Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Pažadėjo nepamiršti gimtinės

Ketvirtadienį Panemunėlio geležinkelio stoties bibliotekoje vyko kūrybinės diskusijos apie Nepriklausomos Lietuvos žvalgę, visuomenės veikėją Marcelę Kubiliūtę. Pasiklausyti diskusijos susirinko pilna biblioteka.

Panemunėlio mokyklos - daugiafunkcinio centro mokinės Gustė, Skaistė ir Liucija, Evelina skaito pranešimus apie tarpukario žvalgę. Raimondos Stankevičiūtės - Vilimienės foto

Pranešimus apie garsią kraštietę Marcelę Kubiliūtę pristatė Panemunėlio mokyklos – daugiafunkcinio centro mokinės, kurioms talkino mokytoja Alvyda Vadeikienė.

Pradinukai, sudainavę dainelę apie gimtinę, dalyvavo A. Vadeikienės parengtoje viktorinoje.

Padiskutavę apie M. Kubiliūtės atminties įamžinimą, visi prisižadėjo reguliariai lankyti jai atminti Vidmano Zakarkos pastatytą koplytstulpį Tindžiulių kaime, ir puoselėti žinią apie Panemunėlio krašte gimusią pirmąją Lietuvos žvalgę moterį.

Kūrybinės diskusijos organizuotos vykdant projektą  „Marcelės Kubiliūtės tėviškės įamžinimas“, finansuojamą iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Vykdant projektą taip pat bus pastatyti 2 informaciniai kelio ženklai, nurodantys į M. Kubiliūtės gimimo vietą Tindžiuliuose.

Projektą paruošė ir kūrybines diskusijas organizavo VšĮ "Savas Rokiškis". Projektas vykdomas kartu su partneriu – Rokiškio Juozo Keliuočio viešąja biblioteka. Į projekto veiklas taip pat įsitraukė ir pagalbininkas – Rokiškio rajono Panemunėlio mokykla – daugiafunkcinis centras.

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai