Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Tarėsi M.Römerio artimieji ir savivaldybininkai

Lietuvos valstybės 100-mečio išvakarėse meras Antanas Vagonis lapkričio 27 d. surengė susitikimą savivaldybininkų ir istorikų su vieno iš iškiliausių kraštiečių profesoriaus Mykolo Römerio artimaisiais ir jo istorinio palikimo tyrinėtoju  humanitarinių mokslų daktaru, Lietuvos istorijos instituto direktoriumi Rimantu Mikniu. Pagrindinė susitikimo idėja – sutelkti visų pastangas ir gerus norus įamžinant profesoriaus atminimą jo gimtajame Bagdoniškyje.

Pasak svečio mokslininko R.Miknio, dabar labai geras startas pradėti veikti – formuoti atminties kultūros lauką ir į Bagdoniškį traukti ne tik Lietuvos, bet ir Lenkijos, kitų Vakarų Europos valstybių, net Amerikos Viskonsino universitetų mokslininkus, nes visi jie profesorių M.Römerį laiko didžiuliu autoritetu, pasaulinio akademinio elito atstovu. Jis toks iškilus ne tik tarp teisininkų bendruomenės, bet ir tarp istorikų, sociologų, pilietininkų, nes savo studijose profesorius analizavo pilietiškumo sampratą, kūrė vieningos regionų Europos viziją.  Apskritai mums visiems, gyvenantiems po jo, paliko istorinę, socialinę, psichologinę XX. a. pradžios Europos analizę dienoraščių pavidalu.

Profesoriaus dukra Jadvyga Vitkauskienė ir jos sutuoktinis Vytautas išklausė informaciją apie savivaldybės galimybes prisidėti prie profesoriaus atminties Bagdoniškyje įamžinimo. Pažadėjo pergalvoti, kokius žingsnius galėtų padaryti jie, šeimos nariai. Kitas susitikimas jau bus skirtas konkretiems sprendimams ir darbams aptarti.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai