Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Valdyboje apie vėluojantį vertinimą, naują darbuotoją, nefinansuotą klasterį

Lapkričio 15 d. posėdžiavusi vietos veiklos grupės valdyba aptarė VPS antrojo kvietimo rezultatus. Atkreiptas dėmesys dėl savivaldybės, kaip VVG narės, pozicijos prisidėti prie VPS projektų finansavimo. VVG pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė paprašyta išanalizuoti situaciją. VVG pirmininkė valdybai pristatė darbo sutartį su nauju darbuotoju - nuo lapkričio 19 d. VVG biure vietos projektų administratoriumi dirba ilagametis VVG narys, buvęs VVG valdybos pirmininkas Valerijus Rancevas.

Valdyboje aptarti kiti aktualūs klausimai. Dėl savivaldybės paramos NVO socialinio verslo priemonei - situacija bus aiški po rajono tarybos posėdžio. Tačiau Vytautas Vilys, savivaldybės Kaimo programos komisijos pirmininkas ir savivaldybės tarybos narys, buvo optimistiškai nusiteikęs ir kalbėjo, kad programa, palankiai NVO sektoriui, turėtų būti papildyta. Kalbėta apie Agentūroje stipriai užstrigusį paraiškų vertinimą. VVG pirmininkė R.Stankevičiūtė-Vilimienė valdybą informavo sutikusi iš NMA perimti vertinti Rokiškio strategijos projektus, kai tik bus pakeistos Vietos projektų administravimo taisyklės ir NMA parengs naują vertinimo bei administravimo aprašą. Aptartos problemos įgyvendinamo projekto „Prof. M. Römerio atminties ženklai tėviškėje“ (finansuojamas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.  Projektas turi būti įgyvendintas iki 2018 m. gruodžio 31 d., tačiau labai užsitęse kelio ženklų derinimo procedūros, vėlavo sutartys.

VVG finansininkas V.Morkūnas apžvelgė nario mokesčio situaciją -ilgalaikiams skolininkams bus išsiųsti pranešimai.

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai