Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Valdybos darbo grupės dirbs prie kriterijų

VVG valdybos Kaimo vietovių verslo įvairinimo, Kaimo bendruomenių iniciatyvų plėtros ir kaimo aplinkotvarkos problemų bei Jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų interesų plėtros grupės liepos 12 ir 19 d. rinksis į grupių posėdžius aptarti II kvietimo priemonių atrankos kriterijų, kurie bus taikomi vietos projektams.

Strategijos darbo grupė svarsto atrankos kriterijus. M. Ulevičienės foto

Pagal "Rokiškio kaimo strategiją 2014-2020" II kvietime planuojama rinkti paraiškas pagal tris priemones: "Ūkio ir verslo plėtra" (abi sritys - "Parama verslui pradėti", "Parama verslui plėtoti"), "Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas" ir "Bendradarbiavimas". 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai