Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Tradicinėje žemdirbių šventėje pagerbti ir VVG nariai

Lapkričio 8 dieną vykusioje tradicinėje žemdirbių šventėje apdovanojimą pelnė VVG narys Arvydas Rudinskas, VVG valdybos pirkininkas Vidas Joneliūkštis ir VVG pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė - Vilimienė pagerbti padėkomis  

 

Vienoje iš nominacijoje „Pavyzdingo
augalininko“  titului buvo nominuotas
ūkininkas, VVG narys, Kriaunų seniūnas
Arvydas Rudinskas.

(VVG archyvo nuotrauka) 

 

 

Rokiškio rajono savivaldybės žemės ūkio skyriaus vedėja Jolanta Jasiūnienė retro stiliumi priminė tarpukario Lietuvos žemės ūkio statistiką, palygino ją su dabartiniais pasiekimais, taip pat paminėjo nusipelniusius žemės ūkiui ir visai Lietuvai politinius veikėjus.

Visą J. Jasiūnienės kalbą rasite čia.

R. Stankevičiūtė - Vilimienė iš Seimo nario Jono Jaručio rankų gavo europarlamentaro Broniaus Ropės padėką už sėkmingą strategijų įgyvendinimą, europinių fondų pinigų pritraukimą į kaimiškąją teritoriją.

Tuo tarpu VVG valdybos pirmininkas ūkininkas Vidas Joneliūkštis padovanotas Kaimo reikalų komiteto padėka už jaunatviškumą, energiją, konstruktyvų bendradarbiavimą ir pagalbą bendruomeninėje veikloje.

V. Joneliūkštis ir R. Stankvičiūtė - Vilimienė prie retro sienelės tradicinėje žemdirbių šventėje

Šventėje apdovanotas gausus būrys ūkininkų. Pirmosios nominacijos -  „Draugiškas aplinkai ūkis“ - už ūkio veiklos kryptį, atsakingą požiūrį į ūkininkavimą laimėtojai, ūkininkai: Vitalijus Andrijauskas, Povilas Butėnas, Gintaras Giminauskas, Sandra Janulytė, Edita Kastanauskienė
Sigita ir Vladimiras Lekandros, Jolanta Pazniokaitė ir Alvydas Auželis, Violeta Šabanskienė, Vilija Šedienė.
Antrosio nominacijos  - "Pasirinkę Lietuvą“ - už pasiryžimą kurtis Lietuvoje, neieškant laimės svetur; laimėtojai, ūkininkai: Linas Diržys, Tomas Januševičius, Darius Kavaliauskas, Modestas Vanagas.
Trečiosios nominacijos -"Pavyzdingas augalininkas“ už profesionaliai plėtojamą augalininkystės ūkį laimėtojai, ūkininkai: Rimutė ir Bronislovas Gimbutai, Violeta ir Darius Inčiūros, Janina ir Arvydas Rudinskai, Antanas Sakalis.

Pirmąją vietą konkurse “PAŽANGIAUSI METŲ ŪKIAI – 2019“ laimėjo:
jaunųjų ūkininkų grupėje – pirmosios vietų laimėtojas Linos ir Mariaus Bulovo ūkis;
ūkininkų dirbančių iki 100 ha žemės grupėje - pirmosios vietų laimėtojas Zitos ir Rimo Statkevičių ūkis;
ūkininkų dirbančių daugiau negu 100 ha žemės grupėje- pirmosios vietų laimėtojas Jurgitos ir Virginijaus Stumbrių ūkis;
ūkininkų ūkininkaujančių ekologiškai grupėje- pirmosios vietų laimėtojas
Tolvydo Neniškio ūkis;
alternatyvia veikla užsiimančių ūkių grupėje - pirmosios vietų laimėtojai: Birutės ir Virginijaus Dapkų ūkis bei Oskaro Tičkos ūkis.

Administracijos direktoriaus Andriaus Burnicko padėkomis pagerbti bitininkai Petras Adomonis, Linas Jakubonis, Rimantas Petras Rušėnas.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai