Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Visuotiniame susirinkime - VVG valdybos pakeitimai

Rugpjūčio 24 d. visuotiniame narių susirinkime - neeilinė situacija - Savivaldybės tarybos sprendimu perrinkti jos prieš pusantrų metų deleguoti VVG valdybos nariai - Valerijus Rancevas ir Diana Guzienė. Visuotinis susirinkimas patenkino Tarybos siūlymą ir į VVG valdybą išrinko Dainorą Mineikienę.

Pakeitę atostogų planus, atidėję ūkio ir kitus vasaros pabaigos darbus į visuotinį susirinko gausios VVG narių pajėgos. Valentino Morkūno foto

Nepaisydami paskutinių atostogų dienų, planų ir kitų netikėtumų, penktadienį į Savivaldybės salę atvyko gausus būrys VVG narių.

Susirinkimo "iš reikalo" darbotvarkėje buvo 2 klausimai - valdybos narių perrinkimas ir strategijos keitimų pristatymas.

Rokiškio VVG pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė - Vilimienė pasveikino susirinkusius narius ir pristatė pranešimą apie susiklosčiusią padėtį dėl valdybos narių pakeitimo. Pirmininkė padėkojo V. Rancevui ir D. Guzienei atsakingai ir kruopščiai ėjus VVG valdybos narių pareigas ir priminė jų indėlį į Strategijos rengimą bei įgyvendinimą.

Pirmininkė priminė, kad nors Savivaldybės taryba į VVG valdybą delegavo 2 narius - Dainorą Mineikienę ir Stasį Meliūną - tik D. Mineikienė išpildė VVG įstatus ir prieš VVG visuotinį susirinkimą įstojo į VVG narius. S. Meliūnui šis reikalavimas pasirodė perteklinis ir ribojantis jo, kaip Savivaldybės tarybos nario teisę laisvai apsispręsti, todėl jis į VVG narius neįstojo. Jo kandidatūra visuotiniam susirinkimui nebuvo teikta. 19 narių VVG valdyba pagal LEADER principus išlaiko proporcijas ir, susirinkimo sprendimu, nepilna sudėtimi veiks iki kadencijos pabaigos ateinantį pavasarį.

Pranešimai

1. Dėl VPS aktualijų

2. Dėl poreikio keisti valdybos sudėtį (valdžios sektorius)


Registracija gali vykti ir linksmai. VPS viešųjų ryšių specialistė Milda Ulevičienė ragina pasirašyti VVG narį Joną Žemaitį. Valentino Morkūno foto


Pasiruošimas vesti susirinkimą. Per vidurį VVG pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė - Vilimienė. Iš šonų - VVG valdybos nariai - Irena Bernotienė ir Augustinas Blažys. Valentino Morkūno foto

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai