Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


VYKSTA. V kvietimas teikti vietos projektus pagal VVG strategijos priemones: "Ūkio ir verslo plėtra" bei "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas". Projektai renkami nuo birželio 10 iki liepos 17 d. KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Visuotinis susirinkimas: ataskaitos, atsisveikinimas, sveikinimai

Rokiškio r. VVG valdybos pirmininkas Vidas Joneliūkštis  savanorei Martynai Povilavičiūtei įteikė atsisveikinimo dovaną. Foto A.Baltuškaitė

 

Birželio 19 dieną vykusiame Rokiškio r. VVG visuotiniame susirinkime atsisveikinta su aktyvia jauna savanore, Juodupės gimnazijos abituriente Martyna Povilavičiūtė. Ji savanoriškais pagrindais į anglų kalbą vertė Rokiškio r. VVG internetinio tinklalapio informaciją.

Susirinkime svarstyti strategijos įgyvendinimo rodikliai ir organizacijos 2019 m. veiklos bei finansinės ataskaitos.

 

 Jubiliatai: Sigita Gasiūnienė, Darius Gurklys, Daiva Bliūdžiuvienė. foto A.Baltuškaitė

Svarbiausias susirinkimo klausimas buvo  - VPS įgyvendinimo pažangos įvertinimas bei VP projektų įgyvendinimo rezultatai. VVG iš 6 tarpinio vertinimo kriterijų 5 visiškai atitiko, vienam kriterijui - VPS įgyvendinimo finansinis rezultatyvumui - pritrūko 0,09 proc. Iki 2019 m. buvo permažas poreikis lėšų vietos projektams.

Susirinkime VVG valdybos pirmininkas Vidas Joneliūkštis ir organizacijos pirmininkė ir VPS administravimo vadovė Raimonda Stankevičiūtė – Vilimienė pateikė VVG 2019 m. veiklos ataskaitas, VPS finansininkas Valentinas Morkūnas -  finansinę ataskaitą. Susirinkime patvirtinta revizinės komisijos ataskaita ir visuotinio narių susirinkimo rašytinis procedūros aprašas. Jo gali prireikti, jei kiltų antra koronaviruso banga.

Su asmeniniais jubiliejais pasveikinti organizacijos nariai: Sigita Gasiūnienė, Daiva Bliūdžiuvienė ir Darius Gurklys.

 

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai