Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Socialinio verslo forume – dėmesys socialinėms paslaugoms

Socialinio verslo forumas jau 5-tus metus į Vilnių sukvietė socialinio verslo ekspertus, akademikus ir praktikus ne tik iš Lietuvos, bet ir užsienio aptarti pagrindines socialinio verslo tendencijas ir augimo kryptis. Forume, kuris vyko kovo 28 d., dalyvavo VVG pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė ir Savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėja Jolanta Jasiūnienė.

Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas sulaukė forumo organizatorių ypatingo dėmesio už palaikomą socialinio verslo idėją.

2018 metais Forumo organizatoriai didžiausią dėmesį skyrė aptarti praktikas ir patirtis, kaip viešąsias paslaugas perduoti iš biudžetinio sektoriaus į nevyriausybininkams. Forumo dalyviai išklausė Jungtinės Karalystės, Danijos atstovų patirtis, kaip sėkmingai strateguoti procesą, apie įstatymines paskatas ES teisės aktuose, susijusiuose su viešaisiais pirkimais, pasakojo bendrijos atstovė.

Viešosios paslaugos – tai viena iš svarbiausių sričių, suteikiančių stiprų poveikį vystyti ir stiprinti socialinį verslą daugelyje šalių. Jungtinėje Karalystėje apie pusė socialinių verslų parduoda savo paslaugas viešajam sektoriui. Čia jau penkerius metus veikia „Social Value Act“ („Socialinės vertės aktas“), nurodantis, kad pirkdamos paslaugas valstybinės institucijos turi įvertinti ne tik paslaugos kaštus, bet ir sukuriamą socialinę gerovę, vertę. Vakarų Europa jau įvertino, kad valstybės institucijos negali būti tokios lanksčios, kaip nevyriausybininkai, kurie greičiau prisitaiko prie pokyčių. Tuo tarpu Lietuvoje paslaugų institucionalizacija yra labai.

Remiantis Lietuvos Vyriausybės viešojo valdymo tobulinimo programa, iki 2020 metų Lietuvoje ne mažiau kaip 15 proc. valstybės atliekamų viešųjų paslaugų turi būti perduota socialiniams partneriais. 2017 m. liepos 1 d. Lietuvoje pakeistas viešųjų pirkimų įstatymas sukuria įrankius, kurių pagalba galima įgyvendinti atitinkamą politiką. Tačiau paaiškėjo ir tai, kad labiausiai pasistūmėta socialinio pokyčio reglamentavimo ir planavimo  srityje kol kas yra tik kaimo plėtros programoje, verslo ir LEADER srityse. Taigi didžiausi inovatoriai yra sėkmingą dialogą palaikantys programos administratorius Žemės ūkio ministerija ir kaimiškos vietos veiklos grupės. Su kuo forumo dalyviai sveikino ir ypatingą dėmesį skyrė Žemės ūkio ministrui Broniui Markauskui. Tuo tarpu Ūkio ministerijos atstovai, per 2018 m. turintys sukurti nacionalinę socialinio verslo teisinę bazę, kol kas apmaudžiai kliūva net už sąvokos – ką vadinti nevyriausybiniu sektoriumi. Forumo metu Ūkio ministerijos atstovė pažadėjo greitu laiku susodinti prie diskusijų stalo visas suinteresuotas žinybas.

Forumo organizatoriai yra LR Ūkio ministerija, Britų Taryba, organizacijos „NVO Avilys“ ir „Geri Norai LT“. Renginio partneriai – Lietuvos kaimo tinklas, Šiaurės šalių ministrų taryba Lietuvoje, Swedbank, socialinio verslo skatinimo programa „Socifaction“, informacinis partneris 15min.lt.

Forumo dalyvės

 

 

VVG pirmininkė Raimonda
Stankevičiūtė - Vilimienė

Savivaldybės Žemės ūkio
skyriaus vedėja
Jolanta Jasiūnienė 

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai