Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

Visuotiniame VVG susirinkime - ataskaitos ir 3 strategijos

Balandžio 19 dieną vyko visuotinis ataskaitinis Rokiškio rajono vietos veiklos grupės susirinkimas. Susirinkime tradiciškai patvirtintos VVG pirmininko, VVG valdybos pirmininko, finansinės ir revizijos komisijos ataskaitos, pristatytos 3 strategijos. 

 

Valentino Morkūno foto. Tradiciškai pasveikinti sukaktuvininkai kairės: VVG pirmininkė Milda Ulevičienė, Valerijus Rancevas, Valerijus Aleinikovas, Kaimo bendruomenės "Pakriauna" pirmininkė Ala Nikitina, Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro pirmininkė Alicija Matiukienė. 

Rokiškio J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje vykusiame visuotinis VVG susirinkime M. Ulevičienė pristatė ataskaitą ir pasidžiaugė, jog per aptvirtintą naujojo laikotarpio "Rokiškio kaimo strategiją 2023-2029" į rajono kaimiškąsias teritorijas atkeliaus 1 570 820 Eur, taip pat apžvelgė dabartinės strategijos įgyvendimą.

VVG valdybos ataskaitą pristatė VVG valdybos pirmininkas Vidas Joneliūkštis, finansinės atskaitomybė dokumentus - VPS finansininkas Valentinas Morkūnas. Revizijos komisijos pirmininkas Vidmantas Taroza apžvelgė praėjusio laikotarpio projektų archyvo situaciją.

Su VVG pirmininko, VVG valdybos pirmininko, finansinėmis ir revizijos ataskaitomis galite susipažinti čia.

VPS administravimo vadovė Raimonda Stankevičiūtė Vilimienė supažindino su 3 strategijomis: dabar vykdoma "Rokiškio kaimo strategija 2014-2020", vasaros antroje pusėje pradėsima vykdyti "Rokiškio kaimo strategija 2023-2029" ir Sumanių kaimų strategija. Pastaroji, atvirkščiai nei pirmosios dvi, pirmiausiai reikalauja pasišaukti kvietimą ir išanalizuoti, ar susiformuoja kelių sektorių temos VP komanda. Planuojama suspėti į rudeninį Sumanių kaimų kvietimą.

Su R. Stankevičiūtė - Vilimienės pristatymu galite susipažinti čia.

Valentino Morkūno foto. Akimirkos iš visuotinio susirikimo.

 

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai