Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Susirinkimas vasarą iš reikalo

Gegužės 31 d. vykęs VVG valdybos posėdis nebuvo įprastas. Rajono savivaldybės tarybos sprendimas keisti VVG valdybos narių, atstovaujančių valdyboje vietos valdžios sektoriui, sudėtį į VVG įnešė nemažą sumaištį. VVG priversta vasarą sušaukti visuotinį narių susirinkimą. Valdyba, aptarusi rizikas, visuotiniam rinkiminiam susirinkimui parinko rugpjūčio 24 d.

Nauju laikotarpiu griežtėjo atstovavimo reikalavimai

Vietos plėtros strategijų šio finansinio laikotarpio teisės aktai yra vietos veiklos grupėms sugriežtinę valdybos sektorių proporcijų ribas ir prievolę atitikčiai. Dėl šių priežasčių, kai 2017 m. pavasarį Rokiškio VVG nariai delegavo bičiulius atstovauti sektoriams, visi buvo prašomi atsakingai sprendimus vertinti: nariai atsakingai rinktis atstovus, o atstovai, prieš sutikdami kandidatuoti į VVG valdybą, atsakingai apsispręsti, ar tikrai galės dirbti visą kadenciją. To reikia, kad valdybos kadencijos metu būtų išvengta dažnų valdybos sudėties keitimų ir su tuo susijusios rizikos, jog NMA sustabdys strategiją ir finansavimą jai.

Tačiau gegužės mėnesį savivaldybės taryboje pasikeitusi valdančioji dauguma nusprendė du iš penkių valdžios sektoriaus deleguotų atstovų pakeisti. Vietoj aktyvių VVG valdybos narių, dirbusių strategijos rengimo darbo grupėje Dianos Guzienės ir Valerijaus Rancevo, rajono taryba norėtų VVG valdyboje matyti Dainorą Mineikienę ir Stasį Meliūną. Šie pakeitimai ir buvo svarbiausia gegužės mėnesio vietos veiklos grupės valdybos posėdžio aktualija.

Deleguotas atstovas ginčija būtinybę tapti nariu

VVG, reaguodama į savivaldybės tarybos sprendimą, abu deleguotus atstovus dar gegužės mėnesio VVG valdyboje pakvietė tapti VVG nariais.

D.Mineikienė, pranešė, kad posėdyje negalėsianti dalyvauti dėl darbo reikalų, todėl jos prašymas tapti VVG nare buvo atidėtas. Tuo tarpu kitas pretendentas į valdybą S.Meliūnas į posėdį atvyko, bet nei prašymo tapti nariu, nei bendruomenės rekomendacijos, kaip kad reikalaujama VVG naujų narių priėmimo tvarkoje (tvarka galioja nuo 2009-04-08 Valdybos posėdžio protokolas Nr.11), nepateikė. Savo nuostatą neteikti prašymo politikas S.Meliūnas motyvavo nuomone, esą rajono savivaldybės tarybos išdeleguotam atstovui į vietos veiklos grupės valdybą nereikia tapti vietos veiklos grupės nariu. S.Meliūnas aiškino, kad reikalavimas būti organizacijos nariu yra perteklinis ir rajono savivaldybės tarybos deleguotam savivaldybės tarybos nariui, kuris savo sprendimuose yra laisvas,  toks reikalavimas neturi būti taikomas. Vietos veiklos grupės vadovų ir valdybos narių argumentavimas, kad tokia sąlyga yra numatyta vietos veiklos grupės įstatuose ir todėl visiems jų reikia laikytis, S.Meliūno neįtikino. Jis sakė rašysiąs raštus ir išaiškins, jog yra teisus.

Valdybos nariai saugo organizaciją

VVG pirmininkė R.Stankevičiūtė-Vilimienė pripažino, jog rajono politinės daugumos parodytas nedėmesingumas vietos veiklos grupei, ypač jos aktyviems nariams, sukūrė įtampas nevyriausybinėje organizacijoje. Rimtu ženklu vietos veiklos grupei ji laiko tą faktą, kad už nepalankų ir rizikingą sprendimą rajono savivaldybės taryboje balsavo 4 iš 7 tą dieną posėdyje dalyvavusių ir savivaldybės tarybos nariais esančių vietos veiklos grupės narių bei narių atstovų.

Pirmininkė pakvietė valdybos narius žmogiškai padėkoti kolegoms D.Guzienei ir V.Rancevui, kad nepaisydami politinių akibrokštų, sutiko valdyboje laikinai dirbti iki visuotinio susirinkimo sušaukimo. Mat, jei šie valdybos nariai jau dabar pateiktų pareiškimus pasitraukti, valdybos sudėtis iki naujų deleguotų narių išrinkimo (o rinkimams į valdybą reikia visuotinio susirinkimo) nebeatitiktų strategijos taisyklių reikalavimų ir, galimai, NMA stabdytų strategiją ir finansavimą. D. Guzienė ir V. Rancevas patvirtino, kad elgsis taip, kad organizacijoje suirutės nekeltų ir liks VVG nariais, nes vertina organizacijos indėlį rajonui.

Tai parodydami ir vienas, ir kitas paprašė leisti jiems atsistatydinti iš vadovaujančių pareigų, kad  vietos veiklos grupė kuo greičiau atgautų stabilumą. V.Rancevą valdybos pirmininko pareigose pakeitė Lina Meilutė-Datkūnienė, Dianą Guzienę „VVG organizacinės priežiūros ir informacijos sklaidos grupės“ pirmininkės pareigose - šios grupės narė Agnė Šapokaitė.

Valdyboje taip pat aptarti kiti klausimai – dėl pirmojo projektų atrankos komiteto posėdžio sušaukimo birželio mėnesį, dėl nario mokesčio situacijos, valdyba patvirtino pasirašytą sutartį, svarstė kitas organizacines vietos veiklos grupės aktualijas.

  • Vietos veiklos grupės valdybos protokolo išrašas (spausti čia)
  • Diskusijas savivaldybės 2018-05-25 taryboje dėl VVG valdybos galite išklausyti nuo 35:45 min. (spausti čia) Žiūrėti galima tik per Internet Explorer naršyklę.
  • 2018-05-25 savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-152 (spausti čia), balsavimo rezultatai (spausti čia) atsidarius failui, antrame puslapyje žiūrėti sprendimo TS-152 balsavimo rezultatus

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai