Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


VYKSTA. VI kvietimas teikti vietos projektus pagal VVG strategijos priemones: "Ūkio ir verslo plėtra", "Kultūros ir gamtos paveldas" bei "Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas". Projektai renkami nuo rugsėjo 1 iki spalio 6 d. KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Nariai pagal sektorius

1 Agnė Šapokaitė  Valdžios
2 Albinas Urbonas  Pilietinis
3 Aloyzas Jočys  Verslas
4 Arvydas Rudinskas  Valdžios
5 Anicetas Bytautas  Verslas
6 Arijus Stočkus  Verslas
7 Augustinas Blažys  Valdžios
8 Audronė Baltuškaitė  Pilietinis
9 Aušra Kriovė  Valdžios
10 Aušra Tičkienė  Pilietinis
11 Aušra Žėglaitienė  Pilietinis
12 Dainora Mineikienė  Valdžios
13 Daiva Čiučelienė  Valdžios
14 Daiva Bliudžiuvienė  Pilietinis
15 Dalia Butkevičienė  Verslas
16 Danutė Kirstukienė  Pilietinis
17 Darius Gurklys  Pilietinis
18 Diana Guzienė  Valdžios
19 Eglė Griciūtė  Pilietinis
20 Gediminas Kriovė  Pilietinis
21 Gediminas Tubelis  Verslas
22 Giedrius Rimkus  Verslas
23 Gintautas Rekerta  Verslas
24 Gražina Švanienė  Pilietinis
25 Irena Bernotienė  Pilietinis
26 Irina Kalnietienė  Pilietinis
27 Jolanta Jasiūnienė  Valdžios
28 Jonas Smalinskas  Verslas
29 Jovita Stočkuvienė  Pilietinis
30 Jūratė Bagužienė  Pilietinis
31 Justina Daščioraitė  Valdžios
32 Kristina Ragelienė  Pilietinis
33  Laimantas Tubelis  Verslas
34  Laima Samuilovienė  Pilietinis
35 Laimutė Sadauskienė  Verslas
36  Laimutė Vilimavičienė  Valdžios
37 Laura Kubiliūtė  naujas narys Pilietinis
38 Laura Viduolytė-Pupelienė  Verslas
39  Leonardas Šablinskas  Verslas
40  Lina Meilutė Datkūnienė  Valdžios
41  Milda Ulevičienė  Pilietinis
42  Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė  Pilietinis
43  Raimondas Sirgėdas  Verslas
44  Raimundas Martinėlis  Pilietinis
45  Romas Kundelis  Pilietinis
46  Sigita Gasiūnienė  Pilietinis
47  Simona Šulienė  Valdžios
48  Valdas Adamonis  Valdžios
49 Valentinas Morkūnas  Pilietinis
50  Valentinas Šedys  Verslas
51 Valerijus Aleinikovas  Pilietinis
52  Valerijus Rancevas  Valdžios
53  Vanda Cicika  Pilietinis
54  Vidas Joneliūkštis  Verslas
55  Vidmantas Kanopa  Verslas
56 Vilmantas Raupys  Valdžios
57 Vytautas Saulis  Valdžios
58 Vytautas Vilys  Valdžios
59 Vladas Karpovas  Verslas
60 Zita Juodelienė  Valdžios
61 Zenonas Viduolis  Valdžios
62 Aleksandravėlės kaimo bendruomenė  Pilietinis
63 Antanašės kaimo bendruomenės centras  Pilietinis
64  Aukštakalnių kaimo bendruomenė  Pilietinis
65  Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Bajorų kaimo bendruomenė  Pilietinis
66  Kaimo bendruomenė „Čedasai“  Pilietinis
67 Čivylių bendruomenė  Pilietinis
68  Didsodės kaimo bendruomenė  Pilietinis
69 Duokiškio kaimo bendruomenė  Pilietinis
70  Jūžintų kaimo bendruomenė  Pilietinis
71  Kairelių kaimo bendruomenė  Pilietinis
72  Kamajų bendruomenė  Pilietinis
73 Rokiškio rajono Kavoliškio kaimo bendruomenė  Pilietinis
74  Kazliškio kaimo bendruomenė  Pilietinis
75  Kriaunų kaimo bendruomenė  Pilietinis
76 Konstantinavos bendruomenės santalka  Pilietinis
77  Laibgalių bendruomenė  Pilietinis
78 Lailūnų kaimo bendruomenė  Pilietinis
79 Lukštų bendruomenė „Versmė“  Pilietinis
80  Obelių bendruomenės centras  Pilietinis
81  Onuškio kaimo bendruomenė  Pilietinis
82  Kaimo bendruomenė „Pakriauna“  Pilietinis
83  Panemunėlio miestelio bendruomenė  Pilietinis
84 Rokiškio rajono Panemunėlio gel. st. kaimo bendruomenė  Pilietinis
85 Pandėlio miesto bendruomenė  Pilietinis
86 Salų kaimo bendruomenė  Pilietinis
87 Rokiškio rajono Skemų kaimo bendruomenė  Pilietinis
88  Sriubiškių kaimo bendruomenė  Pilietinis
89 Žiobiškio kaimo bendruomenė  Pilietinis
90  Rokiškio rajono Juodupės miestelio bendruomenė  Pilietinis
91  Panemunio kaimo bendruomenė  Pilietinis
92  Rokiškio krašto turizmo draugija  Pilietinis
93  Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“  Pilietinis
94  Rokiškio automobilių sporto klubas "Aukšta pavara"  Pilietinis
95  Kunigo švietėjo J. Katelės labdaros – paramos fondas  Pilietinis
96  Lietuvai pagražinti draugijos Rokiškio skyrius  Pilietinis
97  Pandėlio Švč. M.Marijos vardo parapija  Pilietinis
98  VšĮ Saviugdos centras  Pilietinis
99 J. Vienožinskio tėviškės bendruomenė  Pilietinis
100  Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras  Pilietinis
101  VšĮ „Ąžuolyno meškučių cirkas“  Pilietinis
102  Katalėjos šeimyna  Pilietinis
103  Medžiotojų draugija „Atžalynas“  Pilietinis
104 Rokiškio rajono Juodupės gimnazija  Pilietinis
105  Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla  Pilietinis
106  Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo vidurinė mokykla  Pilietinis
107  Rokiškio r. Kavoliškio darželis-mokykla  Pilietinis
108 Rokiškio jaunimo centras  Pilietinis
109 UAB „Astruva“  Verslas
110  UAB „Rokvesta“  Verslas
111 UAB „Gimtasis Rokiškis“  Verslas
112 S.Dzindzelėtos PĮ  Verslas
113 UAB „ROKMEDIS“  Verslas
114 UAB „Medverta“  Verslas
115 UAB Intellmedia Solutions"  Verslas
116 Asociacija „Kazliškio kooperacijos ir užimtumo centras“  Pilietinis
117  Rokiškio rajono  savivaldybės administracija  Valdžios
118 Rokiškio rajono  savivaldybė  Valdžios

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai