Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

Sidabro ženklas VVG nariui

Balandžio 15 d. Pasaulinės kultūros dieną Leonardui Šablinskui, Rokiškio rajono vietos veiklos grupės nariui, keletos kultūros nevyriausybinių organizacijų įkūrėjui, idėjų puoselėtojui ir kultūros iniciatyvų finansiniam rėmėjui, buvo įteiktas sidabro ženklas "Už nuopelnus Rokiškio krašto kultūrai".

  Sidabro ženklo nominantai: (iš kairės) Leonardas Šablinskas, Aldona Žėkienė ir Violeta Aleknienė.

Ženklo nominantais buvo paskelbtos ir dar dvi Rokiškio krašto kultūros lauke ryškias pėdas įminusios kultūrininkės. Tai obelietė, teatro režisierė Aldona Žėkienė ir panemunėlietė istorikė Violeta Aleknienė.

Leonardą Šablinską apdovanojimui pateikė Rokiškio rajono vietos veiklos grupė. Publikuojame pristatymo tekstą.

Leonardas Šablinskas yra rokiškėnas, iš Pagriaumėlių kaimo. Išvystęs gimtajame krašte verslą yra UAB „Leokordis“ generalinis direktorius jis yra vienas iš ryškiausių Rokiškio krašto kultūrinio gyvenimo asmenybių. Ir ne tik dėl dosnios paramos krašto kultūrai, bet jis kultūros bendruomenei yra gražus pavyzdys gilaus kultūros puoselėtojo, veikiantis tiesiogiai  kultūroje.

  • Matome jį teatro bendruomenėje, kurioje jis nebėra mėgėjas - žiūrovas, bet ekspertas. Jis gyvai domisi saviveikliniu teatru ir kasmet apvažiuoja daugelį prestižinių teatrų festivalių. Todėl per sukauptą patirtį yra pelnytai laikomas profesionaliu teatro žinovu. Tai vertindama Rokiškio kultūros centro festivalio „Vaidiname žemdirbiams“ bendruomenė jį kelerius metus skiria į festivalio komisiją, o pastaruoju metu ir šios komisijos pirmininku.
  • Matome jį sakralinės muzikos chore „Aleliuja“. Su bažnytiniu choru jį sieja ne vienas dešimtmetis – nes tai taip pat giliai suvokta krikščioniškos veiklos prasmė: dalintis tuo, kas duota su prigimtimi, kas sudėta kitų žmonių per kantrų lavinimą ir pačio pastangas nesiliauti lavintis.
  • Matome jį su profesoriaus Mykolo Römerio atminimo populiarinimo bičiuliais. Tai - profesoriaus artimieji, profesoriaus dienoraščių tyrėjas Rimantas Miknys, Mykolo Römerio universiteto, Obelių gimnazijos bendruomenės ir keletas rokiškėnų entuziastų. Leonardas Šablinskas yra koplytstulpio Bagdoniškyje, skirto Bagdoniškio dvaro žmonėms ir profesoriaus Mykolo Römerio atminimui, iniciatorius ir organizatorius.

LEONARDAS ŠABLINSKAS YRA ĮKŪRĘS IR IŠVYSTĘS VEIKLĄ KELETO KULTŪRINIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ.

Leonardas Šablinskas yra Kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros ir paramos fondo įkūrėjas, valdytojas ir idėjų finansuotojas. Fondas įsikūrė 2011 m. Jo atsiradimo intencija yra puoselėti kunigo J. Katelės atminimą, auklėti ir šviesti žmones, telkiant bendrai veiklai dvasingesnės Lietuvos labui.

Per veiklos metus fondas yra įkūręs:

1)   teatro studiją (rež. Jonas Buziliauskas).

2)   Kunigo švietėjo Jono Katelės muziejų ir jo vardo biblioteką Panemunėlyje.

3)   Fondui patikėta ir jis puoselėja išeivio kraštiečio Augustino Kuolo, kultūrininko, spaudos darbuotojo, biblioteką Rokiškyje. A.Kuolas per savo gyvenimą buvo sulaupęs vieną iš gausiausių  lietuviškų knygų išeivijoje rinkinį, 

4)   Fondas inicijavo ir organizavo monografijos „Tėvo Stanislovo palikimas: siuvinėtų liturginių rūbų rinkinys“ sudarymą ir leidimą.

5)   Yra įsteigęs kun. Jono Katelės vardo teatro premiją už J.Katelės asmenybės populiarinimą.

Leonardas Šablinskas yra visuomeninės Lietuvos kampanologų draugijos „Societas campanarum Lituaniae“ iniciatorius, vienas iš steigėjų, ilgametis vadovas ir idėjų finansuotojas. Draugija įsikūrė 2017 m. ir telkia šalies menotyrininkus talkinti paveldosaugininkams ir Bažnyčiai moksliškai tyrinėjant varpus, populiarina varpų muziką, šviečia žmones.

Per veiklos metus draugija:

1)   išaiškino seniausią Baltijos šalyse varpą, – tai  Kriaunų Dievo apvaizdos bažnyčios varpas (išlietas apie XIII–XIV amžių sandūrą);

2)   atliko tiriamąjį darbą, surinko medžiagą, užfiksavo foto vaizdus ir drauge su Kunigo švietėjo Jono Katelės fondu išleido reprezentacinį albumą „Rokiškio krašto šventovės ir varpai“.

3)   Šiuo metu atlieka tiriamąjį darbą apie Zarasų krašto bažnyčias ir varpus.

Leonardas Šablinskas yra Rokiškio Šv. Mato bažnyčios naujų varpų liejimo iniciatorius ir organizatorius.

Leonardas Šablinskas yra Rokiškio krašto turizmo draugijos įkūrėjas ir šios draugijos iniciatyvų finansuotojas. Draugija įkurta 2004 m. Jos nariai būdami kelionių po rajoną ir Lietuvą entuziastai inicijuoja ir analizuoja turizmo plėtros Rokiškio krašte idėjas. Pats L.Šablinskas vysto aktyvų turizmą, testuoja idėjas gimtajame Pagriaumėlių kaime – turi sodybą.

Rokiškio rajono vietos veiklos grupė nuoširdžiai prisideda prie sveikinimų laureatui ir didžiuojasi juo, ne tik kaip savo organizacijos nariu, bet ir kaip neeiline šviesia, dosnia kultūros pasauliui asmenybe.

Sidarbro ženklas "Už nuopelnus Rokiškio krašto kultūrai" teikiamas nuo 2012 m. Leonardas Šablinskas yra 16 šio ženklo laureatas.

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai