Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Tikslinama strategija ir paskirta VVG 10-mečio šventės data

Lapkričio 2 d. posėdžiavusi vietos veiklos grupės valdyba, prieš vietos projektų kvietimų pradžią, pirmiausia, tikslino strategiją. Strategijos pakeitimų paketas pateiktas derinti NMA. Taip pat valdyba patvirtino VVG 10-mečio jubiliejaus datą  - gruodžio 8 d. 

Valdybai strategijos ketimus pristačiusi VVG pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė pakomentavo, kad esminis keitimų poreikis atsirado todėl, kad labai vėlavo teisės aktų ir juos lydinčių dokumentų rengimas. Strategijos veiksmų planas nebeatitinka realybės. Kadangi laiko įgyvendinti strategiją vis mažėja, todėl vietoj anksčiau planuotų šešių kvietimų dabar bus penki su daugiau priemonių. Taip pat pritarta siūlymui didinti mokymų priemonės intensyvumą iki 100 proc., nes spalio mėnesį įsigaliojo VPS atrankos taisyklių keitimas, kuris leidžia iki maksimumo padidinti mokymų priemonės intensyvumą.

Taip pat valdyba atliko keitimus 2017 m. administravimo lėšų poreikio plane. Aptarė valdybos darbo grupių suformuotus priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas“ veiklos srities "Parama investicijoms į socialinę, kultūrinę, aktyvaus laisvalaikio, turizmo infrastruktūrą ir paslaugas, kurios organizuojamos apjungiant vietos savanorių iniciatyvas" vietos projektų atrankos kriterijus.

Kalbėta apie VVG kitus projektus: „Noriu byloti“ (vykdytojas VšĮ „Savas Rokiškis“) – VVG, kaip partneriai, teikia pagalbą, viešina, padeda rengti pirkimus, organizuoti susitikimus. Baigiamasis šio projekto renginys vyks gruodžio 8 d. Rokiškio krašto muziejuje; dėl „54+“ projekto pasiūlyta atšaukti paraišką, nes vertintojai rekomendavo pakeisti projekto tikslą, uždavinius sujungti – tai esminiai projekto dalykai, kuriuos pakeitus, neliks sąlygų tvariai projekto veiklai ir jo tęstiniams rezultatams; aptarta galimybė dalyvauti LEADER tarptautinio bendradarbiavimo priemonėje. Paraiškos renkamos lapkričio mėn. Latviai „Sėlija“ laukia mūsų ir siūlo kartu su suomiais įgyvendinti bendrą projektą, kurio tema - įgyvendinkime vaikų idėją. Prie partnerių rato prisijungtų Utenos r. VVG; pakeistas ir pateiktas Kultūros tarybai projektas „Lietuva-gimtinė-Rokiškis“ 2018 metams, kurį VVG buvo teikusi valstybės šimtmečio 2017 m. programai (šįkart bandymas buvo skubotas, bet nenorėta prarasti progos).

VVG pirmininkė pakvietė valdybos narius aktyviai įtraukti savo bičiulius ir bendruomenes į strategijos aktyvinimo renginius, kurie prasidės nuo lapkričio 2-osios pusės. VVG nariai paprašysi apmąstyti ir pateikti kandidatūras VVG aktyvių narių, kurie VVG 10-mečio proga turėtų būti apdovanoti, nes anksčiau apdovanojimo nėra pelnę.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai