Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


VYKSTA. V kvietimas teikti vietos projektus pagal VVG strategijos priemones: "Ūkio ir verslo plėtra" bei "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas". Projektai renkami nuo birželio 10 iki liepos 17 d. KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

VPS įgyvendinimas. Visi trys projektai perėjo kokybės filtrą

Per antrąjį kvietimą teikti vietos projektus VVG strategijai "Rokiškio kaimo strategija 2014-2020" įgyvendinti buvo gauti 3 vietos projektai ir visi jie perėjo vietos veiklos grupės kokybės filtrą. 

Gruodžio 21 d. posėdžiavusi vietos veiklos grupės valdyba - projektų atrankos komitetas patvirtino, kad projektai VVG teritorijoje kurs pakankamą pridėtinę (kokybės) vertę ir perdavė šiuos projektus kitam vertinimo etapui. Projektus per II kvietimą pateikė Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla (priemonės veiklos sričiai "Parama mokymams, kurie skirti suteikti įgūdžiams ir patobulinti kompetencijas versle", Darius Trumpa ("Parama verslui pradėti"), UAB „Medverta“ ("Parama verslui plėtoti").

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai