Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


Rokiškis rural community gathering in Laibgaliai
News,11-08-2021

August 21 rural communities of Rokiškis region will gather in Laibgaliai. There will be a gathering of them and Laibgaliai.

Read more

Jubilee year of the countrymen
News,2021

Read more

Meeting of county LAG leaders in Kupiškis
News,16-08-2021

Panevėžys County District Local Action Groups on August 16. met in Kupiškis to discuss how the LAGs of the neighboring districts are succeeding in implementing the strategies, how they are preparing for the change of strategies. The issues of the forthcoming general meeting of the LAG network were also discussed.

Leaders of county local action groups (from left): Steponas Staškevičius (Chairman of Biržai District LAG), Neringa Čemerienė (Head of Kupiškis District LAG Administration), Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja (Chairman of Panevėžys District LAG), Helena Simonaitienė (Pasvalis District) Vaida Staškevičienė (financier of Biržai district LAG), Virginija Ridlauskienė (administrative manager of Biržai district LAG VPS), Milda Ulevičienė (chairwoman of Rokiškis district LAG). Photo by Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė.

Read more

Members are delegated to the new Board
News,09-08-2021

The Rokiškis district local action group is preparing for the general election meeting. The meeting will take place on August 21. In Laibgaliai. Two main issues on the agenda of the meeting are the achievements of the VPS strategy and the additional financial basket, as well as the formation of a new board.

VVG sektoriuose vyksta susitikimai, kad pasitariant būtų išdeleguoti sektoriams tinkamiausi atstovai, dėl kurių susirinkimas balsuos.

Read more
Sukaktuvininkų stendais pasipuošė seniūnijų prieigos
Lietuva
Mykolas Römeris
Mykolui Römeriui - 140
Vytautas Gužas - Kardas
Juozas Otto Širvydas
Juozas Petrulis
Juozas Tūbelis
Antanas Deksnys
Antanas Tumėnas
Vladas Mironas
Marcelė Kubiliūtė
Algirdas Mykolas Brazauskas
Šmuelis Aba Sniegas
Leonardas Grigonis - Užpalis

The project is financed by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Republic of Lithuania

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai