Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

Nariai pagal sektorius

1 Agnė Šapokaitė  Valdžios
2 Albinas Urbonas  Pilietinis
3 Aloyzas Jočys  Verslas
4 Arvydas Rudinskas  Valdžios
5 Anicetas Bytautas  Verslas
6 Arijus Stočkus  Verslas
7 Augustinas Blažys  Valdžios
8 Aušra Kriovė  Valdžios
9 Aušra Tičkienė  Pilietinis
10 Aušra Žėglaitienė  Pilietinis
11 Dainora Mineikienė  Valdžios
12 Daiva Čiučelienė  Valdžios
13 Daiva Bliudžiuvienė  Pilietinis
14 Dalia Butkevičienė  Verslas
15 Danutė Kirstukienė  Pilietinis
16 Darius Gurklys  Pilietinis
17 Diana Giedrikienė  Valdžios
18 Diana Guzienė  Valdžios
19 Eglė Griciūtė  Pilietinis
20 Evaldas Černiauskas  Verslas
21 Gediminas Kriovė  Pilietinis
22 Gediminas Tubelis  Verslas
23 Giedrius Rimkus  Verslas
24 Gintautas Rekerta  Verslas
25 Gražina Švanienė  Pilietinis
26 Irena Bernotienė  Pilietinis
27 Irina Kalnietienė  Pilietinis
28 Jolanta Jasiūnienė  Valdžios
29 Jonas Smalinskas  Verslas
30 Jonas Žemaitis  Verslas
31 Jovita Stočkuvienė  Pilietinis
32 Jūratė Bagužienė  Pilietinis
33 Jūratė Puslienė  Pilietinis
34 Karolina Žeimytė  Pilietinis
35 Kristina Ragelienė  Pilietinis
36 Laimantas Tubelis  Verslas
37 Laima Samuilovienė  Pilietinis
38 Laimutė Sadauskienė  Verslas
39 Laimutė Vilimavičienė  Valdžios
40 Laura Kubiliūtė  naujas narys Pilietinis
41 Laura Viduolytė-Pupelienė  Verslas
42 Leonardas Šablinskas  Verslas
43 Lina Meilutė Datkūnienė  Valdžios
44 Milda Ulevičienė  Pilietinis
45 Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė  Pilietinis
46 Raimundas Martinėlis  Pilietinis
47 Romas Kundelis  Pilietinis
48 Sigita Gasiūnienė  Pilietinis
49 Simona Šulienė  Valdžios
50 Stasė Idienė  Pilietinis
51 Valdas Adamonis  Valdžios
52 Valentinas Morkūnas  Pilietinis
53 Valentinas Šedys  Verslas
54 Valerijus Aleinikovas  Pilietinis
55 Valerijus Rancevas  Valdžios
56 Vanda Cicika  Pilietinis
57 Vidas Joneliūkštis  Verslas
58 Vytautas Saulis  Valdžios
59 Vytautas Vilys  Valdžios
60 Vladas Karpovas  Verslas
61 Zita Juodelienė  Valdžios
62 Zenonas Viduolis  Valdžios
63 Aleksandravėlės kaimo bendruomenė  Pilietinis
64 Antanašės kaimo bendruomenės centras  Pilietinis
65 Aukštakalnių kaimo bendruomenė  Pilietinis
66 Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Bajorų kaimo bendruomenė  Pilietinis
67 Kaimo bendruomenė „Čedasai“  Pilietinis
68 Didsodės kaimo bendruomenė  Pilietinis
69 Draugija "Kuparas"  Pilietinis
70 Duokiškio kaimo bendruomenė  Pilietinis
71 Jūžintų kaimo bendruomenė  Pilietinis
72 Kairelių kaimo bendruomenė  Pilietinis
73 Kamajų bendruomenė  Pilietinis
74 Rokiškio rajono Kavoliškio kaimo bendruomenė  Pilietinis
75 Kazliškio kaimo bendruomenė  Pilietinis
76 Kriaunų kaimo bendruomenė  Pilietinis
77 Konstantinavos bendruomenės santalka  Pilietinis
78 Laibgalių bendruomenė  Pilietinis
79 Lailūnų kaimo bendruomenė  Pilietinis
80 Lukštų bendruomenė „Versmė“  Pilietinis
81 Obelių bendruomenės centras  Pilietinis
82 Onuškio kaimo bendruomenė  Pilietinis
83 Kaimo bendruomenė „Pakriauna“  Pilietinis
84 Panemunėlio miestelio bendruomenė  Pilietinis
85 Rokiškio rajono Panemunėlio gel. st. kaimo bendruomenė  Pilietinis
86 Pandėlio miesto bendruomenė  Pilietinis
87 Salų kaimo bendruomenė  Pilietinis
88 Rokiškio rajono Skemų kaimo bendruomenė  Pilietinis
89 Sriubiškių kaimo bendruomenė  Pilietinis
90 Žiobiškio kaimo bendruomenė  Pilietinis
91 Rokiškio rajono Juodupės miestelio bendruomenė  Pilietinis
92 Panemunio kaimo bendruomenė  Pilietinis
93 Asociacija „Mūsų Jūžintai“  Pilietinis
94 Rokiškio krašto turizmo draugija  Pilietinis
95 Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“  Pilietinis
96 Rokiškio automobilių sporto klubas "Aukšta pavara"  Pilietinis
97 Kunigo švietėjo J. Katelės labdaros – paramos fondas  Pilietinis
98 Lietuvai pagražinti draugijos Rokiškio skyrius  Pilietinis
99 Pandėlio Švč. M.Marijos vardo parapija  Pilietinis
100 VšĮ Saviugdos centras  Pilietinis
101 J. Vienožinskio tėviškės bendruomenė  Pilietinis
102 Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras  Pilietinis
103 VšĮ „Ąžuolyno meškučių cirkas“  Pilietinis
104 Katalėjos šeimyna  Pilietinis
105 Medžiotojų draugija „Atžalynas“  Pilietinis
106 Rokiškio rajono Juodupės gimnazija  Pilietinis
107 Rokiškio profesinio mokymo centras  Pilietinis
108 Rokiškio jaunimo centras  Pilietinis
109 UAB „Astruva“  Verslas
110 UAB „Rokvesta“  Verslas
111 UAB „Gimtasis Rokiškis“  Verslas
112 S.Dzindzelėtos PĮ  Verslas
113 UAB „ROKMEDIS“  Verslas
114 UAB „Medverta“  Verslas
115 UAB Intellmedia Solutions"  Verslas
116 UAB "Megonita"  Verslas
117 Asociacija „Kazliškio kooperacijos ir užimtumo centras“  Pilietinis
118 Rokiškio rajono ūkininkų sąjunga  Verslas
119 Rokiškio rajono  savivaldybės administracija  Valdžios
120 Rokiškio rajono  savivaldybė  Valdžios

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai