Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


VYKSTA. V kvietimas teikti vietos projektus pagal VVG strategijos priemones: "Ūkio ir verslo plėtra" bei "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas". Projektai renkami nuo birželio 10 iki liepos 17 d. KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Rengiamasi pirmajam projektų etapui

Rugsėjo 27 dieną posėdžiavusi vietos veiklos grupės valdyba pritarė minčiai, pradėti pasirengimą vietos projektų I-ajam kvietimui, oficialiai nepakeitus strategijos. Taip pat patvirtintas 2018 m. administravimo lėšų finansinis aprašas, svarstytos projektinės aktualijos.

Dėl užsitęsusių teisės aktų keitimų procedūrų vietos projektų surinkimo planas, kuris išdėstytas strategijoje, stipriai nesutampa su realybe. Bet dėl teisės aktų problemų strategijų keitimus, pagal taisykles, turėtų inicijuoti NMA arba ŽŪM, kurios kol kas šios iniciatyvos neparodė.

Todėl apsispręsta negaišti laiko diskusijoms su administruojančiomis institucijomis ir pradėti spartinti procesus, parengiant ir derinant I-ojo kvietimo priemonių finansinių sąlygų aprašus. Pagal anksčiau vykusio valdybos posėdžio sprendimą, apsispręsta per I-ąjį kvietimą pakviesti teikti paraiškas 3 VPS priemonėms: kultūros paveldo, verslo ir viešojo sektoriaus savanorystės.

Valdybos posėdžio medžiaga skelbiama šio tinklalapio rubrikoje "Valdybos posėdžiai" (nuoroda http://rokiskiovvg.lt/vvg-veikla/vvg-valdybos-posedziai)

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai