Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

Rokiškio kaimo strategija 2023-2029

Patvirtinta Rokiškio kaimo strategija 2023-2029 (2023-10-04 Nr. BRK14257)

KVIETIMAI teikti paraiškas (spausti čia)

________________________

Strategijos rengimo etapai:

(Rokiškio rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas, 2023-05-26)

2023-2029 Strategijos pristatymas gyventojams derinti iki gegužės 22 d. skaidrėse (spausti čia).

2023-2029 Strategijos derinimas (spausti čia)

Pastabas ir pasiūlymus teikti

 - - - 

2022 m. Strategijos rengimas. Gyventojų apklausos rezultatai

Anketa pildymui internete

Anketa atsisiuntimui

Strategijos rengimo planas

 

Susiję dokumentai:

Baigiamasis strateginio plano projekto pristatymas

Strateginio kaimo plėtros plano projektas pateiktas EK

DUK dėl vietos plėtros strategijų rengimo (2023-03-31)

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai