Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

VVG rengiasi rinkimams: sektoriai išdelegavo narius

Vadovaudamiesi VVG valdybos sprendimu dėl valdybos formavimo principų, prieš visuotinį susirinkimą, kuris vyks balandžio 18 d. (šį ketvirtadienį), visi VVG sektoriai buvo susirinkę ir susitarė dėl savo keliamų kandidatų į naujos kadencijos valdybą. Valdyba į VVG pirmininkus nusprendė dar vienai kadencijai kelti Raimondos Stankevičiūtės-Vilimienės kandidatūrą. Pirmininko ir valdybos kadencija yra 2-eji metai.

Į naujos kadencijos valdybą iškelti VVG nariai

Eil. Nr. Sektorius Teikiamas kandidatas
1 Rokiškio kaimiškosios seniūnijos nevyriausybininkų Aušra Žėglaitienė
2 Obelių seniūnijos nevyriausybininkų Valerijus Aleinikovas
3 Kamajų seniūnijos nevyriausybininkų Sigita Gasiūnienė
4 Pandėlio seniūnijos nevyriausybininkų Darius Gurklys
5 Juodupės seniūnijos nevyriausybininkų Zenonas Viduolis
6 Kriaunų ir Jūžintų seniūnijų nevyriausybininkų Vanda Cicika
7 Kazliškio ir Panemunėlio seniūnijų nevyriausybininkų Kristina Ragelienė
8 Kitų nevyriausybininkų  Albinas Urbonas
9 Jaunimo nevyriausybininkų Eglė Griciūtė
10 Verslo Laura Viduolytė-Pupelienė
11   Laimutė Sadauskienė
12   Vidas Joneliūkštis
13   Laimantas Tubelis
14   Ancetas Bytautas
15   Valentinas Šedys
16 Valdžios (mero potvarkiu) Agnė Šapokaitė
17   Simona Šulienė
18   Zita Juodelienė
19   Augustinas Blažys
20   Vilmantas Raupys

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai