Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

X kvietimas

Kvietimas teikti paraiškas pasibaigęs

Projektų atrankos komiteto posėdžio 2022-04-14 protokolo nutariamoji dalis

X kvietimas (paprastas) teikti vietos projektus "Rokiškio kaimo strategijos 2014-2020" paramai. 

Vietos projektų teikimo laikotarpis: nuo 2022 m. vasario 22 d. 9.00 val. iki 2022 m. kovo 28 d.  17 val.

 

1. Kvietimo teikti vietos projektus skelbimas

2. Priemonių dokumentai

Priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas“ (LEADER-SAVA-5)  veiklos srities „Parama investicijoms į socialinę, kultūrinę, aktyvaus laisvalaikio, turizmo infrastruktūrą ir paslaugas, kurios organizuojamos apjungiant vietos savanorių iniciatyvas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5.1)

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)

FSA 1 priedas (Vietos projekto paraiška) 

Daugiau FSA priedų ir nuorodų prie "Bendrųjų dokumentų" (žiūr. žemiau)

Priemonės "NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra" (kodas LEADER-19.2-SAVA-1) veiklos srities „Parama socialiniam verslui kurti ir plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1.1)

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)

 

FSA 1 priedas (Vietos projekto paraiška) 

FSA 3 priedas (Verslo planas) 

FSA 4 priedas Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklė

Daugiau FSA priedų ir nuorodų prie "Bendrųjų dokumentų" (žiūr. žemiau)

 

3. Bendrieji dokumentai

Visoms kvietimo priemonėms  ESIF įkainiai. Sausti čia.  
Visoms kvietimo priemonėms  FSA 2 priedas (Jungtinės veiklos sutartis)  
Visoms kvietimo priemonėms Vienos įmonės deklaracija. Spausti čia. Dėmesio! VVG pateikiamas pilnas dokumentas.  
Priemonei „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija. Spausti čia.  
  Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius.
Spausti čia.
 
  ES sutarties veikimo I priedas, paieškoje surinkite I priedas. Spausti čia.
 

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai