Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

VVG susirinkimas suformavo naujos kadencijos vadovybę

Įvykusiame visuotiniame ataskaitiniame - rinkiminiame susirinkime Rokiškio rajono vietos veiklos grupė suformavo naujos kadencijos vadovybę. VVG pirmininke perrinkta Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė, valdybos pirmininku išrinktas vienas iš vietos veiklos grupės pradininkų Vidas Joneliūkštis. 

Mildos Ulevičienės nuotraukoje - abu pirmininkai po rinkimų.

 

Į naujos kadencijos valdybą išrinkti: pilietiniam sektoriui atstovauti -Darius Gurklys, Kristina Ragelienė, Zenonas Viduolis, Valerijus Aleinikovas, Vanda Cicika, Sigita Gasiūnienė, Aušra Žėglaitienė, Albinas Urbonas, Eglė Griciūtė; verslo sektoriui - Laimutė Sadauskienė, Laura Viduolytė-Pupelienė, Vidas Joneliūkštis, Laimantas Tubelis, Anicetas Bytautas, Valentinas Šedys; vietos valdžios - Agnė Šapokaitė, Augustinas Blažys, Zita Juodelienė, Simona Šulienė, Vilmantas Raupys.

Į VVG revizinę komisiją naujai kadencijai perrinkti: Jovita Stočkuvienė, Vidmantas Taroza (Rokiškio krašto turizmo draugijos atstovas), Algirdas Kazinavičius (UAB "Rokvesta" vadovas).

Išklausytos ir patvirtintos veiklos, finansinės, revizinė ataskaitos. Aptartos stratetegijos aktualijos.

VPS aktualijos

Valdybos ataskaita

Pirmininkės ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkinys: balansas, aiškinamasis raštas

Revizinės komisijos ataskaita

 Foto pasakojimas. Aut. Valentinas Morkūnas

Naujos kadencijos išrinkta valdyba surengė pirmąjį savo posėdį, kuriame išsirinko vadybos pirmininką. Juo tapo vienas iš VVG pradininkų Vidas Joneliūkštis.

Susirinkimą sveikino naujasis rajono meras Ramūnas Godeliauskas. Jis drąsino nevyriausybininkus ir dėkojo už svarbius darbus, nuveiktus rajono labui.

Ankstesnės kadencijos valdybos pirmininkę Liną Meilutę-Datkūnienę VVG sveikino su naujais jos gyvenimą lydinčiais iššūkiais: ji tapo savivaldybės tarybos nare, buvo išrinkta rajono ūkininkų sąjungos pirmininke.

Revizinės komisijos vardu ataskaitą perskaitė ilgametis šios komisijos narys Vidmantas Taroza.

VVG sveikino savo narius, išrinktus į rajono savivaldybės tarybą (iš dešinės) Vytautą Vilį, Valerijų Rancevą ir kt....

...taip pat savo narius asmeninių jubiliejų progomis: (iš kairės) Giedrių Rimkų, Ričardą Žukauską.

Susirinkime dalyvavao VVG narių Kriovių visa šeima: (iš kairės) Aušra, Gediminas ir Atėnė.

Susitiko seni kolegos iš darbo savivaldybės Žemės ūkio skyriuje laikų, VVG nariai: Zita Juodelienė ir VVG Garbės narys Valentinas Šedys.

Ilgamečiai VVG valdybos nariai (iš dešinės) Valerijus Aleinikovas, Laimantas Tubelis ir VVG narys, buvęs Seimo narys, dabar - savivaldybės tarybos narys Vytautas Saulis.

Svarbūs susitikimai: Kriaunų kaimo bendruomenės pirmininkas Eugenijus Driskius per pertrauką kalbino "Rokiškio sirenos" specialistę Liną Kralikienę.

Planuose ir apmąstymuose visuomet susikaupę Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro vadovė Alicija Matiukienė ir ūkininkas Anicetas Bytautas.


Panemunėlio geležinkelio stoties bendruomenės telkėja Laima Samuilovienė ir Pandėlio bendruomenės aktyvūs lyderiai Vidas Joneliūkštis bei Vladas Tokarevas visuomet turi temų svarbiems pokalbiams.

 

 

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai