Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

VVG valdyba iki susirinkimo dirbs nepilna sudėtimi

Zenonas Viduolis (nuotraukoje), tapęs Rokiškio rajono savivaldybės tarybos nariu, paprašė atleisti jį iš VVG valdybos. Nes pagal VVG strategijų įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus, rajono politikai, savivaldybės vadovai, savivaldybės administracijos padalinių vadovai, savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovai VVG valdyboje tegali atstovauti valdžios sektoriui (nei pilietiniam, nei verslo sektoriams atstovauti negali).

 

Aktyvus  bendruomenininkas Z.Viduolis į VVG valdybą buvo deleguotas pilietinio sektoriaus  - Juodupės seniūnijos nevyriausybininkų. Iki VVG visuotinio susirinkimo, kuris vyks rudenį, šio sektoriaus nariai turės susitarti ir pasiūlyti susirinkimui kito atstovo kandidatūrą.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai