Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

VVG valdyba, 2017-03-10

Kovo 10 d. (penktadienį) savivaldybės, 8 a. salėje rengiamas VVG valdybos posėdis. Pradžia – 15 val.

Darbotvarkė

 1. Dėl narių priėmimo
 2. Dėl narių išbraukimo
 3. Dėl VPS situacijos:
 • Dėl VPS ketimo pagal VP taisyklių pakeitimų suderintą redakciją
 • Dėl VPS I-ojo kvietimo.
 • Dėl ataskaitos taisymo

4. Dėl visuotinio susirinkimo

 • Data – 2017-04-07/ arba 2017-04-14
 • Dėl ataskaitų (pirmininko, valdybos, finansinės)
 • Dėl sektorių susitikimų išdeleguoti naujos kadencijos valdybos narius
 • Dėl pirmininko kandidatūros

5. Dėl viešųjų pirkimų plano patvirtinimo

6. Dėl nario mokesčio situacijos

7. Dėl kitų klausimų

 • Dėl delegavimo pirmininkės į socialinio verslo forumą ŽŪM su partneriais kovo 29 d.
 • Dėl valdybos narių pareigos atnaujinti interesų deklaracijas.
 • Dėl Lietuvos – Lenkijos programos projekto „Mus jungia paminklai“
 • Dėl VšĮ „Savas Rokiškis“ projekto Kultūros tarybai „Noriu byloti“, Rokiškio VVG dalyvauja kaip partnerė
 • Dėl tarptautinio bendradarbiavimo per KPP Struvės idėjai.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai