Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


BENDRUOMENĖS. Rokiškio krašto bendruomenių festivalis "Tik kartu mes sėkmingi vyks Salose birželio 17 d. KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

Vyksta XIV kvietimas teikti projektus
Naujienos, 2023-05-02

Iki gegužės 26 d. 24 val. VVG priima vietos projektus pagal "Rokiškio kaimo strategijos 2014-2020" priemonės veiklos sritį „Parama verslui plėtoti“ (kodas EURI-19.2-6.4). 

Kvietimo informacija (spausti čia)

Skaityti daugiau

Naujoje savivaldybės taryboje prisiekė penki VVG nariai
Naujienos, 2023-04-25

Balandžio 14 d. vykusiame pirmajame naujojo šaukimo savivaldybės tarybos posėdyje buvo išklausytos tarybos narių priesaikos. Tarp prisiekusiųjų buvo ir 5 vietos veiklos grupės nariai - Lina Meilutė Datkūnienė, Raimonda Stankevičiūtė - Vilimienė, Valerijus Rancevas, Vytautas Saulis, Vytautas Vilys. (Mildos Ulevičienė nuotr. iš kairės)

Skaityti daugiau

Valdyba aptarė naujojo laikotarpio strategijos projektą
Naujienos, 2023-04-13

Vietos veiklos grupės valdyba susipažino su naujojo laikotarpio strategijos projektu (VPS pristatymas - spausti čia), perkėlė rezervinį projektą į tinkamumo vertinimą, pasveikino vietos veiklos grupės naują narę ir suplanavo visuotinio narių susirinkimo datą. Visuotinis ataskaitinis-rinkiminis narių susirinkimas vyks gegužės 26 d. Šiame susirinkime bus galutinai tvirtinama ir naujojo laikotarpio strategija.

Skaityti daugiau

Mokslininkai dalijasi receptais, kaip didinti savivaldybių finansinį savarankiškumą
Naujienos, 2023-04-04

Abi Rokiškio krašto vietos veiklos grupės, šiuo metu rašančios naujojo laikotarpio strategijas, ir Rokiškio verslo klubas surengė viešą susitikimą-diskusiją su Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkėmis - profesore dr. Astrida Miceikiene ir dr. Laima Skaurone. Dr. L.Skauronė apgynė disertaciją "Kaimiškųjų savivaldybių finansinio savarankiškumo ir jį lemiančių veiksnių vertinimas". 

Profesorė Astrida Miceikienė (nuotr. kairėje) ir dr. Laima Skauronė patvirtino, kad nors mokslininkai įvairiariais pjūviais atlieka tyrimus, kaip susitiprinti savivaldos vaidmenį ir įtaką bendruomenės gerovės indeksui didinti, tačiau neretai iš tikslinių institucijų atsako nesulaukia.

Skaityti daugiau

Juodupėnai vieni iš Mes bendruomenė laimėtojų

Išrinkti MAXIMA konkurso „Mes – bendruomenė“ vieni iš nugalėtojų - Juodupės miestelio bendruomenė su projektu "Mano upė tavo".
Po ekspertų komisijos vertinimo ir atviro balsavimo internete laimėtojomis iš viso tapo 16 bendruomenių iš visos Lietuvos, kurios pasidalins 120 tūkst. eurų tam, kad įgyvendintų savo tvarius projektus.

Lietuvos ryto laidoje apie Obelių gimnaziją ir Römerį

Šiltą pasakojimą apie Obelių gimnaziją sukūrė Lietuvos ryto televizijos programa "Lietuvos mokyklos". Reportaže pasakojama apie mokyklos įkūrimą ir Kipro Petrausko indėlį, apie kultūros iniciatyvas ir talentingus pedagogus, pamokas be skambučio ir mokyklos projektą, skirtą profesoriui Römeriui atminti.

Reportažas (spausti čia)

Panemunio valsčiui atmintis

Monografijų apie miestelius vyriausiasis redaktorius, Rokiškio krašto garbės pilietis Venantas Mačiekus kartu su "Versmės" leidyklapradėjo rengti monografiją "Panemunis. Čedasai. Suvainiškis" ir prašo šio krašto žmonių informacinės pagalbos: nuotraukų su aprašymais, atsiminimų apie reikšmingus įvykius. Redaktoriaus tel. 8603 94223 arba galima medžiagą pateikti į miestelių bibliotekas (Panemunio Elenai - 8675 84325, Čedasų Daliai - 8614 67854, Suvainiškio Reginai - 8614 25615, Konstantinavos Irenai - 8621 19221).

Juodupėnai rengiasi Antaninėms

Vartus atkėlė nauja meno ir amatų erdvė

Paskutinį balandžio šeštadienį obeliečiams pristatyta nauja meno ir amatų erdvė Audronių kaime, XX a. dailininko Justino Vienožinskio sodyboje. 

Erdvė įskūrė sename sodybos klojime, kuris kaip ir visas garsaus dailininko sodžius yra saugomas, kaip Lietuvos kultūros vertybė. Menų erdvės projektas finansuotas iš "Rokiškio kaimo strategijos 2014-2020" programos.

Plačiau apie atidarymą "Gimtojo Rokiškio" portale (spausti čia).

Nijolės Šiaučiūnienės foto

Vairavimo kursai neįgaliesiems

Neįgaliųjų vairavimo mokykla – Valakupių reabilitacijos centras (reabilitacija.lt , tel. 8 612 09926 (darbo dienomis 8:00-16:00 val.) rengia nemokamus  judėjimo sutrikimų turintiems asmenims, kuriems nustatytas 0-45 procentų darbingumo lygis ir Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininėje pažymoje (Forma Nr. 083-1/a) nurodytas transporto priemonės pritaikymo apribojimas (taikomi apribojimų kodai 10-43).

Teorinė kursų dalis vyksta nuotoliniu būdu, praktinis vairavimas Vilniuje. Dalyviams ne iš Vilniaus suteikiamas nemokamas apgyvendinimas.

Kraštiečių nauja premjerinė komedija "Vyrų svajonės"

Nauja lietuviška komedija "Vyrų svajonės" šį savaitgalį pasirodo didžiausiuose Lietuvos kino teatruose ir Rokiškyje. Premjera jau vasario 4 d. (šeštadienį) nuo 16 val. Rokiškio kultūros centro salėje. Filmo kūrybinėje komandoje rokiškėnų duetas Justas Krisiūnas (režisierius) ir Matas Valiulis (prodiuseris).

Tai jau antroji šio dueto komedija, kviečianti laisvalaikį leisti linksmai, pasakojanti apie šeimos santykius su geros ironijos doze. 

Prenumeruoti

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai