Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Vyskupo A.Deksnio atmintis jungia Rokiškį ir Bad Viorishofeną

VVG surengė konsultacijas dėl ateities bendradarbiavimo galimybių su Vokietijos Bad Viorishofeno miestu, kuriame palaidotas ir kurio garbės piliečiu yra tituluotas Europos lietuvių krikščionių katalikų vyskupas Antanas Deksnys, kilęs iš Rokiškio krašto (plačiau apie vyskupą VVG parengtuose esė apie iškilius Rokiškio krašto žmones (spausti čia).

Konsultaciniame susitikime dalyvavo rajono meras Antanas Vagonis, Rokiškio dekanas Eimantas Novikas, rajono kultūros institucijų ir idėjų organizatoriai - Irena Matelienė, Giedrius Kujelis, Elena Blažienė, VVG savanorė Kavoliškio bendruomenės pirmininkė Danutė Kirstukienė. Susitikimą moderavo VVG pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė. 

Ką turime?

Nemažą atminties archyvą apie garsų mūsų krašto vyskupą Antaną Deksnį savo kolekcijoje yra sukaupusi Onuškio kultūrininkė, kraštotyrininkė Elena Blažienė. Iš jos gavusi pirminių žinių VVG, kuri rūpinasi Rokiškio krašto istorine atmintimi, keliskart bandė susisiekti su Bad Viorisgofeno institucijomis ir megzti ryšį. Pastangos buvo bevaisės. 

Bet nepasidavėme ieškodami kelių. VVG savanorė, Kavoliškio bendruomenės pirmininkė Danutė Kirstukienė, kasmet aplankanti Vokietijoje savo dukrą, įsipareigojo viešėdama rasti laiko nukakti į Bad Viorishofeną. D.Kirstulienė žodį vietos veiklos grupei tęsėjo: aplankė garsaus kraštiečio kapą, jo statytą kolyčią, susitiko su jį pažinojusiais žmonėmis - Dominykonų vienuolyno vienuolėmis, per 20 metų vyskupui A.Deksniu patarnavusia Regina Dresel . Ponia Regina saugo nemažą vyskupo nuotraukų, laiškų archyvą, maloniai dalinosi prisiminimais ir, jei bus kvietimas, aplankys A.Deksnio tėviškę.

Labai svarbu ir tai, kad šis Vokietijos miestukas Lietuvą ir lietuvius ES žemėlapyje žino, jie netgi vieną iš pagrindinių miesto aikščių yra pavadinę lietuvių aikšte. Aikštė rekonstruota, labai graži. O ir patys žmonės, anot Danutės Kirstukienės, kai ji prisistatė esanti iš Lietuvos, šiltai ją sveikino ir minėjo Antano Deksnio vardą. D.Kirstukienė papasakojo, kad Bad Viorishofene gyvena 16 tūkst. gyventojų, yra sanatorinis miestas dėl terminių šaltinių. Labai jaukus ir atviras keliaujantiems.

Ką galėtume turėti?

Visi konsultacinio susitikimo dalyviai patvirtino poreikį susidraugauti su Vokietijos Bad Viorishofenu, su kuriuo mus jungia šviesi vyskupo A.Deksnio asmenybė, nusipleniusi Lietuvos kraštui ir tikinčiųjų bendruomenei. Susidraugauti svarbu, pirmiausia, kad galėtume papildyti savo žinias apie vyskupą ir jo nuveiktus darbus, o taip pat, kad vienur ir kitur gyvenantys žmonės sustiprintų bendrystę per istorines jungtis, įgyvendintų norą bičiuliautis - ir tikintieji, ir pasauliečiai, ir kultūrininkai.

Buvo pritarta siūlymui savivaldybės mero Antano Vagonio ir dekano Eimanto Noviko vardu, kreiptis į Bad Viorishofeno savivaldos ir tikinčiųjų institucijas, padėkoti už saugomą ir puoselėjkamą kraštiečio vyskupo Antano Deksnio atminimą, pakviesti juos aplankyti Rokiškio kraštą ir dalyvauti per Žolines rengiamoje konfrencijoje, skirtoje vyskupui atminti. Taip pat nuspręsta imti skaitmeninti A.Deksnį menančius eksponatus - nuotraukas, laiškus ir kitą medžiagą. Rūpintis kurti piligriminį maršrutą po Rokiškio kraštą sakraliam paveldui pažinti. 

 

Konsultacinio pasitarimo dalyviai išklausė VVG savanorės Danutės Kirstukienės pasakojimo apie kelionę ir patirtus įspūdžius.

Kraštotyrininkė Elena Blažienė papasakojo apie jos sukauptas vyskupo A.Deksnio atminimo relikvijas.

Danutės Kirstukienės fotopasakojimas iš Bad Viorishofeno

Prie vyskupo kapo.

 

Vyskupo Antano Deksnio statyta koplyčia.

Vyskupas Antanas Deksnys (fotografuota nuotrauka).

Iš kairės Danutė Kirstukienė ir ponia Regina, 20 metų patarnavusi vyskupui, o dabar sauganti atmintį apie jį. 

Susitikimo akimirka su vienuole. 

Lietuvos aikštėje, Bad Viorishofene.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai