Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

VVG projektai

Programa

Projekto numeris

Paramą gaunanti organizacija/ partneris

Projekto pavadinimas

Projekto laikotarpis

Projekto lėšos

Lt/EUR/ kita valiuta

Projekto vadovas/ finansininkas

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginio plano priemonė "Bendruomenių inicijuota vietos plėtra" 20VS-PV-23-1-01815-PR001 ROKIŠKIO R. VVG Rokiškio kaimo strategija 2023-2029 iki 2029 1 570 820,00 Milda Ulevičienė/ Valentinas Morkūnas
LEADER programa
Parengiamoji parama
42PP-KK-22-1-03937  ROKIŠKIO R. VVG  Rokiškio kaimo strategijos 2023-2027 rengimas iki 2024-01-31  20000 Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė/ Valentinas Morkūnas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nr. NPKB-23-R-464  ROKIŠKIO R. VVG/ Salų kaimo bendruomenė; Panemunėlio mokykla-daugiafunkcinis centras; Rokiškio rajono savivaldybės J. Keliuočio viešoji biblioteka; Rokiškio tautodailininkų asociacija; VšĮ „Baltas Ekranas“ Tik kartu mes sėkmingi“ Salose 2023-06-17 3906,57 Milda Ulevičienė/ Valentinas Morkūnas
Rokiškio rajono savivaldybės Kultūros nevyriausybinių organizacijų finansavimo programa   Savas Rokiškis/ ROKIŠKIO R. VVG, RJOS "Apvalus stalas" Serija XX a.: jie kūrė Lietuvą ir Rokiškio kraštą 2023     
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos NPKB-22-R-405 ROKIŠKIO R. VVG/ Rokiškio r. Panemunėlio mokykla-daugiafunkcis centras; Asociacija Panemunėlio kraštas;Panemunėlio miestelio bendruomenė  Tik kartu mes sėkmingi“ Panemunėlyje 2022-07-02  3500 Milda Ulevičienė/ Valentinas Morkūnas
Rokiškio rajono savivaldybės Kultūros nevyriausybinių organizacijų finansavimo programa  VS-228 Savas Rokiškis/ ROKIŠKIO R. VVG, RJOS "Apvalus stalas"  Serija XX a.: jie kūrė Lietuvą ir Rokiškio kraštą 2022-05-05 - 2022-12-01  450 Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos NPKB-21-R-256ADS ROKIŠKIO RAJONO BENDRUOMENIŲ ASOCIACIJA/ ROKIŠKIO R. VVG  „Tik kartu mes sėkmingi“ tradicinėse Gandrinėse  2021-08-21  3000 Milda Ulevičienė/ Romualda Kvedaravičienė
Rokiškio rajono savivaldybės Kultūros nevyriausybinių organizacijų finansavimo programa VS-267 Savas Rokiškis/ ROKIŠKIO R. VVG, UAB "Gimtasis Rokiškis", RJOS "Apvalus stalas" Serija XX a.: jie kūrė Lietuvą ir Rokiškio kraštą  2021-06-30 - 2021-11-30  1347,64  Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė
 Rokiškio miesto VPS  Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0525  Rokiškio socialinės paramos centras/ROKIŠKIO R. VVG, PAKRUOJO MIESTO VVG, UAB “ROKIŠKIO SIRENA”, ROKIŠKIO DEKANATO CARITAS  Bendradarbiavimas ir informacijos apie socialines paslaugas sklaida Rokiškio mieste  2020-12-10 2021-12-10  129769,76  Jolanta Paukštienė
 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos  NPKB-20-R-496  ROKIŠKIO RAJONO BENDRUOMENIŲ ASOCIACIJA/ ROKIŠKIO R. VVG  „Tik kartu mes sėkmingi“  2020-06-01 2020-10-31  2274,00 Eur  Milda Ulevičienė/ Romualda Kvedaravičienė
 Kultūros taryba  SITKR-RN-63(6.105)/2019  ROKIŠKIO R. VVG  "Kultūros piligrimų kryptis - Rokiškio kraštas"  2019-07-15 2019-12-15  6954 Eur  Milda Ulevičienė/ Valentinas Morkūnas
 2018 m. nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonė „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“  DS-778  ROKIŠKIO R. VVG  Prof. M. Römerio atminties ženklai tėviškėje  2018-10-30 2018-12-31  926 Eur  Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė/ Valentinas Morkūnas
 VPS2014-2020  42VS-KP-15-1-06809  ROKIŠKIO R. VVG  Rokiškio kaimo strategijos 2014-2020  2016-09-21 (sutarties data)  2149975 Eur  Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė/ Valentinas Morkūnas
 Kultūros taryba  S/KP1-20 (6.41)/2016  ROKIŠKIO R. VVG  Struvės paminklo jubiliejus ir teritorijos perspektyvos  2016-06-09 2016-12-31  4800 Eur Galutinis 4780,62 Eur  Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė/ Valentinas Morkūnas
 Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programa Parengiamoji parama  42PP-KP- 14-1-05349  ROKIŠKIO R. VVG  Rokiškio kaimo strategijos 2014-2020 rengimas  2015-05-15 2016-01-31  8994 Eur Galutinis 8989 Eur  Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė/ Valentinas Morkūnas
 Baltijos ir Šiaurės šalių NVO bendradarbiavimo ir rėmimo fondui, pagal Šiaurės ministrų tarybos paramos programą  NGSLT-214  ROKIŠKIO R. VVG  „Kultūrinio turizmo paslaugų kūrimas ir plėtra per skirtingų šalių NVO patirtį“  2014-12-10- 2015-05-10  23850,00 Lt/ 53000 DKK Galutinis 7000 Eur  Aušra Kaulakytė/ Valentinas Morkūnas
 Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programa Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas  4TT-KP-12-1- 0006-PR001  ROKIŠKIO R. VVG / LUDZOS RAJONO PATRTNE- RYSTĖ  Kultūrinės, istorinės aplinkos ir tradicijų išsaugojimas Ludzos ir Rokiškio partnerių teritorijose, patirties sklaida ir impulsas vietiniams gyventojams "Atrasta istorija"  2013-09-26 iki 2015-05-15  Rokiškio r. VVG 116325,00 Lt/ 33690,05 Eur Galutinis 30877,57 Eur  Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė/ Valentinas Morkūnas
 Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programa Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas  4TT-KP-12-1- 0002-PR001  BIRŽŲ R. VVG/ ROKIŠKIO IR PASVALIO rajonų VVG  Informacinės partnerystės formavimas  2012-12-01 iki 2015-03-31  Bendrai -467253,00 Lt Rokiškio r.VVG -135325,82 Lt  Jolanta Vaitkevičienė/ Vaida Staškevičienė
 Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programa Techninė pagalba kai paramos gavėjas LKT (Tinklas)  4NT-KP-11-1- 0023-PR001  ROKIŠKIO R. VVG  Gyventojų struktūros ir socialiniai-ekonominiai veiklos pokyčiai Rokiškio rajono vietos veiklos grupės teritorijoje,  2011-07-20 iki 2012-07-20  19468,00 Lt/ 5638,32 Eur  Aušra Žėglaitienė/ Valentinas Morkūnas
 Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programa Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti (mokymai ir aktyvumo skatinimas)  4PV-KP-10-1- 002593-PR001  ROKIŠKIO R. VVG  VVG narių ir potencialių pareiškėjų mokymai Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijai įgyvendinti  2010-11-09 iki 2015-06-01  300000,00 Lt/ 86886,01 Eur Galutinis 86716,31 Eur  Dovilė Pučinskienė/ Valentinas Morkūnas
 Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programa Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas  4VP-KP-10-1- 000224-PR001  ROKIŠKIO R. VVG  Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategija  2010-06-07 iki 2015-08-31  8989899,00 Lt/ 2603654,72 Eur Galutinis sąlyginis 2.569269,94 Eur  Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė/ Valentinas Morkūnas
 Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programa Techninė pagalba kai paramos gavėjas LKT (Tinklas)  4NT-KP-10-1- 0005-PR001  ROKIŠKIO R. VVG  Jungtis-sėliai,  2010-05-01 iki 2011-05-28  25000,00 Lt/ 7240,50 Eur  Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė/ Valentinas Morkūnas
 Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programa Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti (techninė parama)  PVII2-5-08- 003-PR001  ROKIŠKIO R. VVG  Techninė parama Rokiškio rajono vietos veiklos grupei integruotos kaimo plėtros strategijos parengimui  2008-10-22 iki 2009-07-24  69056,00 Lt/ 20000,00 Eur  Valentinas Šedys/ Jūratė Bagužienė

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai