Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Patvirtinti VPS keitimai ir VP kokybės kriterijai

VVG, besiruošdama vietos projektų paraiškų II kvietimo etapui, keitė strategiją, aptarė darbo grupėse suformuotoms vietos projektų kokybės vertinimo sąlygas (žiūr. žinutėje – „Valdybos darbo grupės suformavo kokybės kriterijus ir atrankos sąlygas“). Taip pat tvirtinto biuro darbuotojų darbo ataskaitas, analizavo mokėjimo prašymą, per 2007-2013 m. strategijos laikotarpį įgyvendintų projektų kontrolės laikotarpio ataskaitas.

Į strategijos planą terpiamas papildomas kvietimas

VPS keitimui buvo pateiktos kelios korekcinės pastabos ir veiklos planas. Valdyba išplėstė VPS mokymų priemonės tikslinę grupę, papildydama apibrėžimo sąlygą – “Potencialių ir esamų VPS vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų dalyviai”; pakeitė NVO socialinio verslo priemonės intensyvumą, pritaikydma neskaitinę reikšmę, bet sąlygą “Didžiausia paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis procentais nurodyta VPS atrankos taisyklių aktualioje redakcijoje“. Pakeitė kvietimų planą įterpdama 2019 m. kvietimą. 2019 m. kvietimui (III) suplanuotos pašaukti priemonės: “Kultūros paveldo”, nes per I kvietimą paraiškų nesulaukta. Bus šaukiama “Verslo priemonė” (I ir II kvietimo likučiai). Taip pat iš II kvietimo į III kvietimą bus iškelta NVO socialinio verslo priemonė (nes rugsėjo mėnesį, kuomet planuojama pašaukti II kvietimą, socialinio verslo taisyklių naujos sąlygos dar gali būti neįsigaliojusios, neišspręstas PVM klausimas).

VVG nariai planuoja keliauti po rajoną

VVG narių apklausa parodė, kad  yra didžiulis susidomėjimas vietos maršrutais, kuriuos VVG ar atskiri jos nariai kūrė per įvairius projektus. Todėl suplanuotos tokių kelionių datos – rugsėjo 8 d. – dvarų maršrutu, rugsėjo 29 d. – laisvės kovų maršrutu. Netrukus bus paskelbta registracija.

VVG valdyba išklausė biuro darbuotojų ataskaitų, jų darbas įvertintas gerai. Aptarta kontroliuojamų projektų, kurie buvo įgyvendinti per 2007-2013 m. strateginį laikotarpį, situacija. Už projektų kontrolę atsakingas finansininkas V.Morkūnas informavo, kad visų, t.y. 28, projektų vykdytojai įsipareigojimų laikosi ir visos ataskaitos įvertintos teigiamai.

Valdyboje aptarta VVG visuotinio susirinkimo organizavimo tvarka. Rugpjūčio 24 d. visuotinis susirinkimas rengiamas dėl pasikeitimų valdžios sektoriuje po to, kai rajono savivaldybės taryba užsimojo pakeisti du iš penkių VVG valdyboje valdžios sektoriui atstovaujančius VVG narius.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai