Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Patvirtinti strategijos pakeitimai

Kovo 27 d. NMA patvirtino vietos veiklos grupės prašymą atlikti strategijos keitimus. 

VVG padidino "Ūkio ir verslo plėtros" priemonės veiklos sričių maksimalias vietos projekto paramos sumas, sumažino reikalavimus mokymų priemonės pareiškėjams, 2020 m. įterpė papildomą kvietimą, tikslino administravimo lėšų išdėstymą per strategijos įgyvendinimo laikotarpį.

Strategijos aktuali redakcija ir pakeitimai (spausti čia).

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai