Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


VYKSTA. V kvietimas teikti vietos projektus pagal VVG strategijos priemones: "Ūkio ir verslo plėtra" bei "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas". Projektai renkami nuo birželio 10 iki liepos 17 d. KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Rūpestis socialiniu įvaizdžiu

Dvi savivaldybės tarptautinės partnerės - Rokiškio ir Viesitės (Latvijos Respublika) dirba prie idėjos sukurti socialinės įtraukties vertinimo įrankį. Šiame darbe aktyviai dalyvauja ir Rokiškio rajono vietos veiklos grupė.

Projektą „Tvarios, bendraujančios ir aktyvios Viesytės ir Rokiškio bendruomenės“ finansuoja pasienio tarp Lietuvos ir Latvijos kaimynystės programa.

Projekto koordinatorės Daina ir Ieva pristatė sukurtą algoritmą.

Viena iš projekto veiklų - algoritmo socialiai pažeidžiamiems gyventojams parengimas. Dauguma gyventojų nežino, kokias paslaugas ar pagalbą gali pasiūlyti savivaldybė ar jos įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, kokį užimtumą ir veiklas siūlo sporto, kultūros, socialinės, švietimo įstaigos. Per projektą yra kuriamas socialinės įtraukties algoritmas.  Rokiškio rajono vietos veiklos grupės dėka projekte nemažai dėmesio skiriama savanorystės stiprinimui ir NVO įsitraukimui į socialinių problemų sprendimą.

Algoritmo kūrėjos susitikime su nevyriausybininkais Bajoruose. R.Stankevičiūtės-Viliemienės foto.

 

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai