Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Startuoja II kvietimas teikti paraiškas

Rokiškio rajono vietos veiklos grupė šaukia II kvietimą teikti vietos projektų paraiškas.

Kvietimas vyksta nuo 2018 m. spalio 10 d. 9 val. iki 2018 lapkričio 12 d. 16 val.

Kviečiame teikti paraiškas:

  • Pagal priemonės "Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas" (LEADER-19.2-SAVA-3) veiklos sritį „Parama mokymams, kurie skirti suteikti įgūdžiams ir patobulinti kompetencijas versle“ (kodas LEADER-19.2–SAVA-3.1)
  • Pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6)  veiklos sritį "Parama verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2) ir
  • Pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) veiklos sritį „Parama verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4)
  • Pagal priemonės "Bendradarbiavimas" (LEADER-19.2-16) veiklos srities "Parama bendradarbiavimui (vietos lygio populiarinimo veikla, skirta trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti)" (LEADER-19.2-16.4)

Mokymai verslo projektų pareiškėjams vyks spalio 18, 25 ir lapkričio 7 dienomis nuo 17 val. Registruotis pas: Raimondą raimonda.vilimas@gmail.com, tel. nr.: +370 686 96382
Valentiną valmor@inbox.lt, tel. nr.:  +370 687 25511

Daugiau informacijos ir visą kvietimo medžiagą rasite čia.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai