Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Strategija: nuo sausio 23 d. renkami projektai

Pirmadienį VVG valdyba renkasi į neeilinį posėdį tvirtinti I kvietimo teikti paraiškas pagal Rokiškio kaimo strategiją 2014-2020 dokumentų.

Kvietimo oficiali pradžia sausio 23 d. 9 val. Projektų paraiškos bus renkamos iki kovo 23 d. 16 val. Per tą laiką vyks galimų pareiškėjų aktyvinimo renginiai įvairiose rajono vietose.

Paraiškos bus renkamos pagal 4 strategijos veiklos sritis: „Parama investicijoms į kultūros paveldo objektus ir saugomas teritorijas bei jų įveiklinimą“ (nepelno), „Parama investicijoms į socialinę, kultūrinę, aktyvaus laisvalaikio, turizmo infrastruktūrą ir paslaugas, kurios organizuojamos apjungiant vietos savanorių iniciatyvas“ (nepelno), „Parama verslui pradėti“ (pelno), „Parama verslui plėtoti“ (pelno).

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai