Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Nariai pagal sektorius

1 Agnė Šapokaitė  Valdžios
2 Albinas Urbonas  Pilietinis
3 Aloyzas Jočys  Verslas
4 Arvydas Rudinskas  Valdžios
5 Anicetas Bytautas  Verslas
6 Arijus Stočkus  Verslas
7 Augustinas Blažys  Valdžios
8 Aušra Kriovė  Valdžios
9 Aušra Tičkienė  Pilietinis
10 Aušra Žėglaitienė  Pilietinis
11 Dainora Mineikienė  Valdžios
12 Daiva Čiučelienė  Valdžios
13 Daiva Bliudžiuvienė  Pilietinis
14 Dalia Butkevičienė  Verslas
15 Danutė Kirstukienė  Pilietinis
16 Darius Gurklys  Pilietinis
17 Diana Guzienė  Valdžios
18 Eglė Griciūtė  Pilietinis
19 Gediminas Kriovė  Pilietinis
20 Gediminas Tubelis  Verslas
21 Giedrius Rimkus  Verslas
22 Gintautas Rekerta  Verslas
23 Gražina Švanienė  Pilietinis
24 Irena Bernotienė  Pilietinis
25 Irina Kalnietienė  Pilietinis
26 Jolanta Jasiūnienė  Valdžios
27 Jonas Smalinskas  Verslas
28 Jovita Stočkuvienė  Pilietinis
29 Jūratė Bagužienė  Pilietinis
30 Jūratė Puslienė  Pilietinis
31 Justina Daščioraitė  Valdžios
32 Karolina Žeimytė  Pilietinis
33 Kristina Ragelienė  Pilietinis
34 Laimantas Tubelis  Verslas
35 Laima Samuilovienė  Pilietinis
36 Laimutė Sadauskienė  Verslas
37 Laimutė Vilimavičienė  Valdžios
38 Laura Kubiliūtė  naujas narys Pilietinis
39 Laura Viduolytė-Pupelienė  Verslas
40 Leonardas Šablinskas  Verslas
41 Lina Meilutė Datkūnienė  Valdžios
42 Milda Ulevičienė  Pilietinis
43 Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė  Pilietinis
44 Raimundas Martinėlis  Pilietinis
45 Romas Kundelis  Pilietinis
46 Sigita Gasiūnienė  Pilietinis
47 Simona Šulienė  Valdžios
48 Valdas Adamonis  Valdžios
49 Valentinas Morkūnas  Pilietinis
50 Valentinas Šedys  Verslas
51 Valerijus Aleinikovas  Pilietinis
52 Valerijus Rancevas  Valdžios
53 Vanda Cicika  Pilietinis
54 Vidas Joneliūkštis  Verslas
55 Vytautas Saulis  Valdžios
56 Vytautas Vilys  Valdžios
57 Vladas Karpovas  Verslas
58 Zita Juodelienė  Valdžios
59 Zenonas Viduolis  Valdžios
60 Aleksandravėlės kaimo bendruomenė  Pilietinis
61 Antanašės kaimo bendruomenės centras  Pilietinis
62 Aukštakalnių kaimo bendruomenė  Pilietinis
63 Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Bajorų kaimo bendruomenė  Pilietinis
64 Kaimo bendruomenė „Čedasai“  Pilietinis
65 Didsodės kaimo bendruomenė  Pilietinis
66 Draugija "Kuparas"  Pilietinis
67 Duokiškio kaimo bendruomenė  Pilietinis
68 Jūžintų kaimo bendruomenė  Pilietinis
69 Kairelių kaimo bendruomenė  Pilietinis
70 Kamajų bendruomenė  Pilietinis
71 Rokiškio rajono Kavoliškio kaimo bendruomenė  Pilietinis
72 Kazliškio kaimo bendruomenė  Pilietinis
73 Kriaunų kaimo bendruomenė  Pilietinis
74 Konstantinavos bendruomenės santalka  Pilietinis
75 Laibgalių bendruomenė  Pilietinis
76 Lailūnų kaimo bendruomenė  Pilietinis
77 Lukštų bendruomenė „Versmė“  Pilietinis
78 Obelių bendruomenės centras  Pilietinis
79 Onuškio kaimo bendruomenė  Pilietinis
80 Kaimo bendruomenė „Pakriauna“  Pilietinis
81 Panemunėlio miestelio bendruomenė  Pilietinis
82 Rokiškio rajono Panemunėlio gel. st. kaimo bendruomenė  Pilietinis
83 Pandėlio miesto bendruomenė  Pilietinis
84 Salų kaimo bendruomenė  Pilietinis
85 Rokiškio rajono Skemų kaimo bendruomenė  Pilietinis
86 Sriubiškių kaimo bendruomenė  Pilietinis
87 Žiobiškio kaimo bendruomenė  Pilietinis
88 Rokiškio rajono Juodupės miestelio bendruomenė  Pilietinis
89 Panemunio kaimo bendruomenė  Pilietinis
90 Asociacija „Mūsų Jūžintai“  Pilietinis
91 Rokiškio krašto turizmo draugija  Pilietinis
92 Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“  Pilietinis
93 Rokiškio automobilių sporto klubas "Aukšta pavara"  Pilietinis
94 Kunigo švietėjo J. Katelės labdaros – paramos fondas  Pilietinis
95 Lietuvai pagražinti draugijos Rokiškio skyrius  Pilietinis
96 Pandėlio Švč. M.Marijos vardo parapija  Pilietinis
97 VšĮ Saviugdos centras  Pilietinis
98 J. Vienožinskio tėviškės bendruomenė  Pilietinis
99 Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras  Pilietinis
100 VšĮ „Ąžuolyno meškučių cirkas“  Pilietinis
101 Katalėjos šeimyna  Pilietinis
102 Medžiotojų draugija „Atžalynas“  Pilietinis
103 Rokiškio rajono Juodupės gimnazija  Pilietinis
104 Rokiškio profesinio mokymo centras  Pilietinis
105 Rokiškio jaunimo centras  Pilietinis
106 UAB „Astruva“  Verslas
107 UAB „Rokvesta“  Verslas
108 UAB „Gimtasis Rokiškis“  Verslas
109 S.Dzindzelėtos PĮ  Verslas
110 UAB „ROKMEDIS“  Verslas
111 UAB „Medverta“  Verslas
112 UAB Intellmedia Solutions"  Verslas
113 UAB "Megonita"  Verslas
114 Asociacija „Kazliškio kooperacijos ir užimtumo centras“  Pilietinis
115 Rokiškio rajono ūkininkų sąjunga  Verslas
116 Rokiškio rajono  savivaldybės administracija  Valdžios
117 Rokiškio rajono  savivaldybė  Valdžios

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai