Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

Profesoriui M. Römeriui - atminimo freska

Gegužės 17 d. Mykolo Romerio universitete vyko tradicinė Mokslinės minties šventė, skirta paminėti iškilaus teisininko kraštiečio profesoriaus Mykolo Romerio 144-ąjį gimtadienį. Šie metai universitetui jubiliejinai - prieš  20 metų universitetui buvo suteiktas profesoriaus M. Romerio vardas.

Nemaža rokiškėnų delegacija buvo pakviesta dalyvauti iškilmėse - Obelių gimnazijos bendruomenės nariai, lydimi direktorės Neringos Ragelienė, M. Römerio atminimo sklaida gimtinėje užsidegę verslininkas, kultūros puoselėtojas Leonardas Šablinskas ir Rokiškio rajono vietos veiklos grupės atstovai.

Rokiškėnų delegacija universiteto šventėje (centre rektorė Inga Žalėnienė, profesoriaus dukros Jadvygos sutuoktinis Vytautas Vitkauskas).

 

Šiemet per šventę universiteto Senato garbės ženklai įteikti universiteto rektorei prof. dr. Ingai Žalėnienei už akademinę ir pilietinę veiklas ir prof. dr. Sauliui Nefui už nuoseklų, ilgametį darbą, tiriant bendruomeniškumą bei puoselėjant Lietuvos bendruomenes.

„Mokslinės minties šventės“ metu buvo skiriamas dėmesys prof. Mykolo Romerio istorijai, kurią pristatė Teisės mokyklos prof. dr. Ieva Deviatnikovaitė, gerai pažįstama obeliečiams gimnazistams. Panaudojus Rokiškio rajono vietos veiklos grupės strategijos lėšas, obeliečiai gimnazijoje įkūrė profesoriaus vardo mokslo erdvę - čia universiteto dėstytojai ir studentai susitinka su gimnazistais ir bendrai rengia mokslo pažinimo renginius. Taip prie Mykolo Römerio mokslinio paveldo tyrinėjimo prisideda ne tik studentai ir mokslininkai, bet ir moksleiviai. Universiteto šventėje konkurso „M. Romeris – Lietuvos teisininkas“ nugalėtojai Rokiškio rajono Obelių gimnazijos moksleivei Evelinai Dručkutei buvo įteiktas apdovanojimas už geriausią darbą.

Paminint profesoriaus vardo suteikimo universitetui jubiliejų, viena universiteto siena pasipuošė profesoriaus nuotrauka. Sieninės tapybos autorius Linas Kazulionis.

Moksleivių rašinių konkurso „M. Romeris – Lietuvos teisininkas“ nugalėtoja obelietė Evelina Dručkutė (pirma dešinėje) su draugėmis prie freskos.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai