Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

VVG visuotiniame - rimtos kalbos ir priešventinis koncertas

Gruodžio 6 d. vyko visuotinis VVG narių susirinkimas. Išnagrinėję darbinius klausimus, pasveikinę jubiliatus, VVG nariai sulaukė ir šventinės staigmenos - draugų koncerto.

Susirinkimą pradėjo Rokiškio rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė - Vilimienė. Pirmininkė pasveikino susirinkusius VVG narius, pristatė aktualijas, trumpai aptarė strategijos vykdymą ir rodiklių pasiekimus, išorinius, VVG vykdomus projektus.

Susirinkimą pasveikino seimo narys ir VVG narys Raimundas Martinėlis. Jis palinkėjo būti kaip visada vieningiems ir kūrybingiems lyderiams.

Dar viena tradicija - jubiliatų pasveikinimas. Šiemet garbingus jubiliejus minėjo Albinas Urbonas , Laimantas Tubelis (pirmas iš kairės), Aloyzas Jočys (antras iš dešinės). Dešimtmetį šventė Lailūnų kaimo bendruomenė su pirmininke Daiva Lukošiūniene (antra iš kairės).

Vienas iš pagrindinių darbinių klausimų - Juodupės nevyriausybinio sektoriaus išdeleguoto nario išrinkimas į VVG valdybą. Naująja nare tapo juodupietė Daiva Bliudžiuvienė. Ji išrinkta į vietą, kuri atsilaisvino, kai Zenonas Viduolis pateko į Rokiškio rajono tarybą.

Dar vienas priimtas sprendimas - nevyriausybinėms organizacijoms įvesti 1 Eur metinį nario mokestį. Įvedimo motyvas - yra mirštančių nevyriausybinių organizacijų narių, kurios nevykdo veiklos, nedalyvauja susirinkimuose, nėra išsirinkę savo valdymo organų. Nario mokesčio nemokėjimas būtų svarus argumentas šias organizacijas pašalinti iš VVG narių.

Šilta staigmena tapo Rokiškio kultūros centro vyrų vokalinis ansamblis, vadovaujamas Algio Bagdono (pirmas iš dešinės).

Visuotiniame susirinkime buvo pristatytas ir projektas "Kultūros piligrimų kryptis - Rokiškio kraštas".


Stendus apžiūri Rokiškio automobilių sporto klubo "Aukšta pavara" vadovas Saulius Žiukelis (kairėje) ir Didsodės kaimo bendruomenės pirmininkas Dainius Luibys.


Diskusija apie Rokiškio Šv. Mato bažnyčią. (iš kairės Laima Keraitienė, Romualda Kvedaravičienė, Darius Gurklys)

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai