Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


VYKSTA. V kvietimas teikti vietos projektus pagal VVG strategijos priemones: "Ūkio ir verslo plėtra" bei "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas". Projektai renkami nuo birželio 10 iki liepos 17 d. KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Valdyboje patvirtintos procedūros

VVG biuro pasiryžimas perimti NMA įstrigusius I kvietimo vietos projektus ir paspartinti II kvietimo vietos projektų vertinimo procesą, privertė VVG dar prieš pagrindines metų šventes gruodžio 21 d. sukviesti valdybos posėdį, kurio pagrindiniai klausimai buvo susiję su procedūrų priedų tvirtinimu projektų atrankos posėdžio organizavimu.

Taigi, metų pabaigoje pagal pasikeitusias VP administravimo taisykles ir Agentūros atnaujintą vertinimo ir administravimo procedūrų aprašą VVG valdyba patvirtino šio aprašo priedus. 

Taip pat aptarti biuro darbuotojų atlyginimų koeficientai, kurie bus taikomi nuo 2019 m., patvirtintos VVG pasirašytos sutartys. Aptarti įgyvendinamo projekto „Prof. M. Römerio atminties ženklai tėviškėje“ (finansuojamas iš savivaldybės bendruomenių programos) reikalai. Per projektą į profesoriaus gimtinę Bagdoniškį turi būti pastatytos 2 kelio nuorodos ir surengtas aktyvinimo renginys su vietos bendruomene ir moksleiviais.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai