Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

VVG su bendruomenėmis aptarė aktualijas
Naujienos, 2022-08-30

Rugpjūčio 29 d. VVG surengė bendruomenių susitikimą aptarti "Sumanaus kaimo" temai, savivaldybės turto naudojimo aktualijoms, būsimosios strategijos ir einamiesiems reikalams.

Su bendruomenėmis aptarta ateinančio laikotarpio nauja priemonė "Sumanus kaimas". VPS administravimo vadovė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė paprašė apmąstyti bendruomenėse, kokios sumanaus kaimo idėjos galėtų padaryti teritorijoje esminį postūmį, kuriantį gerą rezultatą ir bendruomenei, ir savivaldybės institucijoms, ir vietos verslui. VVG pirmininkė Milda Ulevičienė informavo apie parengas naujojo strateginio laikotarpio tyrimo anketas, bendruomenės bus svarbiausios talkininkės siekiant apklausti vietos gyventojus.

Posėdyje dalyvavo Rokiškio rajono savivaldybės Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėja Violeta Bieliūnaitė – Vanagienė (nuotr. iš dešinės pirmoje eilėje pirma). Ji atsakė į bendruomenių lyderių klausimus.

Skaityti daugiau

Salose - lietuviškas filmas "Lobis"
2022-09-05, Naujienos

Iš rugsėjo 18 dienos į spalio 9 d. perkeltas nemokamas kinas šeimai "Lobis". Eant palankioms oro sąlygoms filmas planuojamas nuo 13 val. prie Salų dvaro. Tai VšĮ "Baltas ekranas" projekto, finansuojamo "Rokiškio kaimo strategijos 2014-2020", idėja kultūros paveldo - Salų dvaro erdvėje apgyvendinti ir kiną. 

Skaityti daugiau

VVG tinklas pristato Kriaunų kaimo bendruomenės projektą
Naujienos, 2022-08-26

Lietuvos kaimo socialinių verslų idėjas per pastarąjjį finansinį laikotarpį apibendrinti ėmėsi vietos veiklos grupių tinklas. Kaip geras pavyzdys tarp projektų pateko Kriaunų kaimo bendruomenės socialinio verslo idėja.

Apie tai sukurtas videopasakojimas (spausti čia)

Skaityti daugiau

GNTV reportažas apie Duokiškio kiškius

GNTV televizija sukūrė reportažą apie Duokiškį ir kiškių muziejų. Duokiškio bendruomenės pirmininkė Giedrė Dagienė pasakoja apie kolekcijos atsiradimo aplinkybes, eksponatus.

Kviečiame pasižiūrėti čia.

Kuc kuc Kamajuos

Spalio 7-9 dienomis Kamajuose - tradiciniai Kuc Kuc Kamajuos. 

Lietuva minėjo Prezidento jubiliejų

"A.M.Brazauskas neslėpė savo meilės Rokiškiui. „Jaučiu sentimentus Rokiškiui. Aš visuomet džiaugiuosi, didžiuojuosi, žinodamas, kad esu gimęs Rokiškyje, prisimenu tą namą, kur gimiau, tą vietą, tą kampą, kuriame stovėjo mano lova. Dar gyvos kūdikystės, vaikystės emocijos", "Respublikos" portale reportaže "Algirdo M. Brazausko rekordų greičiausiai niekas nepakartos" apie Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko paminėjimo renginius parašė irgi kraštiesti žurnalistas Danas Nagelė, prisimindamas ir kadaise įvykusį pokalbį (visą reportažą skaityti - spausti čia).

Rugsėjo 22 d. minint iškilaus kraštiečio Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataro, Prezidento, Seimo pirmininko, XII ir XIII vyriausybių vadovo Algirdo Mykolo Brazausko gimimo metines - jam būtų sukakę 90 metų, Seimo galerijoje atverta fotografijų paroda „Tarp dviejų epochų: Algirdui Mykolui Brazauskui - 90", vyko minėjimai Seime ir Valdovų rūmuose.

Minėjimas Valdovų rūmuose (spausti čia)

XX a.: jie kūrė Lietuvą ir Rokiškio kraštą

Bankomatai miesteliuose

Pagal bankų memorandumą ne tik Rokiškyje, bet ir kituose Rokiškio rajono savivaldybės miestuose - Obeliuose, Pandėlyje bei Juodupės gyvenvietėje jau atidaryti bankomatai.

XX a.: jie kūrė Lietuvą ir Rokiškio kraštą

Turtas: atliktas masinis vertinimas

Registrų centras atliko Nekilnojamojo turto masinį vertinimą, parengė ataskaitas ir kviečia dalyvauti viešame svarstymą rugsėjo 19-30 dienomis. Apie galimybę pareikšti pastabas ir pasiūlymus bus skelbiama interneto svetainėje registrucentras.lt

Prenumeruoti

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai