Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Pandėlio bendruomenė aptaria socialinių verslų idėją
Naujienos

Gruodžio 16 d. Pandėlio bendruomenė nuotoliniu būdu organizuoja susitikimą su vietos veiklos grupės biuro specialistais aptarti strategijos priemonės "NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra".

Skaityti daugiau

VVG įsitraukė į savivaldybės poveikio matavimo kūrimą
Naujienos

VVG dalyvauja savivaldybės Rokiškio rajono savivaldybės problemų, socialinių ar viešųjų paslaugų analizės dirbtuvėse. Pagrindinė veikla - paskatinti paveikių, tvarių socialinių verslų kūrimąsi ir aktyvinti savivaldybes perduoti viešųjų paslaugų teikimą socialiniams verslams.

Įvyko dvi sesijos, per kurias suformuluota užduotis - senjorų socialinė atskirties problemą spręsti per jų įsitraukimo į viešąjį gyvenimą aktyvinimą, panaudojant mokymosi visą gyvenimą formas.

 

Skaityti daugiau

Nuotolinio renginio darbotvarkėje: atnaujinta strategija, kvietimas įsitraukti ir skaidrumo paieškos
Naujienos

Gruodžio 3 d. vietos veiklos grupė surengė VVG bendruomenei ir nevyriausybinėms organizacijoms aktyvinimo renginį. VVG pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė pristatė strategijos ketimus, artimiausių kvietimų teikti vietos projektus planą ir priemones bei informciją iš įvairių mokymų, aktualią nevyriausybininkams.

Skaityti daugiau

Nuotolinis susitikimas su kaimo NVO
Naujienos, 2020-11-30

Gruodžio 3 d. vietos veiklos grupė organizuoja nuotolinį (per Zoom platformą) aktyvinimo renginį su kaimo nevyriausybinėmis organizacijomis ir jų kuratoriais. Pradžia 16 val.

Skaityti daugiau

Renginys dėl nacionalinės paramos

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra („Litfood“) sausio 29 d., 13 val. kviečia į nuotolinį informacinį renginį „Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai 2021 m.“, kuris vyks TEAMS platformoje.
Renginio metu Žemės ūkio ministerijos bei Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovai pristatys nacionalinės paramos galimybes kaimo bendruomenėms 2021 m., informuos apie paraiškų pateikimą karantino metu, į ką atkreipti dėmesį teikiant paraiškas el. būdu, pateiks esmines ankstesnių metų pareiškėjų klaidas bei atsakys į klausimus.
Registracija iki sausio 27 d.
Registracijos formą rasite čia

Sausio 20-oji Lietuvai

Sausio 20-oji:
- šią dieną 1917 metais italas Popiežius Benediktas XV (1854.11.21 - 1922.01.22) paskelbė Lietuvos dieną, ragino pasaulio tikinčiuosius rinkti aukas valstybingumo ir nepriklausomybės siekiančiai Lietuvai.
- šią dieną 1991 metais Rusijos sostinėje Maskvoje daugiau kaip 100 000 žmonių palaikė Lietuvą po 1991.01.13 kruvinųjų įvykių Vilniuje, reikalavo Tarybų sąjungos komunistų partijos generalinio sekretoriaus, faktinio valstybės vadovo, Michailo Gorbačiovo atsistatydinimo.

Geri norai atveria platformą geriems darbams

NVO, stiprinanti Lietuvos nevyriausybinį sektorių bei socialinės atsakomybės suvokimą ir apie tai skleidžianti žinią, kviečia nevyriausybininkus, ypač bendruomenes skleisti savo išpildytų gerų norų istorijas ne tik savo , bet ir "Gerų norų" platformoje.

"Šiandien geri darbai kaip niekada anksčiau įgauna dar didesnę vertę, todėl norime dalintis pozityviomis istorijomis. „Geros istorijos“ – tai pasakojimai apie Lietuvos regionuose pilietinių organizacijų vykdomas sėkmingas iniciatyvas, socialinius verslus", - teigia iniciatyvos sumanytojai.

Geros istorijos (spausti čia).

Per 16 mln. Eur fiziniam aktyvumui

2020 m. lapkričio 30 d. paskelbtas 2021 m. kvietimas teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems sporto rėmimo fondo lėšomis. Projektai priimami iki 2021 m. sausio 5 d. Programą administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (plačiau apie programą).

Pareiškėjai - juridiniai asmenys.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis ne ankstesnė negu 2021 m. birželio 1 d. ir įgyvendinimo pabaiga ne vėlesnė negu 2025 m. gegužės 31 d.

Veiklos

  1. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą;
  2. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas;
  3. Sporto renginių organizavimas;
  4. Asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimas ir sporto informacijos sklaida.

Į neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių sporto projektų Fondo lėšų 10 proc. dalį gali pretenduoti:
- projektai, kurių ne mažiau kaip 50 proc. naudos gavėjų (sporto projekto veiklų dalyvių) yra neįgalieji asmenys;
- projektai, kurių pareiškėjai (ar bent vienas iš projekto paraiškoje nurodytų partnerių), atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:yra neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacija (klubas):

neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti organizacija – asociacija, labdaros ir paramos fondas, religinė bendruomenė ar bendrija, viešoji įstaiga (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savivaldybė);
steigimo dokumentuose nurodyta, kad organizacija vykdo arba organizuoja neįgaliųjų kūno kultūros / fizinio aktyvumo ar sporto veiklą.

Covid19 režimas: savivaldybės statistiką galima sekti statistikos tinklalapyje

LR Vyriausybė nuo lapkričio 7 d. visoje Lietuvoje paskelbė trijų savaičių karantiną. Veido kaukės yra privalomos viešose erdvėse - ir lauke, ir patalpose. Dar vienas esminis reikalavimas - nesibūriuoti. Siekiant užtikrinti covid-19 plitimo grėsmių valdymą,  nuo 2020 m. spalio 27 d. Rokiškio rajono savivaldybės administracija, biudžetinės įstaigos, seniūnijos,  gyventojus laikinai aptarnauja ir paslaugas teikia nuotoliniu būdu –  el. paštu (savivaldybe@post.rokiskis.lt) ir telefonu (8 458 71442; 8 458 71233). Plačiau apie tai savivaldybės tinklalapyje (spausti čia). 

Covid-19 statistiką sekti galima Statistikos departamento tinklalapyje (spausti čia).

Oficiali šalies informacija (spausti čia).

Ramintos Kviliūnaitės
piešinys.

Dalius Trumpa: rinkimų teisė visiems

Naujienų portalas Delfi toliau analizuoja Rokiškio krašto aktyvaus verslininko, kūltūros medcenato, AB "Rokiškio sūris" vadovo Daliaus Trumpos idėją Lietuvai - suteikti rinkimų teisę visiems Lietuvos piliečiams, taigi ir vaikams. 

Delfi atliko skaitytojų apklausą ir apkalusos rezultatus aptaria su apžvalgininku Rimvydu Valatka bei LiJOT (Lietuvos jaunimo organizacijų taryba) pirmininku Luku Kornelijumi Vaičiaku.

Rokiškio krašto muziejaus foto.

 

Skaityti Delfi portale (spausti čia).

Apšvietas Panemunio "Angelas""

Panemunio „Angelu“, vienu įspūdingiausių Lietuvos paminklų, skirtu laisvės kovotojams atminti, Pandėlio seniūnos vadovų iniciatyva dabar jau galima grožėtis ir vakarais, - rašo "Gimtasis Rokiškis". Darbai atlikti seniūnijos lėšomis. Paminklas apšviestas rytais nuo 6 iki 7 val. ir vakarais nuo 19 iki 24 val. Skaityti daugiau (spausti čia)

Prenumeruoti

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai