Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Prof. M. Römerio atminimas. Iniciatoriai susitiko aptarti iniciatyvų

Prof. Mykolo Römerio atminimo saugojimo profesoriaus gimtajame Rokiškio krašte entuziastai rugpjūčio 28 d. susitiko Vilniuje, Istorijos institute.

Vytauto Vitkausko nuotr. Iš kairės mokslininkas Rimantas Miknys, VVG pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė, mecenatas Leonardas Šablinskas.

Tarp susitikimo dalyvių buvo Rokiškio rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė bei Kunigo švietėjo Jono Katelės fondo valdytojas, mokslo ir kultūros rėmėjas Leonardaas Šablinskas.

Susitikime prof. M. Römerio dienoraščių leidėjas mokslininkas Rimantas Miknys papasakojo apie savo darbus. Jis prie žymaus profesoriaus palikimo temos pasiaukojančiai dirba jau beveik  30 m. Mokslininko ir jo bendraminčių pastangomis mokslui ir visuomenei atsiveria prof. M. Römerio dienoraščiai lietuvių ir šiuolaikinia lenkų kalba. M. Römerio dienoraščiai ištisa Lietuvos ir naujosios Lenkijos tarpukario istorijos panorama, nes M. Römeris dienoraštį rašė kiekvieną dieną, o kas savaitę dar ir pateidavo savo apibendrinimus bei išvadas.

Rokiškėnai pasidalijo savo darbais – VVG iniciatyva pastatytos ant kelio į profesoriaus gimtinę Bagdoniškį ženklai- -nuorodos, įtraukti Obelių gimnazijos gimnazistai į bendras talkas prie M. Römerio sodybos. Obelių gimnazija palanki idėjai puoselėti didesnę profesoriaus atminimą ir rodo iniciatyvą įsitraukti į procesą. Mecenatas Leonardas Šablinskas papasakojo, jog ėmėsi žingsnių atnaujinti Alfredo Römerio (prof. dėdės, Kriaunų dvaro vystytojo, Römerio dailininkų šakos atstovo) laidojimo vietą Obelių kapinėse, kad šis paminklas taip pat būtų žinomas bendruomenei.

Susitikime dalyvavęs prof. M. Römerio dukros Jadvygos sutuoktinis Vytautas Vitkaukas (pati Jadvyga sunegalavo ir buvo ligoninėje) patvirtino, kad artimieji sveikina visas iniciatyvas ir sutiks atvira širdimi visus, kurie siekia profesoriaus atminimą stiprinti.

Susitikimo dalyviai pritarė idėjai Obelių gimnazijoje, kaip svarbiausioje Rokiškio krašto gimnazijoje, siekiančioje puoselėti prof. M. Römerio atminimą, spalio 11 d. surengti rajono gimnazistų konferenciją – diskusiją apie  profesorių ir jo atminimo puoseėjimą. Ir taip pat drauge su Rokiškio vadovais, švietimo bei kultūros lyderiais aptarti, kokios galėtų būti kitų metų iniciatyvos, skirtos prof. M. Römerio atminimui paskatinti Rokiškio krašte.

Kitiemet, gegužės 7 d. sukanka 140 metų, kai Bagdoniškio dvare, Kriaunų sen.gimė šis iškilus Lietuvos valstybės veikėjas, teisininkas, universiteto rektorius už didžiulius nuopelnus Lietuvai ir teisės mokslui apdovanotas Lietuvos Gedimino II-ojo laipsnio ordinu, Lietuvos Vytauto Didžiojo II-ojo laipsnio ordinu, Latvijos Trijų Žvaigždžių II-ojo laipsnio ordinu. Po Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo  Lietuvos teisės universitetui buvo suteiktas jo vardas, o Vytauto Didžiojo universitete (kur keletą kadencijų profesorius buvo renkamas rektoriumi) taip pat buvo atidaryta jo vardo teisės skaitykla.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai