Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


VYKSTA. V kvietimas teikti vietos projektus pagal VVG strategijos priemones: "Ūkio ir verslo plėtra" bei "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas". Projektai renkami nuo birželio 10 iki liepos 17 d. KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Susirinkime - prevencinės tvarkos per karantinus

Birželio 19 d. šaukiamas vietos veiklos grupės visuotinis ataskaitinis susirinkimas 2019 m. ataskaitoms patvirtinti ir ne tik. Paprastai asociacijose metiniai susirinkimai turėtų įvykti iki gegužės 1 d., bet per karantiną tai buvo neįmanoma misija.

Pasak organizacijos pirmininkės Raimondos Stankevičiūtės-Vilimienės, su klausimu kaip elgtis per karantiną, kad nebūtų nusižengta asociacijų įstatymui vėluojant sušaukti visuotinį ataskaitinį susirinkimą buvo kreiptasi raštu į Registrų centrą. Gautas patikimas, kad karantino problema yra objektyvi priežastis ir organizacija nebus laikoma pažeidėjai, jei susirinkimą organizuos po karantino.

Tačiau ateityje stengiantis išvengti panašių įtampų, šiam susirinkimui teikiamas projektas tvarkos, kaip teisėtai spręsti susirinkimo kompetencijos klausimus, esant karantinui ar kitai ekstremaliai situacijai teritorijoje.

Susirinkimo darbotvarkė

 

1.     Dėl VPS aktualijų (VPS įgyvendinimo pažangos įsivertinimas, VP projektų įgyvendinimo rezultatai)
2.     Dėl ataskaitų (veiklos ir finansinės)
3.     Dėl narių šalinimo
4.     Dėl visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašo tvirtinimo

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai