Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Visuotinis susirinkimas – balandžio 20 d.

Kovo pradžioje posėdžiavusi Rokiškio rajono vietos veiklos grupės valdyba suplanavo visuotinio ataskaitinio susirinkimo datą – balandžio 20 d.Susirinkime bus ir vieni rinkimai – Verslo sektorius turi pasiūlyti į laisvą vietą savo kitą atstovą vietoj iš valdybos atsistatydinusios Laimutės Sadauskienės.

L.Sadauskienė, tapusi rajono tarybos nare, nebegali VVG valdyboje atstovauti Verslo sektoriui. Iki susirinkimo bus šaukiamas VVG Verslo sektoriaus susitikimas dėl atstovo kandidatūros.

Valdyba taip pat išklausė informacijos, diskutavo ir priėmė sprendimus įvairiais kitais aktualiais klausimais – viešųjų pirkimų plano, nario mokesčio, VVG sutarčių, valdybos narių aktyvumo kontrolės, delegavimo į renginius.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai