė ir metinė ataskaita
25 priedas. Informacija apie planuojamus savanoriškus darbus
26 priedas. Savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė
28 priedas. Pranešimo apie planuojamus mokymus forma

Vietos projektų administravimo procedūros
1 priedas. Vietos projektų vertinimo, atrankos ir administravimo veiksmų atlikimo terminai
2 priedas. Nuolatiniai bylų administravimo veiksmai
3 priedas. Vietos projektų paraiškų registravimo žurnalas
4 priedas. Dokumentų apyrašo pavyzdinė forma
5 priedas. Bylos viršelio forma
6 priedas. Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas
7 priedas. Kontrolinis žymų lapas
10 priedas. Pridėtinės vertės vertinimo ataskaita
11 priedas. Preliminaraus vietos projekto išlaidų tinkamumo vertinimo ataskaita
12 priedas. Preliminaraus išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
13 priedas. Įvertintos vietos projekto paraiškos vertinimo peržiūros ataskaita
14 priedas. Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus
15 priedas. Agreguotos vertinimo ataskaitos PAKui forma
17 priedas. Vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinė
19 priedas. Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio darbo organizavimo suvestinė
20 priedas. Pavyzdinės išankstinio planuojamų pirkimų dokumentų vertinimo ataskaitos
20 priedo 1 priedas. Perkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita (mažos vertės)
20 priedo 2 priedas. Perkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita (didelės vertės)
20 priedo 3 priedas. Neperkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita
21 priedas. Mokėjimo prašymų registro forma
22 priedas. Mokėjimo prašymo pirminio vertinimo klausimynas
24 priedas. Paklausimas dėl vertinamo mokėjimo prašymo
27 priedas. Savanoriškų darbų atlikimo tikrinimo klausimynas
Vietos projektų vertintojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracija
PAK darbo reglamentas
Vietos projektų atrankos komiteto nario ir nario-stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracija
Projektų atrankos komiteto nario balsavimo raštu dėl vietos projektų paraiškų anketa
PAK protokolo forma

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai