Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


VYKSTA. V kvietimas teikti vietos projektus pagal VVG strategijos priemones: "Ūkio ir verslo plėtra" bei "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas". Projektai renkami nuo birželio 10 iki liepos 17 d. KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Nariai pagal sektorius

1 Agnė Šapokaitė  Valdžios
2 Albinas Urbonas  Pilietinis
3 Aloyzas Jočys  Verslas
4 Arvydas Rudinskas  Valdžios
5 Anicetas Bytautas  Verslas
6 Arijus Stočkus  Verslas
7 Augustinas Blažys  Valdžios
8 Audronė Baltuškaitė  Pilietinis
9 Aušra Kriovė  Valdžios
10 Aušra Tičkienė  Pilietinis
11 Aušra Žėglaitienė  Pilietinis
12 Dainora Mineikienė  Valdžios
13 Daiva Čiučelienė  Valdžios
14 Daiva Bliudžiuvienė  Pilietinis
15 Dalia Butkevičienė  Verslas
16 Danutė Kirstukienė  Pilietinis
17 Darius Gurklys  Pilietinis
18 Diana Guzienė  Valdžios
19 Eglė Griciūtė  Pilietinis
20 Gediminas Kriovė  Pilietinis
21 Gediminas Tubelis  Verslas
22 Giedrius Rimkus  Verslas
23 Gintautas Rekerta  Verslas
24 Gražina Švanienė  Pilietinis
25 Irena Bernotienė  Pilietinis
26 Irina Kalnietienė  Pilietinis
27 Jolanta Jasiūnienė  Valdžios
28 Jonas Smalinskas  Verslas
29 Jovita Stočkuvienė  Pilietinis
30 Jūratė Bagužienė  Pilietinis
31 Justina Daščioraitė  Valdžios
32 Kristina Ragelienė  Pilietinis
33  Laimantas Tubelis  Verslas
34  Laima Samuilovienė  Pilietinis
35 Laimutė Sadauskienė  Verslas
36  Laimutė Vilimavičienė  Valdžios
37 Laura Kubiliūtė  naujas narys Pilietinis
38 Laura Viduolytė-Pupelienė  Verslas
39  Leonardas Šablinskas  Verslas
40  Lina Meilutė Datkūnienė  Valdžios
41  Milda Ulevičienė  Pilietinis
42  Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė  Pilietinis
43  Raimondas Sirgėdas  Verslas
44  Raimundas Martinėlis  Pilietinis
45  Romas Kundelis  Pilietinis
46  Romualdas Kaminskas  Pilietinis
47  Sigita Gasiūnienė  Pilietinis
48  Simona Šulienė  Valdžios
49  Valdas Adamonis  Valdžios
50  Valentinas Morkūnas  Pilietinis
51  Valentinas Šedys  Verslas
52  Valerijus Aleinikovas  Pilietinis
53  Valerijus Rancevas  Valdžios
54  Vanda Cicika  Pilietinis
55  Vidas Joneliūkštis  Verslas
56  Vidmantas Kanopa  Verslas
57  Vilmantas Raupys  Valdžios
58  Vytautas Saulis  Valdžios
59  Vytautas Vilys  Valdžios
60 Vladas Karpovas  Verslas
61  Zita Juodelienė  Valdžios
62  Zenonas Viduolis  Valdžios
63  Aleksandravėlės kaimo bendruomenė  Pilietinis
64 Antanašės kaimo bendruomenės centras  Pilietinis
65  Aukštakalnių kaimo bendruomenė  Pilietinis
66  Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Bajorų kaimo bendruomenė  Pilietinis
67  Kaimo bendruomenė „Čedasai“  Pilietinis
68  Čivylių bendruomenė  Pilietinis
69  Didsodės kaimo bendruomenė  Pilietinis
70 Duokiškio kaimo bendruomenė  Pilietinis
71  Jūžintų kaimo bendruomenė  Pilietinis
72  Kairelių kaimo bendruomenė  Pilietinis
73  Kamajų bendruomenė  Pilietinis
74 Rokiškio rajono Kavoliškio kaimo bendruomenė  Pilietinis
75  Kazliškio kaimo bendruomenė  Pilietinis
76  Kriaunų kaimo bendruomenė  Pilietinis
77  Konstantinavos bendruomenės santalka  Pilietinis
78  Laibgalių bendruomenė  Pilietinis
79  Lailūnų kaimo bendruomenė  Pilietinis
80 Lukštų bendruomenė „Versmė“  Pilietinis
81  Obelių bendruomenės centras  Pilietinis
82  Onuškio kaimo bendruomenė  Pilietinis
83  Kaimo bendruomenė „Pakriauna“  Pilietinis
84  Panemunėlio miestelio bendruomenė  Pilietinis
85  Rokiškio rajono Panemunėlio gel. st. kaimo bendruomenė  Pilietinis
86  Pandėlio miesto bendruomenė  Pilietinis
87 Salų kaimo bendruomenė  Pilietinis
88  Rokiškio rajono Skemų kaimo bendruomenė  Pilietinis
89  Sriubiškių kaimo bendruomenė  Pilietinis
90 Žiobiškio kaimo bendruomenė  Pilietinis
91  Rokiškio rajono Juodupės miestelio bendruomenė  Pilietinis
92  Panemunio kaimo bendruomenė  Pilietinis
93  Rokiškio krašto turizmo draugija  Pilietinis
94  Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“  Pilietinis
95  Rokiškio automobilių sporto klubas "Aukšta pavara"  Pilietinis
96  Kunigo švietėjo J. Katelės labdaros – paramos fondas  Pilietinis
97  Lietuvai pagražinti draugijos Rokiškio skyrius  Pilietinis
98  Pandėlio Švč. M.Marijos vardo parapija  Pilietinis
99  VšĮ Saviugdos centras  Pilietinis
100 J. Vienožinskio tėviškės bendruomenė  Pilietinis
101  Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras  Pilietinis
102  VšĮ „Ąžuolyno meškučių cirkas“  Pilietinis
103  Katalėjos šeimyna  Pilietinis
104  Medžiotojų draugija „Atžalynas“  Pilietinis
105  Rokiškio rajono Juodupės gimnazija  Pilietinis
106  Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla  Pilietinis
107  Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo vidurinė mokykla  Pilietinis
108  Rokiškio r. Kavoliškio darželis-mokykla  Pilietinis
109 Rokiškio jaunimo centras  Pilietinis
110  UAB „Astruva“  Verslas
111  UAB „Rokvesta“  Verslas
112 UAB „Gimtasis Rokiškis“  Verslas
113 S.Dzindzelėtos PĮ  Verslas
114  UAB „ROKMEDIS“  Verslas
115 UAB „Medverta“  Verslas
116  UAB Intellmedia Solutions"  Verslas
117 Asociacija „Kazliškio kooperacijos ir užimtumo centras“  Pilietinis
118  Rokiškio rajono  savivaldybės administracija  Valdžios
119 Rokiškio rajono  savivaldybė  Valdžios

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai