Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Vietos projektų surinkimo kvietimas nusikėlė mėnesiui

Rokiškio rajono vietos veiklos grupės planus kovo pabaigoje organizuoti vietos projektų paraiškų surinkimą pataisė koronavirusas.

Paskelbus epideminę situaciją šalyje, negalimi nei VVG valdybos posėdžiai, nei pareiškėjų mokymai. VVG pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė tikisi, kad artimiausią penktajį kvietimą pavyks pradėti balandžio pabaigoje, - dabar numatyta data balandžio 28 d. 

 

Per penktąjį kvietimą-projektų surinkimą bus kviečiami pareiškėjai teikti projektus pagal 3 veiklos sritis: „Parama investicijoms į socialinę, kultūrinę, aktyvaus laisvalaikio, turizmo infrastruktūrą ir paslaugas, kurios organizuojamos apjungiant vietos savanorių iniciatyvas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5.1); „Parama verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2); „Parama verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4). 

Paramos verslui priemonėje yra pasikeitusios didžiausios galimos paramos sumos: verslo pradžios priemonėje ši suma padidėjo iki 100 tūkst. Eur, verslo plėtros priemonėje - iki 65 tūkst. Eur. Tačiau įsipareigojimas dėl privalomų darbo vietų nepasikeitė: 50 tūkst. Eur parama - 1 nauja pilno etato darbo vieta.

Rudenio pradžioje yra suplanuotas ir šeštasis kvietimas (preliminarus kvietimo laikas: rugsėjo 1 d. - spalio 6 d.). Šeštajam kvietimui suplanuotos priemonės: „Parama investicijoms į kultūros paveldo objektus ir saugomas teritorijas bei jų įveiklinimą“ (kodas LEADER-19.2-7.6), „Parama mokymams, kurie skirti suteikti įgūdžiams ir patobulinti kompetencijas versle“ (kodas LEADER-19.2–SAVA-3.1) ir abi verslo.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai