Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

Projektų kvietimai

VVG planuojami kvietimai teikti projektus pagal strategijos priemones:

"Rokiškio kaimo strategijos 2014-2020" kvietimai
Kvietimo Nr. Metai Preliminari kvietimo data Strategijos premonės
 XVI 2024  Pirmasis pusmetis Priemonių likučiai.
XV 2023 Antrasis pusmetis

Priemonių likučiai.

II prioriteto priemonė:

Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (EURI-19.2-6) veiklos sritis:
„Parama verslui plėtoti“  (EURI-19.2-6.4).

 

"Rokiškio kaimo strategijos 2023-2029" kvietimai
Kvietimo Nr. Metai Preliminari kvietimo data Strategijos premonės
I 2024 IV ketvirtis

1 priemonė Palankių sąlygų verslumui skatinimas per viešųjų paslaugų plėtojimą

2 priemonė Privataus verslo stiprinimas VVG teritorijoje

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai