Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Valdybos darbo grupės suformavo vietos projektų kokybės kriterijus ir atrankos sąlygas

Liepos 12 ir 19 dienomis posėdžiavusios VVG valdybos darbo grupės – „Kaimo vietovių verslo įvairinimo“, „Kaimo bendruomenių iniciatyvų plėtros ir kaimo aplinkotvarkos problemų“, - suformavo II kvietimo priemonių atrankos (kokybės) vertinimo kriterijus ir sistemą vietos projektams. Teikiami susipažinti kriterijai toliau...

Jungtinė "Kaimo bendruomenių iniciatyvų plėtros ir kaimo aplinkotvarkos problemų" bei kitų darbo grupių komanda, kuriai pirmininkavo bendruomenių grupės pirmininkas Valerijus Aleinikovas, dirbo su mokymų ir bendradarbiavimo priemonių kokybės atrankos sistema. M.Ulevičienės foto.

Kaimo vietovių verslo įvairinimo darbo grupėje vyrai, pirmininkaujami Vido Joneliūkščio (pirmas kairėje), diskutavo dėl logiškos ir įveikiamos projekto vykdytojams pelningumo ribos. M.Ulevičienės foto.

 

Parama verslui pradėti (LEADER-19.2-6.2) kriterijai  

 

Kriterijai

Balai

 1.

Projekte numatyta santykinai mažesnė paramos investicija sąlyginei naujai darbo vietai sukurti

(skaičiuojama proc. nuo maksimalios galimos paramos sumos – 50000 Eur, taikoma formulė:

X=

100 x PPS  

50000 x DV

kai PPS – prašoma paramos suma, eur, DV- per projektą kuriamos sąlyginės darbo vietos, vnt.)

Šis atrankos kriterijus detalizuojamas taip:

20

   

 

1.1.

30 proc. (imtinai) ir mažiau

20

1.2.

nuo 30 proc. iki 50 proc. (imtinai)

15

1.3.

nuo 50 proc. iki 70 proc. (imtinai)

10

1.4.

nuo 70 proc. iki 90 proc. (imtinai)

5

2.

Pareiškėjas įsipareigoja įdarbinti daugiau jaunų žmonių (iki 40 metų) (didesnis proc. projektu suplanuotų naujų darbo vietų sukurti jauniems žmonėms (priėmimo į darbą dieną darbuotojas yra iki 40 metų (imtinai) amžiaus).

Šis atrankos kriterijus detalizuojamas taip:

20

2.1.

30 proc. (imtinai) ir daugiau projekte suplanuotų naujų darbo vietų;

20

2.2.

nuo 25 proc. (imtinai) iki 30 proc. projekte suplanuotų naujų darbo vietų;

15

2.3.

nuo 15 proc. (imtinai) iki 25 proc. projekte suplanuotų naujų darbo vietų;

10

2.4

nuo 5 proc. (imtinai) iki 15 proc. projekte suplanuotų naujų darbo vietų.

5

 

3.

Projekto naujoviškumas (numatytos įdiegti inovacijos regiono lygmeniu)

 

Šis atrankos kriterijus detalizuojamas taip:

 

10

 3.1.

inovacijos seniūnijos, kurioje bus įgyvendinamas projektas, ir besiribojančių seniūnijų, kurios yra Rokiškio r. VVG teritorijoje, lygmeniu;

10

 3.2.

inovacijos seniūnijos, kurioje bus įgyvendinamas projektas, lygmeniu.

5

4.

Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo (Vertinama pagal galimą maksimalų intensyvumą ir už kiekvieną sumažintą procentą skiriama po vieną balą, bet ne daugiau, kaip 20 balų.).

20

5.

Projekte suplanuotas didesnis grynasis pelningumas (proc.)

Šis atrankos kriterijus detalizuojamas taip:

20

5.1.

5 proc. (imtinai) ir daugiau

20

5.2. 

nuo 4 proc. (imtinai) iki 5 proc.

15

5.3. 

nuo 3 proc. (imtinai) iki 4 proc.

10

5.4. 

daugiau kaip 2 proc. iki 3 proc.

5

6.

Nekilnojamasis turtas, kuriame planuojama vykdyti projekte numatytą veiklą, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise.

10

 

„Parama verslui plėtoti“ kodas (LEADER-19.2-6.4) kriterijai 

 1.

Projekte numatyta santykinai mažesnė paramos investicija sąlyginei naujai darbo vietai sukurti

(skaičiuojama proc. nuo maksimalios galimos paramos sumos – 46500  Eur, taikoma formulė:

X=

100 x PPS  

46500  x DV

kai PPS – prašoma paramos suma, eur, DV- per projektą kuriamos sąlyginės darbo vietos, vnt.)

Šis atrankos kriterijus detalizuojamas taip:

 

20

   

 

1.1.

30 proc. (imtinai) ir mažiau

20

1.2.

nuo 30 proc. iki 50 proc. (imtinai)

15

1.3.

nuo 50 proc. iki 70 proc. (imtinai)

10

1.4.

nuo 70 proc. iki 90 proc. (imtinai)

5

2.

Pareiškėjas įsipareigoja įdarbinti daugiau jaunų žmonių (iki 40 metų) (didesnis proc. projektu suplanuotų naujų darbo vietų sukurti jauniems žmonėms (priėmimo į darbą dieną darbuotojas yra iki 40 metų (imtinai) amžiaus).

Šis atrankos kriterijus detalizuojamas taip:

20

2.1.

30 proc. (imtinai) ir daugiau projekte suplanuotų naujų darbo vietų;

20

2.2.

nuo 25 proc. (imtinai) iki 30 proc. projekte suplanuotų naujų darbo vietų;

15

2.3.

nuo 15 proc. (imtinai) iki 25 proc. projekte suplanuotų naujų darbo vietų;

10

2.4

nuo 5 proc. (imtinai) iki 15 proc. projekte suplanuotų naujų darbo vietų.

5

 

3.

Projekto naujoviškumas (numatytos įdiegti inovacijos regiono lygmeniu)

 Šis atrankos kriterijus detalizuojamas taip:

10

3.1.

inovacijos seniūnijos, kurioje bus įgyvendinamas projektas, ir besiribojančių seniūnijų, kurios yra Rokiškio r. VVG teritorijoje, lygmeniu;

10

3.2. 

inovacijos seniūnijos, kurioje bus įgyvendinamas projektas, lygmeniu.

5

4.  

Projekte numatyta investicija į atsinaujinančius energijos išteklius ar energetiniam efektyvumui didinti

15

5.

Paramos prašoma ekonominei veiklai, skirtai prekių, produktų gamybai (nustatoma pagal ekonominės veiklos rūšį )

15

6.

Projekte numatyta investicija į darbuotojų darbo sąlygų gerinimą (ši projekto veikla neturi būti susijusi su verslo proceso technologijų modernizavimu ar profesinės rizikos privalomų reikalavimų išpildymu; tinkama veikla – buitinių, sanitarinių ir higienos patalpų, kurios skirtos  darbuotojų asmeninei higienai, fiziologinėms reikmėms, poilsiui,  ir pan. įrengimas, pagerinimas.)

20

 

Parama mokymams, kurie skirti suteikti įgūdžiams ir patobulinti kompetencijas versle (kodas LEADER-19.2–SAVA-3.1) kriterijai 

 1.

Mokymų programoje suplanuota didesnė mokymų dalis praktiniams užsiėmimams (mokymų programos valandų skaičius, proc.)

Šis atrankos kriterijus detalizuojamas taip:

 

20

   

 

1.1.

50 proc. (imtinai) ir daugiau

20

1.2.

nuo 35 proc. (imtinai) iki 50 proc.

15

1.3.

nuo 25 proc.(imtinai) iki 25 proc.

5

 

2.

Projekto naujoviškumas (numatytos įdiegti inovacijos regiono lygmeniu, t.y. mokymų temos , susijusios su inovacijų VVG teritorijoje taikymu)

10

3.

Didesnis mokymų dalyvių skaičius, asmenų vnt.

Šis atrankos kriterijus detalizuojamas taip:

20

3.1.

15 ir daugiau

20

3.2. 

13 arba 14

15

3.3. 

11 arba 12

10

3.4.

9 arba 10

5

4.

Pareiškėjo patirtis, organizuojant mokymus

Šis atrankos kriterijus detalizuojamas taip:

20

4.1.

3 m. (imtinai) ir daugiau

20

4.2. 

nuo 2 m. (imtinai) iki 3 m.

15

4.3.

nuo 1 m. (imtinai) iki 2 m.

5

5.

Projektą sudaro skirtingos tematikos mokymai, vnt.

 

Šis atrankos kriterijus detalizuojamas taip:

20

5.1.

5 ir daugiau

20

5.2. 

4

15

5.3. 

3

10

5.4. 

2

5

6.

Specialistų praktikų įtraukimas į mokymų programą (pvz., „Verslios Lietuvos“, Sodros, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir pan.)

10

 

Parama bendradarbiavimui (vietos lygio populiarinimo veikla, skirta trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti)“ (kodas LEADER-19.2-16.4) kriterijai 

 1.

Projektas jungia daugiau kaip 5 subjektus (didesnis bendradarbiavimo tinklo dalyvių skaičius, vnt.)

25

     

1.1.

10 ir daugiau

25

1.2. 

9

20

1.3. 

8

15

1.4.

7

10

1.5. 

6

5

 

2.

Projekto naujoviškumas (numatytos įdiegti inovacijos regiono lygmeniu)

Šis atrankos kriterijus detalizuojamas taip:

10

2.1.

inovacijos seniūnijos, kurioje bus įgyvendinamas projektas, ir besiribojančių seniūnijų, kurios yra Rokiškio r. VVG teritorijoje, lygmeniu;

10

2.2. 

inovacijos seniūnijos, kurioje bus įgyvendinamas projektas, lygmeniu.

5

3.

Projekto poreikis suderintas su teritorijos, kurioje planuojamas projektas, trijų plėtros sektorių atstovais (verslo atstovais, savivaldybe, nevyriausybinėmis organizacijomis).

20

4.

Projekto dalyviai bendrai veikia didesnėje Rokiškio r. VVG teritorijoje (bendra dalyvių veiklos teritorija apima Rokiškio r. VVG seniūnijų skaičių, vnt.)

25

4.1.

9 (visos)

25

4.2. 

7 arba 8

20

4.3.

5 arba 6

15

4.4.

3 arba 4

10

4.5. 

2

5

5.

Projekto vykdytojas (pareiškėjas ir (arba) partneris) turi daugiau patirties darbo su savanoriais.

Šis atrankos kriterijus detalizuojamas taip:

20

6.1.

2 m. (imtinai) ir ilgiau;

20

6.2.

nuo 1 m. (imtinai) iki 2 m.;

15

6.3.

nuo 3 mėn. iki 1 metų.

10

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai