Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

Kaimo NVO

ROKIŠKIO RAJONO KAIMO BENDRUOMENIŲ SĄRAŠAS

1   ALEKNŲ KAIMO BENDRUOMENĖ Edita Bruverė

8650 94115,
edita.bruvere@inbox.lt

2 ALEKSANDRAVĖLĖS KAIMO BENDRUOMENĖ
www.aleksandravele.lt

Alfredas
Pučinskas

aleksandravelesbendruomene@gmail.com

3 ANTANAŠĖS KAIMO BENDRUOMENĖS CENTRAS
Ritė Gernienė

8606 73890,
ritegerniene@gmail.com

4 AUKŠTAKALNIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ Sigita Gasiūnienė - Bracienė

8698 89368
gasigita@gmail.com

5 ROKIŠKIO KAIMIŠKOSIOS SENIŪNIJOS
BAJORŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
Inga Belovienė

8628 34156,
varkutukas@gmail.com

6 BOBRIŠKIO BENDRUOMENĖ   inicijuotas likvidavimas
7 DIDSODĖS KAIMO BENDRUOMENĖ Dainius Luibys 860072049,
dainiusluibys@gmail.com 
8 DUOKIŠKIO KAIMO BENDRUOMENĖ Giedrė
Dagienė
8620 50813,
giedredag@gmail.com 
9 JUODUPĖS MIESTELIO BENDRUOMENĖ
www.juodupe.lt
Zenonas Viduolis

8610 03531,
turdvaris@gmail.com

10   JŪŽINTŲ KAIMO BENDRUOMENĖ Jonas Rubikas

 8618 45008,
ju.bendruomene@gmail.com

11 KAIRELIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ Danutė Vaičiulienė

8622 79998,
l.dance0325@gmail.com

12 KALVIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
Facebook paskyra
Stasė Gruoblienė

8682 36339,
kalviukn@gmail.com

13 KRIAUNŲ BENDRUOMENĖ
www.kriaunos.lt
Eugenijus Driskius

8611 94355,
eugenijus.driskius@gmail.com

14 LAIBGALIŲ BENDRUOMENĖ
www.laibgaliai.lt
 Agnė Kišūnienė  8670 92872,
agnekisuniene@gmail.com 
15 LAILŪNŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
www.lailunai.lt
Rita Inčiūrienė

8604 06579,
rita.inciuriene@gmail.com 

16 LAŠŲ KAIMO BENDRUOMENĖ Aldona
Vingelienė

8695 01263
aldonavingeliene@gmail.com

17 LUKŠTŲ KAIMO BENDRUOMENĖ "VERSMĖ" Vidmantas Maželis  8685 77109
vidmantas.mazelis@gmail.com 
18 KAMAJŲ BENDRUOMENĖ
www.kamajubendruomene.lt
Jolanta Vygelienė

8612 48054,
jolavy@gmail.com

19 ROKIŠKIO RAJONO
KAVOLIŠKIO KAIMO BENDRUOMENĖ
Danutė Kirstukienė

8686 23404,
utekir@gmail.com

20 KAZLIŠKIO KAIMO BENDRUOMENĖ Alvydas Mackus

8612 38237
alvydas.mackus@gmail.com

21 KONSTANTINAVOS BENDRUOMENĖS SANTALKA Irena Žindulienė

8621 19221,
irena.zind@gmail.com

22 OBELIŲ BENDRUOMENĖS CENTRAS
www.obeliai.eu
   
23 ONUŠKIO KAIMO BENDRUOMENĖ Elena Blažienė 8620 32192
elena.blaziene@gmail.com; 
24 KAIMO BENDRUOMENĖ "PAKRIAUNA" Ala Nikitina

8652 06855
nikitina.ala@gmail.com

25 PANEMUNĖLIO KRAŠTAS, asociacija Inga Driskiuvienė

8612 25064
ingadriskiuviene@gmail.com 

26 PANEMUNĖLIO MIESTELIO BENDRUOMENĖ
Informacija Facebook.com
Vaida Oškienienė

8615 49926

panemuneliomst@gmail.com

27 PANDĖLIO MIESTO BENDRUOMENĖ
www.pandelys.eu

Vladas Tokarevas

8611 14976
vld.tokarevas@gmail.com 

 
28 PANEMUNIO KAIMO BENDRUOMENĖ
www.panemunis.lt
Vitalija Pivoriūnienė

8674 40692
panemuniobendruomene@gmail.com

29

RAGELIŲ BENDRUOMENĖ

 Edvinas Mustafinas  edvinasas12345@gmail.com
30 SALŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
www.salubendruomene.lt
Rasa Kalnietienė 8620 15068
rasa.kalnietiene@vipt.lt 
31 SĖLYNĖS KAIMO BENDRUOMENĖ Gytis Mikalkevičius

8685 41406
gytis82@gmail.com

32 ROKIŠKIO RAJONO
SKEMŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
Rima Juozapavičienė

8686 99116,
rimos.j@gmail.com 

33 SRIUBIŠKIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ Laima Kaladienė

8688 73721,
laima.kaladiene@gmail.com

34 SUVAINIŠKIO KAIMO BENDRUOMENĖ Darius Gurklys

8687 94783,
dariusgurklys0@gmail.com

35 VERKSNIONIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ Lina Zolubienė

8616 39225,
dviragisstar@gmail.com

36 ŽIOBIŠKIO KAIMO BENDRUOMENĖ
www.ziobiskis.lt
Aušra Kežutienė

8613 94223,
ziobiskiobendruomene@gmail.com

37

ASOCIACIJA
„MŪSŲ JŪŽINTAI“

Gintarė Vinciūnienė 

8607 08123
musujuzintai@gmail.com 

38

ASOCIACIJA “SARTAI MANO KRAŠTAS”

Edvinas Vavilovas

8606 74720

sartaimanokrastas@gmail.com

 

KITŲ KAIMO NVO SĄRAŠAS

1

Žiobiškio jaunimo centras "Šilas"
Eglė Griciūtė
8662 43365
 

2

Jaunimo Bendrija "Sėlos Ramuva"
Violeta Kazlauskienė
8686 23413

3

Draugija "Kuparas" 
Jūratė Puslienė


Konsultantai seniūnijose

Juodupės 
Jūžintų Eglė Nikštuvienė mob. 8612 24336, el. paštas: e.nikstuviene@post.rokiskis.lt
Kamajų Loreta Barauskaitė tel. nr. 8 458 27 242, el. paštas: loreta.barauskaite@post.rokiskis.lt
Kriaunų Ramunė Širvinskienė tel. nr. 8 458 41 824, mob. 8620 32282, el. paštas: r.sirvinskiene@post.rokiskis.lt
Obelių Sigita Gasiūnienė tel. nr.  8 458 78846, mob. 8 698 55857, el. paštas: s.gasiuniene@rokiskis.lt
Panemunėlio 
Pandėlio Zita Bernotienė tel. nr. 8 458 79 163, el. paštas: z.bernotiene@post.rokiskis.lt
Rokiškio k. sen. - Marė Jasinevičienė, tel. nr. 8 458 52 548, mob. 8620 14 018, el. paštas: mjasineviciene@post.rokiskis.lt 
Kazliškio Roma Kvedaravičienė tel. nr 8 458 42725, mob.  8687 95518, el. paštas:  r.kvedaraviciene@post.rokiskis.lt 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai