Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Visuotinis narių susirinkimas - gruodžio 6 d.

VVG narių dėmesiui! Gruodžio 6 d. šaukiamas visuotinis VVG narių susirinkimas. Savivaldybės I a. salėje susirinkimas vyks nuo 16 val.

Darbotvarkė (preliminari)

  1. Dėl valdybos nario rinkimo į vakuojančią vietą (Juodupės seniūnijos pilietinio sektoriaus)
  2. Dėl VPS aktualijų (pasirengimas kontroliniam vertinimui)
  3. Dėl VVG aktualijų
  4. Dėl nario mokesčio tvarkos keitimo (VVG nariams - nevyriausybinėms organizacijoms nustatoma 1/6 metinio nario mokesčio dalis t.y. simbolinis 1 Eur)

Kviečiame dalyvauti

,

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai