Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

VII kvietimas

VII kvietimas yra pasibaigęs.

VII kvietimas (paprastas) teikti vietos projektus "Rokiškio kaimo strategijos 2014-2020" paramai. 
Vietos projektų teikimo laikotarpis: nuo 2021 m. vasario 17 d. 9.00 val. iki 2021 m. kovo 26 d.  17 val.

Projektų atrankos komiteto posėdžio 2021-04-22 protokolo Įsakymas ir jo priedas

1. Kvietimo teikti vietos projektus skelbimas

2. Priemonių dokumentai

Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6)  veiklos srities „Parama verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4)

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)
(aktuali redakcija
2021-12-02)

 

Finansavimo sąlygų aprašas 
(pirminė redakcija)

FSA 1 priedas (Vietos projekto paraiška) 

FSA 3 priedas (Verslo planas) 

 

Daugiau FSA priedų ir nuorodų prie "Bendrųjų dokumentų" (žiūr. žemiau)

Priemonės "NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra" (kodas LEADER-19.2-SAVA-1) veiklos srities „Parama socialiniam verslui kurti ir plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1.1)

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)
(aktuali redakcija
2021-12-02)

Finansavimo sąlygų aprašas 
(pirminė redakcija)

FSA 1 priedas (Vietos projekto paraiška). 

FSA 3 priedas (Verslo planas).

FSA 4 priedas (Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklė).

Daugiau FSA priedų ir nuorodų prie "Bendrųjų dokumentų" (žiūr. žemiau)

Priemonės "Bendradarbiavimas" (LEADER-19.2-16) veiklos srities "Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais ir siekiant plėtoti su kaimo turizmu susijusias turizmo paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą" (LEADER-19.2-16.3)

 

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)
(aktuali redakcija
2021-12-02)

Finansavimo sąlygų aprašas 
(pirminė redakcija)

FSA 1 priedas (Vietos projekto paraiška) 

 

3. Bendrieji dokumentai

Visoms kvietimo priemonėms  ESIF įkainiai. Sausti čia.  
Visoms kvietimo priemonėms  FSA 2 priedas (Jungtinės veiklos sutartis)  
Visoms kvietimo priemonėms Vienos įmonės deklaracija. Spausti čia. Dėmesio! VVG pateikiamas pilnas dokumentas.  
Priemonei „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija. Spausti čia.  
  Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius.
Spausti čia.
 
  ES sutarties veikimo I priedas, paieškoje surinkite I priedas. Spausti čia.
 

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai