Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

VI kvietimas

VI kvietimo projektų Pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatai

Projektų atrankos komiteto posėdžio 2020-11-18 protokolo Įsakymas ir jo priedas

VI kvietimas yra pasibaigęs.

VI kvietimas (paprastas) teikti vietos projektus "Rokiškio kaimo strategijos 2014-2020" paramai. 
Vietos projektų teikimo laikotarpis: 2020 m. rugsėjo 1 d.  - 2020 m. spalio 6 d. (jeigu savivaldybėje būtų paskelbtas karantinas,  ir jo metu paraišką pareiškėjas teiktų per „Rokiškio rajono VVG paraiškų dėžutę“, paraišką būtina pateikti iki 2020 m. spalio 2 d. 13 val.).

1. Kvietimo teikti vietos projektus skelbimas

2. Priemonių dokumentai

Priemonės „Kultūros ir gamtos paveldas“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos srities „Parama investicijoms į kultūros paveldo objektus ir saugomas teritorijas bei jų įveiklinimą“ (kodas LEADER-19.2-7.6)

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)
(aktuali redakcija
2021-12-02)

 

Finansavimo sąlygų aprašas 
(pirminė redakcija)

FSA 1 priedas  (Vietos projekto paraiška)

Daugiau FSA priedų ir nuorodų prie "Bendrųjų dokumentų" (žiūr. žemiau)

Priemonės "Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas" (LEADER-19.2-SAVA-3) veiklos srities „Parama mokymams, kurie skirti suteikti įgūdžiams ir patobulinti kompetencijas versle“ (kodas LEADER-19.2–SAVA-3.1)

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)
(aktuali redakcija
2021-12-02)

 

Finansavimo sąlygų aprašas 
(pirminė redakcija)

FSA 1 priedas (Vietos projekto paraiška)

Daugiau FSA priedų ir nuorodų prie "Bendrųjų dokumentų" (žiūr. žemiau)

Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6)  veiklos srities „Parama verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4)

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)
(aktuali redakcija
2021-12-02)

Finansavimo sąlygų aprašas 
(pirminė redakcija)

FSA 1 priedas (Vietos projekto paraiška)

FSA 3 priedas (Verslo planas)

Daugiau FSA priedų ir nuorodų prie "Bendrųjų dokumentų" (žiūr. žemiau)

 

3. Bendrieji dokumentai

Visoms kvietimo priemonėms  ESIF įkainiai. Sausti čia.  
Visoms kvietimo priemonėms  FSA 2 priedas (Jungtinės veiklos sutartis)  
Visoms kvietimo priemonėms Vienos įmonės deklaracija. Spausti čia. Dėmesio! VVG pateikiamas pilnas dokumentas.  
Priemonei „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija. Spausti čia.  
  Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius.
Spausti čia.
 
  ES sutarties veikimo I priedas, paieškoje surinkite I priedas. Spausti čia.
 

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai